ALEO.com Firmy Usługi dla firm Usługi finansowe i doradcze Doradztwo biznesowe Profil firmy TORUŃSKIE LABORATORIUM BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TORUŃSKIE LABORATORIUM BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP9562328070
KRS0000714648
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 27, 87-100 TORUŃ

O Firmie

Coraz więcej firm decyduje się na zlecenie części codziennych obowiązków i czynności zewnętrznym firmom. Naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców wychodzą różnego rodzaju firmy usługowe i agencje. Tego typu usługi to między innymi doradztwo biznesowe.

Do zakresu działalności firm z tej kategorii trzeba zaliczyć przede wszystkim doradztwo logistyczne czy doradztwo podatkowe.

TORUŃSKIE LABORATORIUM BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa w obszarze doradztwa biznesowego, to znaczy opracowuje strategie dla klientów tak, aby poprawić ich płynność finansową i pozycję na rynku. Wśród tych czynności należy wymienić między innymi strategie marketingowe. Sprawdź profil tej firmy.

Czy to Twoja firma? Zaktualizuj informacje, aby zdobyć nowych klientów, otrzymywać powiadomienia o nowych opiniach i więcej!

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

TORUŃSKIE LABORATORIUM BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 27, 87-100 TORUŃ

NIP

9562328070
Copy

REGON

368382574
Copy

KRS

0000714648
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 27, 87-100 TORUŃ

Data rejestracji w KRS

2018-01-19

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2018-01-19

Sygnatura akt

TO.VII NS-REJ.KRS/2291/22/642

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Niezarejestrowany

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST JEDNOCZEŚNIE PREZESEM ZARZĄDU UPRAWNIONYM DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA MAJĄTKIEM SPÓŁKI WYMAGANY JEST WSPÓŁUDZIAŁ DWÓCH CZLONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Monika Anna Mazur Świerczyńska
Prezes Zarządu, 46 lat
UDZIAŁOWCY
RADA NADZORCZA
Jolanta Maria Zagórska
58 lat
Andrzej Władysław Pietrowski
72 lata
Anna Maria Friedrich Borejko
38 lat

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
3
2,9
-3,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
3
2,9
-3,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,4
-0,1
73,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
3
2,9
-3,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
3
2,9
-3,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,4
-0,1
73,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,4
-0,1
73,3
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-12,3
-3,4
8,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
100
100
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży