ALEO.com Companies Company services Financial and consulting services Business consulting Profile of company TORUŃSKIE LABORATORIUM BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TORUŃSKIE LABORATORIUM BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID9562328070
KRS0000714648
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 27, 87-100 TORUŃ
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

TORUŃSKIE LABORATORIUM BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 27, 87-100 TORUŃ

NIP

9562328070
Copy

REGON

368382574
Copy

KRS

0000714648
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 27, 87-100 TORUŃ

Date of registration in KRS

2018-01-19

Date of commencement of economic activity

2018-01-19

Act signature

TO.VII NS-REJ.KRS/2291/22/642

Pkd codes

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

72.19.Z - Other research and experimental development on natural sciences and engineering

72.20.Z - Research and experimental development on social sciences and humanities

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

77.33.Z - Rental and leasing of office machinery and equipment, including computers

82.11.Z - Office administrative service activities

82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityboard of directors
representation type
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST JEDNOCZEŚNIE PREZESEM ZARZĄDU UPRAWNIONYM DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA MAJĄTKIEM SPÓŁKI WYMAGANY JEST WSPÓŁUDZIAŁ DWÓCH CZLONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Monika Anna Mazur Świerczyńska
Chairman Of The Board, 45 years old
BOARD OF DIRECTORS
Andrzej Władysław Pietrowski
72 years old
Jolanta Maria Zagórska
58 years old
Anna Maria Friedrich Borejko
38 years old

EU grants

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
3
2,9
-3,3
Cash and cash equivalents Indicator description
3
2,9
-3,3
Gross profit / loss Indicator description
-0,4
-0,1
73,3
Equity Indicator description
3
2,9
-3,3
Net profit / loss Indicator description
-0,4
-0,1
73,3
Operating profit (EBIT) Indicator description
-0,4
-0,1
73,3
Current assets Indicator description
3
2,9
-3,3
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-12,3
-3,4
8,9
Equity ratio Indicator description
100
100
0
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector