O&W ANALYTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4, 53-333 WROCŁAW
NIP8992798984
TEL+48 717 500 883
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Usługi dla firm Usługi finansowe i doradcze Doradztwo biznesowe Profil firmy O&W ANALYTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
O&W ANALYTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP8992798984
KRS0000639351
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4, 53-333 WROCŁAW

Numer telefonu

+48 717 500 883

Strona internetowa

https://ow-analytics.com/

Media społecznościowe

O Firmie

O&W Analytics Sp. z o.o. to firma konsultingowa specjalizująca się w prowadzeniu szeroko rozumianych projektów analitycznych. Zespół O&W Analytics świadczy usługi doradcze dla przedsiębiorstw w obszarze finansów, analiz, statystyki, rachunkowości, cen transferowych, wycen eksperckich oraz projektowania narzędzi IT.

 

Kompetencje i doświadczenie zespołu Analytics są komplementarne do tych posiadanych przez Olesiński & Wspólnicy, co powoduje, że często projekty realizowane są wspólnie przez obie firmy. Jednym z naszych ostatnich projektów jest aplikacja MDRnow, służąca do analizy schematów podatkowych.

Oferta

Bazując na naszym wieloletnim biznesowym doświadczeniu zdobytym w instytucjach finansowych, firmach doradczych oraz produkcyjnych i usługowych, zajmujemy się doradztwem gospodarczym dla przedsiębiorstw. Posiadamy duże doświadczenie w sporządzaniu benchmarków oraz strukturyzowaniu transakcji w grupach kapitałowych. Kompetencje zgromadzone w zespole pozwalają nam również na świadczenie innych usług, takich jak studium wykonalności, szeroko rozumiane doradztwo okołotransakcyjne (np. projekty due diligence), wyceny, analiza biznesplanów czy też wspieranie spółek notowanych na GPW w obszarach raportowania. Realizując projekty doradcze, zdobyliśmy cenną wiedzę o wielu sektorach gospodarki takich jak m. in. przemysł motoryzacyjny, stoczniowy, spożywczy, e-commerce, IT, retail, branża deweloperska i inne.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

O&W ANALYTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4, 53-333 WROCŁAW

NIP

8992798984
Copy

REGON

365504479
Copy

KRS

0000639351
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2022-03-22

Adres rejestrowy

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4, 53-333 WROCŁAW

Data rejestracji w KRS

2016-09-28

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2016-09-28

Sygnatura akt

RDF/321222/21/441

Strona WWW

https://ow-analytics.com/

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

64.20.Z - Działalność holdingów finansowych

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (ZARÓWNO PREZES ZARZĄDU, JAK I POSZCZEGÓLNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU) SĄ UPRAWNIENI SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Tomasz Stanisław Gałka
Członek Zarządu, 48 lat
Marcin Michał Chruszczyński
Członek Zarządu, 44 lata
UDZIAŁOWCY
Marcin Michał Chruszczyński

20% 20 (dwadzieścia) udziałów o łącznej wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych

80% 80 (osiemdziesiąt) udziałów o łącznej wysokości 4.000,00 (cztery tysiące) złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
1,2
1
1,1
8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,1
0,2
0,1
-51,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,4
0,3
0,6
88,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,5
0,5
0,7
40,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,2
0
0,3
863,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
97,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,5
0,2
0,3
88
EBITDA Opis wskaźnika
0,5
0,2
0,4
87,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,5
0,5
0,7
52,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,5
0,2
0,3
86,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,4
0,2
0,3
88,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
97
47,1
47
-0,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
34,8
16,2
28,2
12
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
87,4
65,8
88,2
22,4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
41,5
19,6
34
14,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
40,9
17,8
30,9
13,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
19
65
29
-36
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
7,7
2,6
8,3
5,7
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,4
-0,1
-0,7
-0,6
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży