O&W ANALYTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4, 53-333 WROCŁAW
NIP8992798984
TEL+48 717 500 883
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Usługi dla firm Usługi finansowe i doradcze Doradztwo biznesowe Profil firmy O&W ANALYTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
O&W ANALYTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP8992798984
KRS0000639351
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4, 53-333 WROCŁAW

Numer telefonu

+48 717 500 883

Strona internetowa

https://ow-analytics.com/

Media społecznościowe

O Firmie

O&W Analytics Sp. z o.o. to firma konsultingowa specjalizująca się w prowadzeniu szeroko rozumianych projektów analitycznych. Zespół O&W Analytics świadczy usługi doradcze dla przedsiębiorstw w obszarze finansów, analiz, statystyki, rachunkowości, cen transferowych, wycen eksperckich oraz projektowania narzędzi IT.

 

Kompetencje i doświadczenie zespołu Analytics są komplementarne do tych posiadanych przez Olesiński & Wspólnicy, co powoduje, że często projekty realizowane są wspólnie przez obie firmy. Jednym z naszych ostatnich projektów jest aplikacja MDRnow, służąca do analizy schematów podatkowych.

Oferta

Bazując na naszym wieloletnim biznesowym doświadczeniu zdobytym w instytucjach finansowych, firmach doradczych oraz produkcyjnych i usługowych, zajmujemy się doradztwem gospodarczym dla przedsiębiorstw. Posiadamy duże doświadczenie w sporządzaniu benchmarków oraz strukturyzowaniu transakcji w grupach kapitałowych. Kompetencje zgromadzone w zespole pozwalają nam również na świadczenie innych usług, takich jak studium wykonalności, szeroko rozumiane doradztwo okołotransakcyjne (np. projekty due diligence), wyceny, analiza biznesplanów czy też wspieranie spółek notowanych na GPW w obszarach raportowania. Realizując projekty doradcze, zdobyliśmy cenną wiedzę o wielu sektorach gospodarki takich jak m. in. przemysł motoryzacyjny, stoczniowy, spożywczy, e-commerce, IT, retail, branża deweloperska i inne.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

O&W ANALYTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4, 53-333 WROCŁAW

NIP

8992798984
Copy

REGON

365504479
Copy

KRS

0000639351
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2022-03-22

Adres rejestrowy

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4, 53-333 WROCŁAW

Data rejestracji w KRS

2016-09-28

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2016-09-28

Sygnatura akt

RDF/505370/23/273

Strona WWW

https://ow-analytics.com/

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

64.20.Z - Działalność holdingów finansowych

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (ZARÓWNO PREZES ZARZĄDU, JAK I POSZCZEGÓLNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU) SĄ UPRAWNIENI SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Marcin Michał Chruszczyński
Członek Zarządu, 46 lat
Tomasz Stanisław Gałka
Członek Zarządu, 49 lat
UDZIAŁOWCY
Marcin Michał Chruszczyński

20% 20 (dwadzieścia) udziałów o łącznej wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych

80% 80 (osiemdziesiąt) udziałów o łącznej wysokości 4.000,00 (cztery tysiące) złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
1,1
1,6
1,8
7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,1
0,3
0,1
-57,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,6
0,5
0,5
-8,1
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,7
0,8
0,6
-25,5
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,2
-51
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-100
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,3
0,4
0,3
-11,3
EBITDA Opis wskaźnika
0,4
0,4
0,3
-15,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,7
0,8
0,6
-25,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,3
0,4
0,3
-11,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,3
0,4
0,3
-11,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
47
71,4
68,9
-2,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
28,2
21,9
18,2
-3,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
88,2
64,8
80
15,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
34
25,2
19,9
-5,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
30,9
24,1
20
-4,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
29
60
24
-36
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
8,3
2,9
5,1
2,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,7
-0,8
-0,5
0,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży