O&W ANALYTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4, 53-333 WROCŁAW
TAX ID8992798984
Phone+48 717 500 883
Rate company:
ALEO.com Companies Company services Financial and consulting services Business consulting Profile of company O&W ANALYTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
O&W ANALYTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8992798984
KRS0000639351
Share capital5,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4, 53-333 WROCŁAW

Phone number

+48 717 500 883

Website

https://ow-analytics.com/

Social media

Activity type

service provider

Register Data

Full name

O&W ANALYTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4, 53-333 WROCŁAW

NIP

8992798984
Copy

REGON

365504479
Copy

KRS

0000639351
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2022-03-22

Register Address

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4, 53-333 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2016-09-28

Date of commencement of economic activity

2016-09-28

Act signature

RDF/505370/23/273

Website

https://ow-analytics.com/

Pkd codes

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

64.20.Z - Activities of holding companies

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

66.19.Z - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding

70.10.Z - Activities of head office and holding companies, excluding financial holding companies

82.11.Z - Office administrative service activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (ZARÓWNO PREZES ZARZĄDU, JAK I POSZCZEGÓLNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU) SĄ UPRAWNIENI SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Marcin Michał Chruszczyński
Member Of The Board, 45 years old
Tomasz Stanisław Gałka
Member Of The Board, 49 years old
shareholders
Marcin Michał Chruszczyński

20% 20 (dwadzieścia) udziałów o łącznej wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych

80% 80 (osiemdziesiąt) udziałów o łącznej wysokości 4.000,00 (cztery tysiące) złotych

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
1
1,1
1,6
52,5
Liabilities and provisions Indicator description
0,2
0,1
0,3
215,6
Equity Indicator description
0,3
0,6
0,5
-22
Total assets Indicator description
0,5
0,7
0,8
6,1
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0,3
0,3
23,6
Depreciation Indicator description
0
0
0
-50,1
Gross profit / loss Indicator description
0,2
0,3
0,4
18,8
EBITDA Indicator description
0,2
0,4
0,4
13,1
Current assets Indicator description
0,5
0,7
0,8
8,7
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,2
0,3
0,4
19,9
Net profit / loss Indicator description
0,2
0,3
0,4
18,6
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
47,1
47
71,4
24,4
Return on sales (ROS) Indicator description
16,2
28,2
21,9
-6,3
Equity ratio Indicator description
65,8
88,2
64,8
-23,4
EBITDA margin Indicator description
19,6
34
25,2
-8,8
Gross profit margin Indicator description
17,8
30,9
24,1
-6,8
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
65
29
60
31
Current ratio Indicator description
2,6
8,3
2,9
-5,4
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,1
-0,7
-0,8
-0,1
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector