Spotmed
Suwak 4, 02-676 Warszawa
NIP5213643440
TEL+48228437324
Oceń firmę:
Spotmed
NIP5213643440
KRS0000452234
Kapitał zakładowy100 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Suwak 4, 02-676 Warszawa

Numer telefonu

+48228437324

Strona internetowa

http://www.spotmed.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Zajmujemy się dystrybucją aparatury medycznej (diagnostycznej) a w szczególności: ultrasonografów, aparatury EKG, KTG, UDT oraz urządzeń peryferyjnych i akcesoriów. Oferujemy serwis, profesjonalne wsparcie techniczne i szkolenia z zakresu obsługi oferowanych produktów.

Oferta firmy SpotMed została przygotowana w oparciu o wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i serwisie sprzętu medycznego jej założycieli. To nasza wiedza i doświadczenie pozwala wybrać partnerów oraz produkty z największą starannością dbając o to, aby możliwości diagnostyczne usatysfakcjonowały najbardziej wymagających użytkowników. Dlatego nawiązaliśmy współpracę z takimi firmami jak ALPINION, CHISON oraz BIOCARE i jesteśmy ich autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski.

Aparaty ultrasonograficzne firmy ALIPNION to wysokiej klasy rozwiązania przeznaczone do zaawansowanej diagnostyki, które charakteryzują się unikalnymi rozwiązaniami, wysokiej rozdzielczości obrazem i niespotykanie czułymi trybami dopplerowskimi. ALPINION ma najszerszą na rynku ofertę innowacyjnych sond ultrasonograficznych wykonanych w technologii Single Crystal.

Ultrasonografy firmy CHISON to doskonałe rozwiązanie do rutynowej diagnostyki w tym dopplerowskiej, z kolei aparaty EKG i KTG firmy BIOCARE z pewnością zaskoczą ekspertów.

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom lekarzy, SpotMed otworzył wypożyczalnię ultrasonografów. Pozwoli ona zachować ciągłość działania pracowni usg w przypadkach nagłej awarii sprzętu. To doskonałe rozwiązanie również dla tych, którzy otwierają własną pracownię ultrasonograficzną ale nie zdecydowali się jeszcze na zakup ultrasonografu.

Dbamy o to, aby technologie, które służą zdrowiu dostępne były dla każdego, a naszym celem nadrzędnym jest zdrowie pacjentów. Realizacja tego celu wyrażona jest w naszej misji:

Niech technologie, które służą Zdrowiu, będą w zasięgu ręki Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy oraz pacjentów będziemy dążyć do tego aby technologie stosowane w medycynie stały się dostępne dla wszystkich, którzy ich potrzebują aby służyć innym.

Rodzaj działalności

dystrybutor

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SPOTMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SUWAK 4 / 25, 02-676 WARSZAWA

NIP

5213643440
Copy

REGON

146522432
Copy

KRS

0000452234
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-03-17

Adres rejestrowy

UL. SUWAK 4 / 25, 02-676 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2013-02-25

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2013-02-25

Sygnatura akt

RDF/376738/22/617

Strona WWW

http://www.spotmed.pl

Kody Pkd

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

46.5 - Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej

46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

77 - Wynajem i dzierżawa

95.1 - Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Piotr Skorek
Prezes Zarządu, 41 lat
UDZIAŁOWCY
Artur Kamil Marciniak

100% 2.000 udziałów o łącznej wartości 100.000 złotych

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

A. Informacje o firmie

I. Wizytówka firmy

 Firma SpotMed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 4 lok. 25 została założona dnia

30.01.2013 na mocy Aktu założycielskiego spółki SpotMed Sp. z o.o. . Spółka wpisana jest do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 25.02.2013 (sygn.. akt: WA.XIII NS-

REJ.KRS/5715/13/398) pod nr KRS 0000452234. Jest w posiadaniu jedynego udziałowca, który obejmuje

100% kapitału.

 Spółką kieruje jednoosobowy Zarząd, który prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

Prawo reprezentowania i prowadzenia spraw Spółki dotyczy wszystkich spraw sądowych

i pozasądowych.

 Przedmiotem działalności firmy jest dystrybucja oraz serwis urządzeń medycznych.


 2. Przedmiot działalności Spółki

 Firma SpotMed Sp. z o.o. sprzedaje na terenie Polski urządzenia medyczne pochodzące z importu z

Korei Płd., Chin

 W roku 2019 działania Spółki ukierunkowane były na:

  • utrzymanie konkurencyjności Spółki na rynku sprzętu medycznego w Polsce:

  • rozwój sprzedaży ultrasonografów koreańskiej firmy Alpinion Medical Systems

  • promowanie i wzmacnianie wizerunku firmy SpotMed jako profesjonalnego dostawcy

   urządzeń medycznych


 Głównym źródłem przychodów firmy SpotMed Sp. z o.o. jest sprzedaż ultrasonografów koreańskiego

producenta - firmy Alpinion Medical Systems.

 Głównymi odbiorcami produktów oferowanych przez firmę są lekarze prowadzący indywidualną

praktykę lekarską oraz Zakłady Opieki Zdrowotnej w sektorze publicznym i prywatnym.

 Spółka SpotMed osiągnęła jeden z najlepszych wyników sprzedażowych wśród wszystkich

dystrybutorów marki Alpinion na świecie.


 3. Zasoby ludzkie

 Jednym z celów, w czwartym roku działalności Spółki, był rozwój zespołu sprzedażowego, nawiązanie

współpracy z opinion leaderami rynku oraz rozwój struktur wspomagających sprzedaż. Zadania i cele

postawione zatrudnionym pracownikom dzielą strukturę organizacyjną firmy na trzy grupy (sekcje):

  • sprzedaż bezpośrednia

  • biuro (wsparcie sprzedaży)

  • serwis


 Kosztami obciążającymi działalność jednostki wynikającymi z zatrudnienia pracowników, bez

względu na rodzaj zawartej umowy, są:

   wynagrodzenie brutto,

  - ubezpieczenia społeczne,

  - składki na FP i FGŚP,

   ubezpieczenia grupowe,

   inne świadczenia (BHP, szkolenia).


 Świadczenia wynikające ze stosunku pracy planowane są na podstawie corocznego budżetu.

Pracownikom może zostać przyznana nagroda uznaniowa za szczególne osiągnięcia. Nagroda

przyznawana jest przez Zarząd.


         B. Sytuacja finansowa

 Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym kapitał własny obejmuje:

  - kapitał podstawowy na dzień sporządzania sprawozdania wynosił 100 000,00 zł.

   Kapitał zapasowy 428 276.10 zł


 W związku z dalszym rozwojem firmy w 2019 roku wykorzystywano kapitały obce na prowadzenie

bieżącej działalności firmy w postaci pożyczek.


 W roku 2019 Spółka w konsekwencji wypracowała zysk netto: 791 134,55 zł.


 Wynik ten należy uznać za bardzo dobry przy uwzględnieniu dominującej roli konkurencji.

 W celu zabezpieczenia się przed ujemnymi różnicami kursowymi Spółka w przypadku potrzeby

wykorzystuje transakcje forward.


        C. Rozwój firmy

 Strategia rozwoju zakłada systematyczne umacnianie pozycji Spółki, jako dostawcy urządzeń

medycznych.


 Promocja produktów klasy premium dedykowanych do najbardziej wymagających i

najważniejszych placówek w kraju pozwoli wzmocnić wizerunek i rozpoznawalność firmy Alpinion i

SpotMed co z pewnością pozwoli na dalszy rozwój sprzedaży.

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
15
11,6
17,3
49,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
7,7
8,4
8,3
-0,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
1,3
1,2
1,9
50,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
9,1
9,6
10,2
6,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
-14,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
115,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
1
0,9
1,2
27,8
EBITDA Opis wskaźnika
1,3
1,3
1,5
17,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
8,9
9,5
10,2
7,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,8
0,7
1
38,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,2
1,2
1,5
19,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
60
57
52,3
-4,7
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
5,3
6
5,6
-0,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
14,6
12,8
18,2
5,4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
8,4
11,3
8,9
-2,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
6,6
7,9
6,7
-1,2
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
188
247
165
-82
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,1
1,2
1,3
0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
3,1
2,7
1,9
-0,8
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (6)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży