Spotmed
Suwak 4, 02-676 Warszawa
TAX ID5213643440
Phone+48228437324
Rate company:
Spotmed
TAX ID5213643440
KRS0000452234
Share capital100,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Suwak 4, 02-676 Warszawa

Phone number

+48228437324

Website

http://www.spotmed.pl

Categories

Main category

About us

This text has been translated automatically

We distribute medical (diagnostic) equipment, in particular: ultrasonographs , ECG apparatus, CTG, UDT as well as peripheral devices and accessories. We offer service , professional technical support and training in the service of offered products.

SpotMed's offer was prepared based on many years of experience in the sales and service of its founders' medical equipment. It is our knowledge and experience that allows us to choose partners and products with the utmost care, ensuring that diagnostic capabilities satisfy the most demanding users. That is why we have established cooperation with such companies as ALPINION, CHISON and BIOCARE and we are their authorized distributor in Poland.

Ultrasound devices from ALIPNION are high-end solutions for advanced diagnostics, which are characterized by unique solutions, high-resolution image and unusually sensitive Doppler modes. ALPINION has the widest offer of innovative ultrasound probes made in the Single Crystal technology.

The CHISON ultrasound scanner is an excellent solution for routine diagnostics including Doppler, while the EKG and KTG devices from BIOCARE will certainly surprise experts.

To meet the expectations of doctors, SpotMed opened a rental of ultrasonographs . It will allow to maintain the continuity of the operation of the ultrasound laboratory in cases of sudden equipment failure. It is also an excellent solution for those who open their own ultrasound studio but have not yet decided to purchase an ultrasound scanner.

We make sure that technologies that are healthy are available to everyone, and our main goal is the health of patients. The realization of this goal is expressed in our mission:

Let the technologies that serve Health be at your fingertips. To meet the expectations of doctors and patients, we will strive to make technologies used in medicine available to all who need them to serve others.

Activity type

distributor

Register Data

Full name

SPOTMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. SUWAK 4 / 25, 02-676 WARSZAWA

NIP

5213643440
Copy

REGON

146522432
Copy

KRS

0000452234
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2014-03-17

Register Address

UL. SUWAK 4 / 25, 02-676 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2013-02-25

Date of commencement of economic activity

2013-02-25

Act signature

RDF/491599/23/7

Website

http://www.spotmed.pl

Pkd codes

47.99.Z - Other retail sale not in stores, stalls or markets

33 - Repair and installation of machinery and equipment

46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

46.46.Z - Wholesale of pharmaceutical goods

46.5 - Wholesale of information and communication equipment

46.69.Z - Wholesale of other machinery and equipment

47.74.Z - Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

77 - Rental and leasing activities

95.1 - Repair of computers and communication equipment


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Piotr Skorek
Chairman Of The Board, 42 years old
shareholders
Artur Kamil Marciniak

100% 2000 udziałów o łącznej wartości 100.000 złotych

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

A. Informacje o firmie

I. Wizytówka firmy

 Firma SpotMed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 4 lok. 25 została założona dnia

30.01.2013 na mocy Aktu założycielskiego spółki SpotMed Sp. z o.o. . Spółka wpisana jest do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 25.02.2013 (sygn.. akt: WA.XIII NS-

REJ.KRS/5715/13/398) pod nr KRS 0000452234. Jest w posiadaniu jedynego udziałowca, który obejmuje

100% kapitału.

 Spółką kieruje jednoosobowy Zarząd, który prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

Prawo reprezentowania i prowadzenia spraw Spółki dotyczy wszystkich spraw sądowych

i pozasądowych.

 Przedmiotem działalności firmy jest dystrybucja oraz serwis urządzeń medycznych.


 2. Przedmiot działalności Spółki

 Firma SpotMed Sp. z o.o. sprzedaje na terenie Polski urządzenia medyczne pochodzące z importu z

Korei Płd., Chin

 W roku 2019 działania Spółki ukierunkowane były na:

  • utrzymanie konkurencyjności Spółki na rynku sprzętu medycznego w Polsce:

  • rozwój sprzedaży ultrasonografów koreańskiej firmy Alpinion Medical Systems

  • promowanie i wzmacnianie wizerunku firmy SpotMed jako profesjonalnego dostawcy

   urządzeń medycznych


 Głównym źródłem przychodów firmy SpotMed Sp. z o.o. jest sprzedaż ultrasonografów koreańskiego

producenta - firmy Alpinion Medical Systems.

 Głównymi odbiorcami produktów oferowanych przez firmę są lekarze prowadzący indywidualną

praktykę lekarską oraz Zakłady Opieki Zdrowotnej w sektorze publicznym i prywatnym.

 Spółka SpotMed osiągnęła jeden z najlepszych wyników sprzedażowych wśród wszystkich

dystrybutorów marki Alpinion na świecie.


 3. Zasoby ludzkie

 Jednym z celów, w czwartym roku działalności Spółki, był rozwój zespołu sprzedażowego, nawiązanie

współpracy z opinion leaderami rynku oraz rozwój struktur wspomagających sprzedaż. Zadania i cele

postawione zatrudnionym pracownikom dzielą strukturę organizacyjną firmy na trzy grupy (sekcje):

  • sprzedaż bezpośrednia

  • biuro (wsparcie sprzedaży)

  • serwis


 Kosztami obciążającymi działalność jednostki wynikającymi z zatrudnienia pracowników, bez

względu na rodzaj zawartej umowy, są:

   wynagrodzenie brutto,

  - ubezpieczenia społeczne,

  - składki na FP i FGŚP,

   ubezpieczenia grupowe,

   inne świadczenia (BHP, szkolenia).


 Świadczenia wynikające ze stosunku pracy planowane są na podstawie corocznego budżetu.

Pracownikom może zostać przyznana nagroda uznaniowa za szczególne osiągnięcia. Nagroda

przyznawana jest przez Zarząd.


         B. Sytuacja finansowa

 Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym kapitał własny obejmuje:

  - kapitał podstawowy na dzień sporządzania sprawozdania wynosił 100 000,00 zł.

   Kapitał zapasowy 428 276.10 zł


 W związku z dalszym rozwojem firmy w 2019 roku wykorzystywano kapitały obce na prowadzenie

bieżącej działalności firmy w postaci pożyczek.


 W roku 2019 Spółka w konsekwencji wypracowała zysk netto: 791 134,55 zł.


 Wynik ten należy uznać za bardzo dobry przy uwzględnieniu dominującej roli konkurencji.

 W celu zabezpieczenia się przed ujemnymi różnicami kursowymi Spółka w przypadku potrzeby

wykorzystuje transakcje forward.


        C. Rozwój firmy

 Strategia rozwoju zakłada systematyczne umacnianie pozycji Spółki, jako dostawcy urządzeń

medycznych.


 Promocja produktów klasy premium dedykowanych do najbardziej wymagających i

najważniejszych placówek w kraju pozwoli wzmocnić wizerunek i rozpoznawalność firmy Alpinion i

SpotMed co z pewnością pozwoli na dalszy rozwój sprzedaży.

EU grants

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
15
11,6
17,3
49,2
Liabilities and provisions Indicator description
7,7
8,4
8,3
-0,2
Equity Indicator description
1,3
1,2
1,9
50,8
Total assets Indicator description
9,1
9,6
10,2
6,3
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0
0
115,8
Depreciation Indicator description
0,1
0,1
0,1
-14,6
Gross profit / loss Indicator description
1
0,9
1,2
27,8
EBITDA Indicator description
1,3
1,3
1,5
17,4
Current assets Indicator description
8,9
9,5
10,2
7,2
Operating profit (EBIT) Indicator description
1,2
1,2
1,5
19,6
Net profit / loss Indicator description
0,8
0,7
1
38,4
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
60
57
52,3
-4,7
Return on sales (ROS) Indicator description
5,3
6
5,6
-0,4
Equity ratio Indicator description
14,6
12,8
18,2
5,4
EBITDA margin Indicator description
8,4
11,3
8,9
-2,4
Gross profit margin Indicator description
6,6
7,9
6,7
-1,2
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
188
247
165
-82
Current ratio Indicator description
1,1
1,2
1,3
0,1
Net debt to EBITDA Indicator description
3,1
2,7
1,9
-0,8
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download pdf
Show more (5)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector