SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "EXOOP"
UL. SNYCERSKA 6, 91-302 ŁÓDŹ
NIP7252007330
Oceń firmę:
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "EXOOP"
NIP7252007330
KRS0000334762
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. SNYCERSKA 6, 91-302 ŁÓDŹ

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Specjalizacją firmy Spółdzielnia Socjalna "EXOOP" są artykuły dla biur i wyposażenie biurowe. Podmioty z tego sektora oferują produkty kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania biur.


Praktyczne i niezawodne urządzenia elektroniczne to niezbędne elementy wyposażenia biura. Firma Spółdzielnia Socjalna "EXOOP" prezentuje gamę specjalistycznych sprzętów biurowych o różnorakich funkcjach. Wszystkie akcesoria dostępne są w atrakcyjnych cenach – sprawdzą się zarówno w małym, jak i dużym przedsiębiorstwie.


Wynajem sprzętu biurowego, który oferuje firma Spółdzielnia Socjalna "EXOOP", to doskonałe rozwiązanie wtedy, gdy z urządzeń zamierzamy korzystać w ograniczonym zakresie lub potrzebujemy ich jedynie na krótki czas. Wypożyczenie laptopa, drukarki czy kserokopiarki oznacza wydajną pracę przy mniejszych kosztach.


Przedsiębiorstwo Spółdzielnia Socjalna "EXOOP" dostępne jest w rejestrze KRS od 10.08.2009. Lokalizacja głównej siedziby firmy to: Łódź, Snycerska 6 (województwo łódzkie).

Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "EXOOP"

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SNYCERSKA 6, 91-302 ŁÓDŹ

NIP

7252007330
Copy

REGON

100726395
Copy

KRS

0000334762
Copy

Forma prawna

spółdzielnia

Adres rejestrowy

UL. SNYCERSKA 6, 91-302 ŁÓDŹ

Data rejestracji w KRS

2009-08-11

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2009-08-11

Sygnatura akt

RDF/393796/22/96

Kody Pkd

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych

93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
ZARZĄD
Marek Kopczyński
Zastępca Prezesa Zarządu, 69 lat
Marcin Paweł Gęsikowski
Zastępca Prezesa Zarządu, 39 lat
Barbara Krystyna Szataniak
Prezes Zarządu, 66 lat

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ EXOOP ZA 2019.r.


ZA ROK 2019

ŁÓDŹ , 2019


DANE ORGANIZACYJNE:


NAZWA: Spółdzielnia socjalna Exoop

FORMA PRAWNA: Spółdzielnia socjalna

SIEDZIBA: Łódź

ADRES: ul. Snycerska 6, 91-302 Łódź

e-mail: [email protected]

KRS: 0000 334 762

NIP: 725 200 73 30

Regon: 100 726 395W imieniu Spółdzielni działają:

Barbara Szataniak- prezes zarządu

Marcin Gęsikowski- z-ca prezesa zarządu

Marek Kopczyński- z-ca prezesa zarząduSposób reprezentacji podmiotu:

Oświadczenie woli w imieniu Spółdzielni składają dwaj członkowie zarządu, zamieszczając

na dokumencie swoje podpisy.


Spółdzielnia Socjalna Exoop, działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006.r.

O spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Z 2006.r. nr.94 poz.651 z póz.zm.) ustawy z dnia 16 września 1982- Prawo Spółdzielcze (t.j.Dz. U. Z 2003.r. Nr.188 poz.1848, z pózn.zm) innych ustaw szczególnych oraz Statutu.


Spółdzielnia Socjalna Exoop powstała na zebraniu założycielskim członków, w dniu 26 czerwca 2009.r., została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w

Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego i wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000 334 762


Organy Spółdzielni:

 1. Walne Zgromadzenie

 2. Zarząd Spółdzielni


Członkowie Spółdzielni:

  1. Barbara Szataniak

  2. Marcin Gęsikowski

  3. Marek Kopczyński

  4. ********* *******

  5. ****** *******


 Zarząd Spółdzielni: 

 Zarząd Spółdzielni składa się z Prezesa i dwóch zastępców Prezesa, którzy są członkami

 Zarządu.

 W składzie na dzień 31.12.2019.r.

  1. Barbara Szataniak- prezes zarządu

  2. Marcin Gęsikowski- z-ca prezesa zarządu

  3. Marek Kopczyński- z-ca prezesa zarządu


Reprezentacja Spółdzielni składa się z dwóch członków zarządu, zamieszczając na dokumencie swoje podpisy.


Działalność spółdzielni:

Spółdzielnia prowadziła działalność na podstawie przepisów:

* Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006.r. O spółdzielniach socjalnych (Dz.U.z 2006.r nr.94 poz.651 z póz.zm.)

* Ustawy z dnia 16 września 1982.r.- Prawo Spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. Z 2003.r. nr.188, poz.1848 z póz.zm.)

* Ustaw szczególnych

* StatutuSpółdzielnia- podstawowe obszary działalności: Spółdzielnia w okresie objętym sprawozdaniem prowadziła działalność w zakresie

wynajmu sali oraz cateringu od stycznia do maja 2019.r. Wobec trudnej sytuacji ekonomicznej, zarząd spółdzielni socjalnej Exoop, na posiedzeniu Zarządu w dniu 16.05.2019.r. Podjął uchwałę nr.01/05/2019.r. O zawieszeniu działalności spółdzielni z dniem 01.06.2019.r. Do dnia 30.05.2021.r. Decyzja została podyktowana wyższą koniecznością z uwagi na brak zleceń

na przestrzeni 4 miesięcy, w okresie którym spółdzielnia ponosiła wyłącznie koszty utrzymania działalności. Brak rezerwacji i zleceń na dalszy okres działalności spowodował podjęcie takiej decyzji. Rok obrotowy zamknęliśmy stratą, którą pokryliśmy z wypracowanego zysku uzyskanego w poprzednim 2018 roku.Zdarzenia mające istotny wpływ na działalność spółdzielni w 2019.r.

*Zawieszenie działalności od dn.01.06.2019.r. - do dn.30.05.2021.r.Liczba zatrudnionych na dzień 3I.12.2019.r.

Ogółem- 0W 2019.r. spółdzielnia nie korzystała z gwarancji bankowych i nie udzielała żadnych poręczeń osobom fizycznym i prawnym.Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
33,3
1,7
-94,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
44,5
36,8
-17,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
6,1
-5,3
-187,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
50,6
31,4
-37,9
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
Środki pieniężne Opis wskaźnika
39,8
31,4
-21
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
11,3
-11,5
-202
EBITDA Opis wskaźnika
11,3
-11
-197,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
50,6
31,4
-37,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
9,3
-11,5
-223,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
11,3
-11
-197,5
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
151,8
214,7
62,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
28
-667,7
-695,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
12,1
-17
-29,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
33,8
-638,3
-672,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
33,8
-667,7
-701,5
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
463
7331
6868
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,1
0,9
-0,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-3,1
2,4
5,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży