SPÓJNIA
LIPOWA 22, NOCHOWO, 63-100 ŚREM
NIP7850006056
TEL+48612833443
Oceń firmę:
SPÓJNIA
NIP7850006056
KRS0000097025
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

LIPOWA 22, NOCHOWO, 63-100 ŚREM

Numer telefonu

+48612833443

Strona internetowa

http://nasiona-warzyw.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

„SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o. z siedzibą w Nochowie to firma hodowlano-nasienna z niemal 100-letnią tradycją, której właścicielem w 100% jest Agencja Nieruchomości Rolnych. Zajmujemy się głównie hodowlą twórczą i zachowawczą roślin warzywnych, produkcją materiału siewnego oraz konfekcjonowaniem i sprzedażą nasion warzyw, kwiatów i ziół.

Naszą misją jest konsekwentna realizacja polityki projakościowej w trosce o jakość produktów i zadowolenie klienta oraz pozytywny wizerunek firmy. Wykorzystując doświadczenia, które sięgają 1917 roku oraz współczesne najnowocześniejsze technologie i techniki hodowli roślin, dążymy do uzyskania produktów najwyższej jakości. Odmiany wyhodowane przez nas posiadają cechy poszukiwane przez różne grupy odbiorców i dostosowane są do warunków klimatyczno-glebowych naszego kraju oraz krajów naszej strefy klimatycznej.

„Spójnia” to jednozakładowe przedsiębiorstwo działające w obrębie trzech przylegających do siebie miejscowości: Nochowa, Kadzewa i Międzychodu. Działalność prowadzimy w oparciu o następujące komórki organizacyjne: Dział Hodowli, Laboratorium, Dział Handlu i Marketingu, Dział Gospodarczy oraz Dział Administracyjny.

DZIAŁ HODOWLI

W swojej strukturze podzielony jest na pracownie roślin: strączkowych (groch, fasola szparagowa i wielokwiatowa, bób, soczewica, lędźwian), dyniowatych (ogórek gruntowy, ogórek pod osłony, oraz roślin pozostałych: koper, sałata), korzeniowych (burak ćwikłowy, marchew, pietruszka), cebulowych i krzyżowych (cebula, szczypiorek, rzodkiewka). Za główny cel stawiamy tutaj tworzenie odmian, które będą przynosiły dochód Spółce. Takie odmiany charakteryzują się zdolnością do wydania wysokiego plonu dobrej jakości, wysoką zdrowotnością oraz wyjątkowymi cechami preferowanymi przez odbiorców. Aby ten warunek spełnić poszukujemy nowych form do krzyżówek zarówno dla odmian ustalonych jak i heterozyjnych, wprowadzamy do odmian odporność na choroby grzybowe i bakteryjne, określamy poprzez badania laboratoryjne zawartość związków chemicznych, które kształtują dobrą jakość produktu, podnoszą przydatność dla przetwórstwa, przyczyniają się do poprawy ludzkiego zdrowia oraz odznaczają się wysokimi walorami smakowymi i estetycznymi. Dzięki naszym specjalistom z dziedziny hodowli Spójnia co rok oferuje swoim klientom wiele nowości.

LABORATORIUM

Prócz hodowli tradycyjnej Spółka wykorzystuje również najnowsze techniki wspomagające hodowlę - takie jak np. invitro czy badania molekularne przeprowadzane w Pracowni Biotechnologicznej. To w nim stało się możliwe skrócenie prac hodowlanych w takich gatunkach jak cebula, ogórek, marchew czy rzodkiewka. Laboratorium chemicznemu możliwe stało się również bardziej zaawansowane prowadzenie hodowli odpornościowej takich warzyw jak: ogórek czy fasola. Poza tym wykonuje się tam analizy chemiczne, prace nad nowymi metodami uszlachetniania nasion roślin warzywnych (pietruszka, marchew, cebula), zabiegami, które podnoszą zdolności kiełkowania i przyspieszanie wschodów roślin (hydrokondycjonowanie). Laboratorium Oceny Nasion zajmuje się badaniem jakości materiału siewnego. Trzeba zaznaczyć, że działające w firmie laboratorium ma status laboratorium autoryzowanego z prawem wydawania świadectw wartości siewnej,

DZIAŁ HANDLU I MARKETINGU

Działu Handlu

Zadaniem Działu Handlu jest szeroko rozumiana obsługa klienta i koordynowanie całego procesu sprzedaży nasion warzyw, kwiatów i ziół. Oferta firmy kierowana jest zarówno na rynek amatorski jak i rynek producentów i przetwórców natomiast główny kanał dystrybucji produktów „Spójni” stanowią hurtownie i duże Centra Ogrodnicze rozmieszczone na terenie całego kraju. Pracownicy Działu Handlu zawsze służą pomocą w doborze odmian oraz informacją o aktualnej ofercie handlowej.

Działu Marketingu

Zadaniem Działu Marketingu są szeroko zakrojone działania związane z promocją firmy i jej produktów. Pracownicy działu zajmują się przygotowywaniem materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak ulotki, broszury, katalogi a także wszelkich materiałów reklamowych wspierających akcje promocyjne - m/innymi ekspozytorów czy banerów reklamowych. Pracownicy działu marketingu wraz z hodowcami uczestniczą także w różnego rodzaju Targach i Wystawach Branżowych oraz „Dniach Otwartych” organizowanych dla producentów i przetwórców, gdzie na poletkach demonstracyjnych prezentowane są poszczególne odmiany wyhodowane w „Spójni”. Zwykle takim spotkaniom towarzyszy również tematyczny wykład.

DZIAŁ GOSPODARCZY

Produkcja roślinna

Produkcja roślinna obejmuje produkcję zbóż i rzepaku oraz roślin paszowych do skarmiania bydła i owiec. Corocznie uprawiamy około 300 ha pszenicy ozimej przeznaczonej na konsumpcję o wysokich parametrach jakościowych a także ok. 70 ha rzepaku oraz kukurydzę paszową i rośliny przeznaczone na zielonkę i kiszonkę.

Produkcja zwierzęca.

- bydło - w oborze 100 stanowiskowej prowadzona jest produkcja w kierunku chowu bydła mlecznego rasy czarno-białej HF. Średnia wydajność od krowy kształtuje się w granicach 7.500 litrów rocznie.

- owce - owce rasy merynos krzyżuje się z owcą romanowską w celu podniesienia plenności oraz z owcą rasy mięsnej w celu osiągnięcia lepszych przyrostów wagowych. Stado owiec liczące 380 szt. matek, z ukierunkowaniem na hodowlę jagniąt z przeznaczeniem na export do Włoch- około 550 szt. rocznie. Owce hodowane w firmie "Spójnia" posiadają największy wskaźnik plenności w Polsce-171%.

Rodzaj działalności

producent, dystrybutor

Dane Rejestrowe

Firma została usunięta z KRS 7 lip 2020 r.

Nazwa pełna

"SPÓJNIA" Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze sp. z o.o.

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

Lipowa 22, 63-100 Nochowo

NIP

7850006056
Copy

REGON

630247224
Copy

KRS

0000097025
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-08-11

Adres rejestrowy

Lipowa 22, 63-100 Nochowo

Data rejestracji w KRS

2002-03-17

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-03-17

Strona WWW

http://nasiona-warzyw.pl

Kody Pkd

01.1 - Uprawy rolne inne niż wieloletnie

01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

01.13.Z - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

01.4 - Chów i hodowla zwierząt

01.41.Z - Chów i hodowla bydła mlecznego

01.42.Z - Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

01.45.Z - Chów i hodowla owiec i kóz

46.2 - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt

46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

56.2 - Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

72.1 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych


Niezarejestrowany

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZarząd
SPOSÓB REPREZENTACJI
W przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
10,8
8,9
-17,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,9
2,1
14,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
21,3
19,6
-7,9
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
23,2
21,8
-6,1
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,8
0,9
12,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
3,6
3,7
2,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,2
-1,7
-1088
EBITDA Opis wskaźnika
1
-0,8
-181,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
-1,7
-1364,8
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
-1,7
-1311,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
14,6
13,6
-6,8
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
0,6
-8,6
-9,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
1,2
-18,9
-20,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
91,9
90,1
-1,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
8,9
-8,8
-17,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
1,6
-19,1
-20,7
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
44
60
16
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
10,8
9
-1,8
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-3,3
4
7,3
Pokaż więcej

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży