ALEO.com Firmy Pojazdy i środki transportu Pojazdy specjalistyczne Tabor szynowy Profil firmy SPAWSYSTEM GNIEWCZYNA RAILWAY COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPAWSYSTEM GNIEWCZYNA RAILWAY COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP7941821879
KRS0000601872
Kapitał zakładowy4 895 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. GORLICZYŃSKA 98, 37-200 PRZEWORSK

O Firmie

Nowoczesna flota aut i odpowiednio wyposażony park maszynowy to w wielu branżach narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Doświadczenie firmy Spawsystem Gniewczyna Railway Components sp. z o.o. w branży motoryzacyjnej pozwala jej klientom codziennie być o krok przed konkurencją i skutecznie walczyć o pozycję na rynku.


Pojazdy specjalistyczne w ofercie firmy Spawsystem Gniewczyna Railway Components sp. z o.o. umożliwiają pracę firmom o wąskiej specjalizacji, zarówno z sektora przemysłu, jak też usług (w tym usług publicznych). Wszystkie pojazdy są ściśle przystosowane do założonych funkcji.


Spawsystem Gniewczyna Railway Components sp. z o.o. zapewnia swoim klientom profesjonalny tabor szynowy oraz pojazdy kolejowe. Sprzęt ten umożliwia przewóz osób i towarów oraz wykonywanie prac remontowo-budowlanych na liniach kolejowych.


Przedsiębiorstwo Spawsystem Gniewczyna Railway Components sp. z o.o. dostępne jest w rejestrze KRS od 11.02.2016. Lokalizacja głównej siedziby firmy to: Przeworsk, Ul. Gorliczyńska 98 (województwo podkarpackie).

Czy to Twoja firma? Zaktualizuj informacje, aby zdobyć nowych klientów, otrzymywać powiadomienia o nowych opiniach i więcej!

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SPAWSYSTEM GNIEWCZYNA RAILWAY COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. GORLICZYŃSKA 98, 37-200 PRZEWORSK

NIP

7941821879
Copy

REGON

363726750
Copy

KRS

0000601872
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. GORLICZYŃSKA 98, 37-200 PRZEWORSK

Data rejestracji w KRS

2016-02-12

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2016-02-12

Sygnatura akt

RDF/365243/21/475

Kody Pkd

30.20.Z - Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CO NAJMNIEJ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. POSTANOWIENIOM NINIEJSZYM NIE STOI NA PRZESZKODZIE EWENTUALNE USTANOWIENIE PROKURY SAMOISTNEJ, W KTÓRYM TO WYPADKU PROKURENT SAMOISTNY MOŻE DZIAŁAĆ SAM W IMIENIU SPÓŁKI W GRANICACH OTRZYMANEJ PROKURY.
ZARZĄD
Robert Ramus
Członek Zarządu, 44 lata
Tomasz Gąsiorek
Prezes Zarządu, 49 lat
Ewa Poczekajło
Członek Zarządu, 42 lata
UDZIAŁOWCY
Tomasz Dejnaka

100% 97.900 udziałów o łącznej wartości 4.895.000,00 zł

PROKURA
Tomasz Dejnaka
prokura samoistna, 47 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
28
31,5
33,8
7,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
2,3
2,4
2,9
20,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
9,6
13,7
18
31,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
11,9
16,1
20,9
29,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
4,2
7,4
12,6
69,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
1,4
1,7
1,8
9,7
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
5
5,2
5,4
3,1
EBITDA Opis wskaźnika
6,5
7,1
6,5
-8,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
6,5
10,5
16,5
56,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
3,9
4,1
4,3
5,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
5,1
5,4
4,7
-13,7
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
40,9
29,9
24
-5,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
14
13
12,8
-0,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
80,6
85
86,1
1,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
23,2
22,5
19,2
-3,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
17,8
16,6
16
-0,6
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
27
25
28
3
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
3,1
4,9
6,4
1,5
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,6
-1
-1,9
-0,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży