SPAWSYSTEM GNIEWCZYNA RAILWAY COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. GORLICZYŃSKA 98, 37-200 PRZEWORSK
TAX ID7941821879
Rate company:
ALEO.com Companies Vehicles and means of transport Specialist vehicles Rolling stock Profile of company SPAWSYSTEM GNIEWCZYNA RAILWAY COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPAWSYSTEM GNIEWCZYNA RAILWAY COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7941821879
KRS0000601872
Share capital4,895,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. GORLICZYŃSKA 98, 37-200 PRZEWORSK
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

SPAWSYSTEM GNIEWCZYNA RAILWAY COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. GORLICZYŃSKA 98, 37-200 PRZEWORSK

NIP

7941821879
Copy

REGON

363726750
Copy

KRS

0000601872
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. GORLICZYŃSKA 98, 37-200 PRZEWORSK

Date of registration in KRS

2016-02-12

Date of commencement of economic activity

2016-02-12

Act signature

RDF/467446/23/498

Pkd codes

30.20.Z - Manufacture of railway locomotives and rolling stock

25.11.Z - Manufacture of metal structures and parts of structures

25.62.Z - Mechanical working of metal elements

46.19.Z - Agents involved in the sale of a variety of goods

52.21.Z - Service activities incidental to land transportation

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

73.11.Z - Advertising agencies activities

78.30.Z - Other human resources provision


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CO NAJMNIEJ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. POSTANOWIENIOM NINIEJSZYM NIE STOI NA PRZESZKODZIE EWENTUALNE USTANOWIENIE PROKURY SAMOISTNEJ, W KTÓRYM TO WYPADKU PROKURENT SAMOISTNY MOŻE DZIAŁAĆ SAM W IMIENIU SPÓŁKI W GRANICACH OTRZYMANEJ PROKURY.
MANAGEMENT
Robert Ramus
Member Of The Board, 45 years old
Ewa Poczekajło
Member Of The Board, 44 years old
Tomasz Gąsiorek
Chairman Of The Board, 50 years old
shareholders
Tomasz Dejnaka

100% 97900 udziałów o łącznej wartości 4.895.000,00 zł

proxies
Tomasz Dejnaka
spontaneous prokura, 49 years old

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
31,5
33,8
42,5
25,6
Liabilities and provisions Indicator description
2,4
2,9
3,6
23,4
Equity Indicator description
13,7
18
22
22,2
Total assets Indicator description
16,1
20,9
25,6
22,4
Cash and cash equivalents Indicator description
7,4
12,6
14,2
12,8
Depreciation Indicator description
1,7
1,8
1,6
-10,1
Gross profit / loss Indicator description
5,2
5,4
5,2
-3,7
EBITDA Indicator description
7,1
6,5
7
7,2
Current assets Indicator description
10,5
16,5
21,6
31,5
Operating profit (EBIT) Indicator description
5,4
4,7
5,3
14
Net profit / loss Indicator description
4,1
4,3
4
-7,3
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
29,9
24
18,2
-5,8
Return on sales (ROS) Indicator description
13
12,8
9,4
-3,4
Equity ratio Indicator description
85
86,1
86
-0,1
EBITDA margin Indicator description
22,5
19,2
16,4
-2,8
Gross profit margin Indicator description
16,6
16
12,3
-3,7
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
25
28
26
-2
Current ratio Indicator description
4,9
6,4
7,1
0,7
Net debt to EBITDA Indicator description
-1
-1,9
-2
-0,1
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Auditor's opinion / report on the audit of the annual financial statements
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector