Retail Technology Consulting Sp. z o.o.
Ul. Chrobrego 31/82, 40-881 Katowice
NIP6342796867
TEL+48604469604
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy IT i telekomunikacja Doradztwo techniczne Profil firmy Retail Technology Consulting Sp. z o.o.
Retail Technology Consulting Sp. z o.o.
NIP6342796867
KRS0000407117
Kapitał zakładowy336 500,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Chrobrego 31/82, 40-881 Katowice

Numer telefonu

+48604469604

Strona internetowa

rtc.biz.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Kim jesteśmy

RTC została założona w październiku 2011 roku jako odpowiedź na potrzeby rynku handlu detalicznego w zakresie profesjonalnego wsparcia i realizacji projektów informatycznych z wykorzystaniem najnowoczesniejszych technologi. W przypadku oprogramowania doświadczenia firmy koncentrują się na rozwiązniach dla placówek handlu detalicznego, hoteli, stacji benzynowych (rozwiązania Font i Back Office, ERP, Business Intelligence). Oferujemy doradztwo biznesowe na każdym etapie inwestycji począwszy od projektu i doboru właściwych rozwiązań. W działaniu wykorzystujemy najlepsze metodologie i dobre praktyki (Prince2, ITIL, Six Sigma). Dysponujemy serwisem mobilnym działającym w całej Polsce wspierającym prowadzone projekty oraz ServiceDesk przyjmujacym zgłoszenia serwisowe i świadczącym usługi zdalnego wsparcia Misją firmy jest dostarczanie najnowocześniejszych i zaawansowanych rozwiązań dla przedstawicieli rynku handlu detalicznego biorąc pod uwagę ich specyfikę i niejednokrotnie unikalne wymagania.

Certyfikaty i Szkolenia

Comarch : Warsztaty Wdrożeniowe COMARCH OPT!MA Comarch: Autoryzacja Techniczna Comarch OPT!MA

Producenci i Marki

Retail Technology Consulting rekomenduje urządzenia uznanych w świecie producentów: Argox, Bixolon, Brother, Casio, CipherLab, Cisco, Datacard, Datalogic, DLoG, DOTH, Hewlett-Packard, Honeywell, hw-engineering, M3Mobile, Motion Computing, Motorola, NBS Technologies, Panasonic, Toshiba, Zebra Technologies.

Rodzaj działalności

dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

RTC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. CHORZOWSKA 150, 40-101 KATOWICE

NIP

6342796867
Copy

REGON

242744948
Copy

KRS

0000407117
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-05-03

Adres rejestrowy

UL. CHORZOWSKA 150, 40-101 KATOWICE

Data rejestracji w KRS

2012-01-04

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-01-04

Sygnatura akt

RDF/449040/22/357

Strona WWW

rtc.biz.pl

Kody Pkd

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST DWUOSOBOWY, WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: -PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM -WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZADU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM -CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZARZĄD
Marek Rerich
Prezes Zarządu, 44 lata
UDZIAŁOWCY
Marek Rerich

6680 udziałów o łącznej wartości 334.000,00 zł

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

WSTĘP


RTC Group Sp. z o.o. (wcześniejsza nazwa spółki: Retail Technology Consulting Sp. z

o.o.) z siedzibą przy ul. Chorzowskiej 150 w Katowicach działa na rynku

Polskim od 2011 roku.

Od samego początku działania, formą prawną działalności jest spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością.


Przedmiotem podstawowej działalności Spółki w roku obrotowym była:

- sprzedaż usług informatycznych

- sprzedaż licencji i usług rozwiązania Business lntelligence firmy Qlik - swiatowego

lidera w analityce biznesowej (producenta platformy QUKSense i QLIKView) w oparciu

o uzyskane partnerstwo z firmą Qlik Tech (poprzez sub-partnestwo z firmą Hogart

Business Intelligence Sp. z o.o.)

- sprzedaż licencji i usług rozwiązania ERP firmy Comarch w oparciu o posiadane

partnerstwo z firmą Comarch

- sprzedaż produktów IT/RTV/AGD, oraz innych urządzeń elektronicznych

- sprzedaż produktów IT na podstawie sprzedaży bezpośredniej w oparciu o uzyskane

partnerstwo firmy HP Polska.

- usługi outsourcingu IT w obszarze analityki decyzyjnej i systemów scoringowych


Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII

Wydział Gospodarczy KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO w Rejestrze

Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000407117.


Zarząd RTC Group Sp. z o.o.

Prezes Zarządu - Marek Rerich


Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2019 wynosił - 50 000,00zł. i składał się z 1000

udziałów po 50zł. każdy.Przedmiot działania


Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:

Sprzedaż licencji i usług informatycznych, rozwiązań Bl i ERP, realizowana na zlecenie.

Dostarczanie usług IT w oparciu o kluczowe kompetencje zespołu konsultantów RTC.Ogólne warunki działania Spółki


Spółka świadczy usługi doradcze, związane z przekazywaniem wiedzy eksperckiej w

obszarze usprawnienia oraz poprawy efektywności działalności firm i ich procesów

wewnętrznych - IT i Operacje.


W 2019 położony został nacisk na świadczenie usług specjalistycznych IT Klientom z

sektora usług oraz bankowego. Ten rodzaj sprzedaży stanowił dopełnienie

kompleksowej usługi świadczonej klientowi końcowemu.Struktura organizacyjna


Zarzqd


W okresie sprawozdawczym Spółką zarządzał jednoosobowy Zarząd


Prezes Zarządu - Marek RerichMiejsca prowadzenia działalności


Firma posiadała jedno miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz adres

rejestracji firmy: ul. Chorzowska 150, 40-101 KatowiceOrganizacja Spółki


Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz zajmuje się sprawami związanymi

z zarządzaniem, pozyskiwaniem zleceń oraz obsługą klienta kluczowego.Ocena finansowa


Sytuacja finansowa


Spółka zakończyła rok 2019 stratą w wysokości 102 744,75 złotych która zostanie

pokryta z zysku z kolejnego roku obrotowego. Rok 2019 był kluczowy dla firmy która 

pozyskała ważne kontrakty na obsługę IT na runku lokalnym i zagranicznym ale

wdrożenie nowego modelu biznesowego, pozyskanie nowych kadr (m.in. poprzez

współpracę w Hays Poland) jak i przygotowanie systemów rozliczeń wpłynęło na

negatywny wynik finansowy spółki.Przewidywany rozwój I sytuacja finansowa


Strategia rozwoju zakłada systematyczne umacnianie pozycji Spółki, jako dostawcy

usług informatycznych oraz integratora systemów IT.

Długookresowa strategia Spółki zakłada osiągnięcie sprzedaży w roku 2020 na

poziomie ok. 100% lepszym w porównaniu rok-do-roku 2019, fakt ten znacząca umocni

sytuację finansową firmy i umożliwi dalszą inwestycję w zasoby ludzkie oraz ogólny 

rozwój firmy.


Spółka kładzie duży nacisk na sprzedaż rozwiązań oraz usług wdrożeniowych Bl oraz

ERP w oparciu o technologie i produkty IT firmy Qlik Tech i Comarch. W 2020 roku

spółka zamierza powiększyć portfolio projektów wdrożeniowych dot. analityki

biznesowej, systemów decyzyjnych i rozwijać usługi outsourcingu usług na rynku

polskim i zagranicznym, co bezpośrednio powinno wpłynąć na poziom przychodów a

także osiągniętego zysku.Ryzyka, cele I metody zarządzania ryzykiem


W trakcie trwania działalności przedsiębiorstwa występują różne ryzyka. Wśród

zidentyfikowanych ryzyk występują między innymi:


Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce

Spółka prowadzi swoją działalność na rynku usług IT. Wyniki, jakie uzyskuje są ściśle 

związane ze potrzebami inwestycyjnymi w infrastrukturę IT a ta z kolei wiąże się z

zapotrzebowaniem klienta końcowego, na którego wpływ ma istniejąca sytuacją

makroekonomiczną w kraju.


Na wyniki działalności wpływa wiele czynników m. in. tempo wzrostu gospodarczego,

poziom inwestycji przedsiębiorstw, poziom inflacji, poziom bezrobocia. Pogorszenie się

koniunktury gospodarczej może mieć negatywny wpływ na kolejne inwestycje

zmniejszenia zapotrzebowania na rozbudowę oraz unowocześnienie infrastruktury.


Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd dostosowuje swoją strategię sprzedaży oraz

dotarcia do nowej grupy klientów.Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki

terrorystyczne lub nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych

zmian w koniunkturze gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na działalność

Firmy.Ryzyko związane z konkurencją

Spółka działa na bardzo konkurencyjnym rynku. Z tego powodu Spółka narażona jest

na ryzyko działań konkurentów zmierzających do pozyskania klientów Spółki lub

oferowania lepszych warunków handlowych potencjalnym klientom Spółki. Na rynku

IT działalność prowadzi niezliczona rzesza przedsiębiorców (producentów) zarówno

krajowych, jak i zagranicznych mających doświadczenie w branży. Liczna

konkurencja w branży może mieć istotny wpływ na obniżanie w przyszłości cen

produktów oferowanych przez Spółkę, co w rezultacie może mieć ujemny wpływ na

wyniki finansowe.

Konkurencja ze strony innych podmiotów wymaga przy tym od Spółki stałego

poprawiania swojej oferty pod względem cenowym, asortymentowym jak i

jakościowym. Spółka, nie ma bezpośredniego wpływu na działania swoich

konkurentów, ale dzięki przemyślanej i konsekwentnie realizowanej strategii, oraz

stałej analizie i elastycznemu reagowaniu na ich działania jest w stanie z nimi

skutecznie rywalizować. Czynnikiem wzmacniającym pozycję konkurencyjną będą

też z całą pewnością planowane inwestycje w kapitał ludzki.Ryzyko związane z nieściągalnością należności od odbiorców

Działalność Spółki obarczona jest nieznacznym ryzykiem związanym z

niespłacalnościq należności przez odbiorców. Średni odsetek zaległych należności

oscyluje na niewielkim poziomie, głównie może się to wiązać z przeciąganiem

terminów płatności. Spółka stara się przeciwdziałać powyższemu ryzyku poprzez

dokonywanie w miarę możliwości kontroli sytuacji finansowej odbiorców oraz częstymi

monitami i rozmowami w tym zakresie. Firma minimalizuje powyższe ryzyko

przede wszystkim poprzez własny monitoring bieżących należności.Ryzyko utraty zaufania odbiorców wobec Spółki


W każdej działalności gospodarczej występuje ryzyko utraty zaufania odbiorców,

którego przyczyną może być: nieterminowa realizacja zamówień, zła jakość

produktów, niekorzystne zmiany warunków handlowych (szczególnie dotyczące

płatności) itp. Wszystkie te elementy mogą niekorzystnie wpływać na wizerunek Spółki,

utratę zaufania, a co za tym idzie - do spadku liczby nowych zamówień.

Minimalizowanie powyższego ryzyka jest dla Spółki priorytetowym działaniem. Z racji

wieku działania Spółki na rynku, niezwykle ważne jest pozytywne budowanie

wizerunku firmy i dbanie o wzajemne zaufanie. W zakresie budowania zaufania Spółka

szczególną uwagę zwraca na jakość produktów, ich dostępność i sposób obsługi

klientów.Ryzyko związane z zasobami ludzkimi

W związku z faktem, że działalność Spółki ma charakter handlowy, Spółka w głównej

mierze potrzebuje skutecznych i doświadczonych doradców handlowych

posiadających nie tylko wiedzę sprzedażową ale także i produktową i techniczną.

Utrata kluczowych pracowników, w szczególności z działu może skutkować spadkiem

poziomu sprzedaży Spółki. Znalezienie skutecznych doradców

techniczno-handlowych jest często procesem długotrwałym. Spółka stara się

minimalizować wystąpienie ryzyka utraty kluczowych pracowników poprzez stałą,

elastyczną i aktywną politykę w zakresie oferowanych pracownikom warunków pracy

i wynagradzania oraz poprzez stosowanie programów motywacyjnych

przeznaczonych dla kluczowych pracowników.


Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,5
2,1
3,2
51,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,5
0,4
1,1
176,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-0
0,3
0,4
8,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,5
0,7
1,4
96,5
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-79,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0,1
0,2
271,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,1
0,1
0
-74,6
EBITDA Opis wskaźnika
-0,1
0,1
0,1
-50,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,1
0,1
0,1
-45,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,4
0,7
1,4
97,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,1
0,1
0
-74
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
247,8
31,7
7,6
-24,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-26,1
5,3
0,9
-4,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-9,8
47,4
26,1
-21,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-23,6
6,9
2,3
-4,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-26,1
5,6
0,9
-4,7
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
429
68
123
55
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,8
1,8
1,3
-0,5
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-2,5
-0,4
0,4
0,8
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży