ALEO.com Firmy Pojazdy i środki transportu Części i materiały eksploatacyjne pojazdów Profil firmy PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA I UPOWSZECHNIANIA POSTĘPU TECHNICZNEGO I ORGANIZACYJNEGO "POSTEOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA I UPOWSZECHNIANIA POSTĘPU TECHNICZNEGO I ORGANIZACYJNEGO "POSTEOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP8970012692
KRS0000075693
Kapitał zakładowy100 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. BRANIEWSKA 95, 54-109 WROCŁAW
Przychód w 2020 roku
3 782 349,5
Pozycja w rankingu finansowym
108 / 188

O Firmie

Nowoczesna flota aut i odpowiednio wyposażony park maszynowy to w wielu branżach narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Doświadczenie firmy Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego "POSTEOR" sp. z o.o. w branży motoryzacyjnej pozwala jej klientom codziennie być o krok przed konkurencją i skutecznie walczyć o pozycję na rynku.


Firma Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego "POSTEOR" sp. z o.o. oferuje części i materiały eksploatacyjne dla pojazdów różnych marek. Żaden środek transportu nie może się przecież obyć bez terminowej wymiany filtrów, olejów i innych materiałów. Firma Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego "POSTEOR" sp. z o.o. zapewnia części niezbędne do utrzymania w dobrym stanie podzespołów, takich jak tarcze i klocki hamulcowe, żarówki czy opony.


Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego "POSTEOR" sp. z o.o. dostępne jest w rejestrze KRS od 26.12.2001. Lokalizacja głównej siedziby firmy to: Wrocław, Braniewska 95 (województwo dolnośląskie).

Czy to Twoja firma? Zaktualizuj informacje, aby zdobyć nowych klientów, otrzymywać powiadomienia o nowych opiniach i więcej!

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA I UPOWSZECHNIANIA POSTĘPU TECHNICZNEGO I ORGANIZACYJNEGO "POSTEOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. BRANIEWSKA 95, 54-109 WROCŁAW

NIP

8970012692
Copy

REGON

931020128
Copy

KRS

0000075693
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. BRANIEWSKA 95, 54-109 WROCŁAW

Data rejestracji w KRS

2001-12-27

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-12-27

Sygnatura akt

WR.VI NS-REJ.KRS/15346/21/360

Kody Pkd

29.31.Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych

27.40.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

30.20.Z - Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
JEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA
ZARZĄD
Hanna Ewa Amałowicz
Członek Zarządu, 52 lata
Halina Hutnik
Zastępca Prezesa Zarządu, 70 lat
Piotr Antoni Szarski
Prezes, 79 lat
UDZIAŁOWCY
Hanna Ewa Amałowicz

72,04% 134 (sto trzydzieści cztery) udziały o łącznej wysokości 67000 (sześćdziesiąt siedem tysięcy) pln

Joanna Magdalena Hutnik

13,98% 26 (dwadzieścia sześć) udziałów o łącznej wysokości 13000 (trzynaście tysięcy) pln

Jakub Filip Hutnik

13,98% 26 (dwadzieścia sześć) udziałów o łącznej wysokości 13000 (trzynaście tysięcy) pln

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2017 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Sprawozdanie Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Posteor" z działalności w 2017 roku.


Podstawowe informacje dotyczące rozmiarów sprzedaży Spółki, kosztów działalności, kapitałach, strukturze aktywów zawarto w „Informacji dodatkowej" wchodzącej w skład sprawozdania finansowego za 2017r.


1. Sytuacja gospodarcza i finansowa.

W roku 2017 nieznacznie wzrosła w stosunku do roku ubiegłego. Profil działalności nie uległ zasadniczym zmianom. W dalszym ciągu Spółka produkowała wycieraczki elektryczne szyb i reflektory halogenowe do pojazdów trakcyjnych (lokomotyw) oraz autobusów szynowych i tramwai - w oparciu o własne rozwiązania techniczne.

Sprzedaż wyrobów Spółki związana jest ściśle z zapotrzebowaniem zakładów remontujących i produkujących nowe pojazdy szynowe.

Prognoza dotycząca budowy nowych pojazdów szynowych , napraw i modernizację pojazdów trakcyjnych w roku 2018 pozwala na przyjęcie przez Spółkę rocznego planu sprzedaży na poziomie 2017 roku-± 10%.

W tej sytuacji kontynuacja działalności Posteor-u w najbliższym okresie nie powinna być zagrożona , tym bardziej że prognozowane jest zwiększenie sprzedaży części zamiennych do wycieraczek elektr. szyb i reflektorów halogenowych do pojazdów szynowych.


Sytuacja finansowa w roku 2017 była dobra.

W dniu 31.12.2017r Spółka nie miała żadnych przeterminowanych zobowiązań . Zobowiązania finansowe Spółki- z tytułu podatków, opłat, składek oraz wobec dostawców realizowane były terminowo.

Wszystkie zobowiązania realizowano z własnych środków finansowych...


Rok 2017 zamknął się zyskiem netto w wys. 160392,43 zł Zarząd Spółki proponuje przeznaczenie zysku na:

- dywidendę dla udziałowców w wys. 60392,43 zł

- kapitał zapasowy w wys.100.000z1


2. Kapitały własne.

Struktura i wysokość kapitału zakładowego nie uległa zmianie. Liczba wspólników nie zmieniła się i wynosi dwie osoby.


3. Sytuacja kadrowa.

Poziom i strukturę zatrudnienia oraz wynagrodzenia pracowników w tym zarządu spółki podano w pkt. 4 „Informacji"

Wynagrodzenia pracowników- w tym zarządu spółki będą w dalszym ciągu zależne od realizowanego wyniku na sprzedaży.


4.  Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego.


W 2017 r roku Spółka przygotowała produkcję nowego typu wycieraczki szyby dla pojazdów szynowych .


5.  Przewidywane kierunki rozwoju i główne zamierzenia Spółki w 2018r.

Spółka będzie pracować nad:

a) dalszą modernizacją produkowanych wycieraczek szyb i reflektorów LED , dostosowując te wyroby do innych typów pojazdów trakcyjnych i lokomotyw ,

c) wdrożeniem do produkcji wyrobów uznanych przez Spółkę za ekonomicznie uzasadnione wynikłe z bieżącego rozpoznania potrzeb odbiorców.

Ranking finansowy

Analiza ALEO.com za ostatni dostępny rok (2020) Metoda obliczeń
Kategoria
Części i materiały eksploatacyjne pojazdów
Pozycja (Zysk / strata netto)
72
/ 188
Pozycja (Przychód)
108
/ 188

Województwo
dolnośląskie
Pozycja (Zysk / strata netto)
398
/ 1231
Pozycja (Przychód)
541
/ 1231

Wygenerowany 39 godzin temu

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
2,8
4,2
3,8
-9,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,2
210,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
1,3
1,5
1,4
-6,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,4
1,6
1,7
4
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
45,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,5
0,6
0,8
37,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,2
0,3
0,4
16,4
EBITDA Opis wskaźnika
0,2
0,3
0,4
15,8
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,2
0,3
0,4
14,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,4
1,6
1,7
4,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,2
0,3
0,3
16,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
12,7
19,1
23,9
4,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
5,9
7,1
9,1
2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
95,1
95,2
85,6
-9,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
7,7
8,3
10,7
2,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
7
7,8
10,1
2,3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
9
7
23
16
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
20,4
20,8
7
-13,8
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-2,2
-1,7
-1,8
-0,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży