ALEO.com Companies Vehicles and means of transport Vehicle parts and accessories Profile of company PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA I UPOWSZECHNIANIA POSTĘPU TECHNICZNEGO I ORGANIZACYJNEGO "POSTEOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA I UPOWSZECHNIANIA POSTĘPU TECHNICZNEGO I ORGANIZACYJNEGO "POSTEOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8970012692
KRS0000075693
Share capital100,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. BRANIEWSKA 95, 54-109 WROCŁAW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA I UPOWSZECHNIANIA POSTĘPU TECHNICZNEGO I ORGANIZACYJNEGO "POSTEOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. BRANIEWSKA 95, 54-109 WROCŁAW

NIP

8970012692
Copy

REGON

931020128
Copy

KRS

0000075693
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. BRANIEWSKA 95, 54-109 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2001-12-27

Date of commencement of economic activity

2001-12-27

Act signature

WR.VI NS-REJ.KRS/15346/21/360

Pkd codes

29.31.Z - Manufacture of electrical and electronic equipment for motor vehicles

27.40.Z - Manufacture of electric lighting equipment

30.20.Z - Manufacture of railway locomotives and rolling stock

33.17.Z - Repair and maintenance of other transport equipment

45.31.Z - Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

46.69.Z - Wholesale of other machinery and equipment

72.19.Z - Other research and experimental development on natural sciences and engineering


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
JEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA
MANAGEMENT
Hanna Ewa Amałowicz
Member Of The Board, 52 years old
Halina Hutnik
Deputy President Of The Management Board, 70 years old
Piotr Antoni Szarski
President, 80 years old
shareholders
Hanna Ewa Amałowicz

72.04% 134 (sto trzydzieści cztery) udziały o łącznej wysokości 67000 (sześćdziesiąt siedem tysięcy) pln

Joanna Magdalena Hutnik

13.98% 26 (dwadzieścia sześć) udziałów o łącznej wysokości 13000 (trzynaście tysięcy) pln

Jakub Filip Hutnik

13.98% 26 (dwadzieścia sześć) udziałów o łącznej wysokości 13000 (trzynaście tysięcy) pln

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

Sprawozdanie Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Posteor" z działalności w 2017 roku.


Podstawowe informacje dotyczące rozmiarów sprzedaży Spółki, kosztów działalności, kapitałach, strukturze aktywów zawarto w „Informacji dodatkowej" wchodzącej w skład sprawozdania finansowego za 2017r.


1. Sytuacja gospodarcza i finansowa.

W roku 2017 nieznacznie wzrosła w stosunku do roku ubiegłego. Profil działalności nie uległ zasadniczym zmianom. W dalszym ciągu Spółka produkowała wycieraczki elektryczne szyb i reflektory halogenowe do pojazdów trakcyjnych (lokomotyw) oraz autobusów szynowych i tramwai - w oparciu o własne rozwiązania techniczne.

Sprzedaż wyrobów Spółki związana jest ściśle z zapotrzebowaniem zakładów remontujących i produkujących nowe pojazdy szynowe.

Prognoza dotycząca budowy nowych pojazdów szynowych , napraw i modernizację pojazdów trakcyjnych w roku 2018 pozwala na przyjęcie przez Spółkę rocznego planu sprzedaży na poziomie 2017 roku-± 10%.

W tej sytuacji kontynuacja działalności Posteor-u w najbliższym okresie nie powinna być zagrożona , tym bardziej że prognozowane jest zwiększenie sprzedaży części zamiennych do wycieraczek elektr. szyb i reflektorów halogenowych do pojazdów szynowych.


Sytuacja finansowa w roku 2017 była dobra.

W dniu 31.12.2017r Spółka nie miała żadnych przeterminowanych zobowiązań . Zobowiązania finansowe Spółki- z tytułu podatków, opłat, składek oraz wobec dostawców realizowane były terminowo.

Wszystkie zobowiązania realizowano z własnych środków finansowych...


Rok 2017 zamknął się zyskiem netto w wys. 160392,43 zł Zarząd Spółki proponuje przeznaczenie zysku na:

- dywidendę dla udziałowców w wys. 60392,43 zł

- kapitał zapasowy w wys.100.000z1


2. Kapitały własne.

Struktura i wysokość kapitału zakładowego nie uległa zmianie. Liczba wspólników nie zmieniła się i wynosi dwie osoby.


3. Sytuacja kadrowa.

Poziom i strukturę zatrudnienia oraz wynagrodzenia pracowników w tym zarządu spółki podano w pkt. 4 „Informacji"

Wynagrodzenia pracowników- w tym zarządu spółki będą w dalszym ciągu zależne od realizowanego wyniku na sprzedaży.


4.  Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego.


W 2017 r roku Spółka przygotowała produkcję nowego typu wycieraczki szyby dla pojazdów szynowych .


5.  Przewidywane kierunki rozwoju i główne zamierzenia Spółki w 2018r.

Spółka będzie pracować nad:

a) dalszą modernizacją produkowanych wycieraczek szyb i reflektorów LED , dostosowując te wyroby do innych typów pojazdów trakcyjnych i lokomotyw ,

c) wdrożeniem do produkcji wyrobów uznanych przez Spółkę za ekonomicznie uzasadnione wynikłe z bieżącego rozpoznania potrzeb odbiorców.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
2,8
4,2
3,8
-9,5
Liabilities and provisions Indicator description
0,1
0,1
0,2
210,6
Equity Indicator description
1,3
1,5
1,4
-6,5
Total assets Indicator description
1,4
1,6
1,7
4
Cash and cash equivalents Indicator description
0,5
0,6
0,8
37,4
Depreciation Indicator description
0
0
0
45,7
Gross profit / loss Indicator description
0,2
0,3
0,4
16,4
EBITDA Indicator description
0,2
0,3
0,4
15,8
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,2
0,3
0,4
14,8
Net profit / loss Indicator description
0,2
0,3
0,3
16,9
Current assets Indicator description
1,4
1,6
1,7
4,1
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
12,7
19,1
23,9
4,8
Return on sales (ROS) Indicator description
5,9
7,1
9,1
2
Equity ratio Indicator description
95,1
95,2
85,6
-9,6
EBITDA margin Indicator description
7,7
8,3
10,7
2,4
Gross profit margin Indicator description
7
7,8
10,1
2,3
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
9
7
23
16
Current ratio Indicator description
20,4
20,8
7
-13,8
Net debt to EBITDA Indicator description
-2,2
-1,7
-1,8
-0,1
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector