Prywatna Firma "NABLA" Barbara Adamska
Jana III Sobieskiego 10A/5, 99-200 Poddębice
NIP8281097187
TEL+48603445345
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Edukacja, sport i rozrywka Edukacja Oświata Profil firmy Prywatna Firma "NABLA" Barbara Adamska
Prywatna Firma "NABLA" Barbara Adamska
NIP8281097187
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Jana III Sobieskiego 10A/5, 99-200 Poddębice

Numer telefonu

+48603445345

Strona internetowa

http://www.afik.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Od ponad 15 lat oferujemy specjalistyczne usługi informatyczne dla biur rachunkowych i firm mających problemy techniczne związane z księgowością (obsługą faktur).

Naszą podstawową usługą jest przetwarzanie/konwersja zapisów księgowych w postaci elektronicznej, w taki sposób, że w docelowym programie księgowym uzyskuje się tę samą listę dokumentów oraz te same sumy (salda), co w programie źródłowym (fakturującym, magazynowym albo innym księgowym). Podczas przetwarzania możliwe jest automatyczne ulepszenie jakości danych, poprzez:

 • wstępne dekretowanie dokumentów (na podstawie typu dokumentu, kontrahenta)
 • usuwanie dokumentów niepodlegających księgowaniu (np. PZ, paragony, faktury do paragonu)
 • dobieranie opisu zdarzenia do treści faktur (o ile dostępna jest treść pozycji)
 • przeliczenie kwot w walutach obcych wg tabel kursowych (automatyczna aktualizacja tabel)
 • korygowanie nazw i adresów kontrahentów (rozpoznawanych po NIP-ie albo symbolu)
 • powiązanie kontrahenta wg nazwy/NIP-u/symbolu/rachunku bankowego z numerem konta analitycznego
 • wykrywanie błędów (np. nieprawidłowy NIP, nieodpowiedni dekret dla danego dokumentu)
 • wiązanie faktur końcowych z zaliczkowymi i odpowiednia modyfikacja księgowań
 • kojarzenie kwot wyciągu bankowego z listą faktur
 • generowanie raportów kasowych z pojedynczych KP i KW
 • generowanie raportów fiskalnych z listy paragonów

Nie udzielamy porad merytorycznych w zakresie księgowości. Nie świadczymy usług doradztwa podatkowego. Nie analizujemy danych pod kątem zgodności z przepisami prawnymi, dokumentami źródłowymi (papierowymi) ani faktycznie dokonanymi operacjami gospodarczymi. Chronimy udostępnione dane przed nieupoważnionym dostępem i nie przekazujemy żadnych informacji osobom trzecim. Nie zachowujemy własnej kopii danych udostępnionych przez klienta (wszelkie ewentualnie skopiowane dane zostaną bezpowrotnie usunięte po 7 dniach od zakończenia usługi).

Nasze zainteresowania informatyczne wykraczają również poza tematykę księgową – tworzymy oprogramowanie do przetwarzania innego typu danych, na przykład w zakresie symulacji pojazdów lądowych i wodnych, a także przerabiamy stare urządzenia mikroprocesorowe (np. obrabiarki sterowane numerycznie z lat '80).

Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

Prywatna Firma "NABLA" Barbara Adamska

Copy

NIP

8281097187
Copy

REGON

730937084
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2013-12-30

Adres rejestrowy

ul. Jana III Sobieskiego 10A/5, 99-200 Poddębice

Przedsiębiorca

Barbara Adamska

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie dotyczy

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

1998-12-21

Status

Aktywny

Kody Pkd

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Inne numery rachunków bankowych

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży