PPB TWIERDZA
WYSOKA 21/17, 41-209 SOSNOWIEC
NIP7952025270
TEL+48660673204
Oceń firmę:
PPB TWIERDZA
NIP7952025270
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

WYSOKA 21/17, 41-209 SOSNOWIEC

Numer telefonu

+48660673204

Strona internetowa

http://www.twierdza.biz.pl/

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Witam serdecznie

Pracownia projektowo-budowlana „Twierdza” świadczy profesjonalne usługi projektowe i wspiera wszelkiego rodzaju działania inwestycyjne na terenie Śląska oraz innych regionów Polski. Zajmujemy się nadzorem budowlanym na najwyższym poziomie. W zakresie oferty znajdą Państwo wiele świadczeń, dzięki którym realizacja budowy przebiegnie niezwykle szybko i sprawnie. Zachęcamy do skorzystania z oferowanych przez nas usług.

Gwarantuję profesjonalne podejście do tematu, wiedzę techniczną, znajomość procedur administracyjnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Bardziej szczegółowy zakres moich wybranych usług przedstawiam poniżej i polegają one na : – wykonywaniu projektów budowlanych, wykonawczych i zamiennych obiektów budowlanych, inżynieryjnych i hydrotechnicznych - wykonywaniu inwentaryzacji istniejących budowli, - przygotowywaniu rysunków i obliczeń konstrukcyjnych na potrzeby remontów, napraw i modernizacji obiektów budowlanych, - przygotowywaniu opinii technicznych stanu obiektów budowlanych, - przygotowaniu dokumentacji technicznej koniecznej do wystąpienia o pozwolenie na budowę oraz doradztwie formalno-prawne w tym zakresie, - sprawowaniu nadzorów budowlanych (inwestorskich, wykonawczych i autorskich), - sprawdzaniu projektów budowlanych, - sprawowaniu kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, - sporządzanie projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z wyłączeniem projektów zagospodarowania działki lub terenu obejmujących budynki, - kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu.

- wykonywanie przeglądów okresowych budynków, budowli, półrocznych, rocznych oraz pięcioletnich.

- przeglądy dachów Posiadam niezbędne uprawnienia. Gwarantuję profesjonalne podejście do tematu, wiedzę techniczną, znajomość procedur administracyjnych. Dodatkowo mogę wykonać elementy projektu jako model w 3D. W zakresie prac projektowych oferuję projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze budynków mieszkalnych, garażowych i gospodarczych, projekty przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków istniejących, inwentaryzacje i opinie techniczne obiektów i konstrukcji budowlanych, - Projekt budowlany, który jest podstawowym dokumentem wymaganym przez Prawo Budowlane, umożliwiającym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz jego realizację. Zgodnie z Prawem Budowlanym (Art. 34 z późn. zm.) Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji pozwolenia na budowę.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

Tomasz Bober Pracownia Projektowo-Budowlana "TWIERDZA"

Copy

Adres do doręczeń

ul. Ostrogórska 9/30, 41-200 Sosnowiec

NIP

7952025270
Copy

REGON

243604400
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2014-07-09

Adres rejestrowy

ul. Ostrogórska 9/30, 41-200 Sosnowiec

Adres dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności

ul. Ostrogórska 9/30, 41-200 Sosnowiec

Przedsiębiorca

Tomasz Bober

Małżeńska wspólność majątkowa

Tak

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2014-07-03

Status

Aktywny

Kody Pkd

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży