POLSKA FEDERACJA NORDIC WALKING
KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, 80-336 GDAŃSK
NIP5842636557
TEL+48668648638
Oceń firmę:
POLSKA FEDERACJA NORDIC WALKING
NIP5842636557
KRS0000294144
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, 80-336 GDAŃSK

Numer telefonu

+48668648638

Strona internetowa

http://www.pfnw.eu/index.php?page=aktual

O Firmie

Nordic Walking - marsz z kijami wymyślony przez grupę fińskich lekarzy i wybitnych sportowców.

Nowy i prosty sposób na zwiększenie poziomu naszej aktywności, marsz z wykorzystaniem specjalnie do tego zaprojektowanych kijów. Całość przypomina narciarstwo biegowe w połączeniu z chodem sportowym.

Podobno Nordic Walking wymyślono już w latach dwudziestych, jednakże dynamiczny rozwój przeżywa od 1997 roku kiedy to fińska firma „Exel” wyprodukowała pierwsze specjalistyczne kije do Nordic Walking

Finowie spędzają ponad połowę swojego życia w niezbyt sprzyjających, ze względu na brak słońca, warunkach, więc tym bardziej dbają o poprawę swojej sprawności poprzez ruch.

Nordic Walking to sport nad wyraz łagodny, oszczędza cały aparat lokomocyjny organizmu/stawy, więzadła, ścięgna, mięśnie. Nie stawia zbyt wielkich wymagań, nie trzeba uczyć się żadnych skomplikowanych ćwiczeń.

Stopnie nadawane przez Polską Federację Nordic Walking:

  • Instruktor NW (odpowiednik INWA Instruktor)

Posiadanie legitymacji Instruktora NW uprawnia do samodzielnego prowadzenie zajęć treningowych z zakresu Nordic Walking.

  • Przewodnik NW (odpowiednik INWA Activity Leader)

Posiadanie legitymacji Przewodnika NW uprawnia do prowadzenia zajęć treningowych w zakresie Nordic Walking tylko w grupach przeszkolonych przez osobę posiadającą tytuł Instruktora NW lub prowadzenie zajęć ruchowych w zakresie NW pod nadzorem Instruktora NW.

  • Trener NW

Posiadanie legitymacji Trenera NW uprawnia do prowadzenia szkoleń instruktorskich i Activity Leader, w przypadku prowadzenia szkoleń pod egidą PFNW uprawnia do prowadzenia szkolenia wspólnie z trenerem INWA.

  • Sędzia NW

Posiadanie legitymacji Sędziego NW uprawnia do sędziowania wszystkich zawodów Polskiej Federacji Nordic Walking.

  • Sędzia klasy III - osoby po odbyciu kursu sędziego i z pozytywnym wynikiem egzaminu.
  • Sędzia klasy II - osoby z minimum jednorocznym stażem sędziowania jako sędzia klasy III (w minimum 3 zawodach wg przepisów PFNW), które uzyskają pozytywną opinię Komisji Sędziów.
  • Sędzia klasy I - osoby z minimum 2-letnim stażem jako sędzia klasy II (w minimum 3 zawodach w każdym roku wg przepisów PFNW), które uzyskają pozytywną opinię Komisji Sędziów.
  • Sędzia międzynarodowy - osoby wyróżniające się (z minimum 2-letnim stażem jako sędzia klasy I w minimum 3 zawodach w każdym roku wg przepisów PFNW, które uzyskają pozytywną opinię Komisji Sędziów oraz wykażą się minimum podstawową znajomością języka angielskiego.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

POLSKA FEDERACJA NORDIC WALKING

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. 3 MAJA 40, 84-200 WEJHEROWO

NIP

5842636557
Copy

REGON

220529813
Copy

KRS

0000294144
Copy

Forma prawna

związek stowarzyszeń

Data rejestracji na ALEO.com

2014-03-12

Adres rejestrowy

UL. 3 MAJA 40, 84-200 WEJHEROWO

Data rejestracji w KRS

2007-12-04

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2007-12-04

Sygnatura akt

RDF/378600/22/80

Strona WWW

http://www.pfnw.eu/index.php?page=aktual

Kody Pkd

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

93.12.Z - Działalność klubów sportowych

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYKomisja Rewizyjna
SPOSÓB REPREZENTACJI
1.UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI FEDERACJI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. 2. DO DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST NABYCIE, ZBYCIE LUB OBCIĄŻENIE MAJĄTKU NIERUCHOMEGO WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZARZĄDU PODJĘTA WIĘKSZOŚCIĄ BEZWZGLĘDNĄ.
ZARZĄD
Sylwia Jadwiga Bigus
Sekretarz Generalny, 48 lat
Roman Siłka
Wiceprezes Zarządu, 60 lat
Olgierd Bojke
Prezes Zarządu, 61 lat
KOMISJA REWIZYJNA
Izabela Kumpin
50 lat
Małgorzata Anna Borzeszkowska
58 lat
Zbigniew Kosiński
66 lat

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (4)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży