Orion Znakowanie Towarów sp. z o.o.
Strzelińska 2 /Bud 7-8, 52-151 Iwiny
NIP8971632600
Oceń firmę:
Orion Znakowanie Towarów sp. z o.o.
NIP8971632600
KRS0000054725
Kapitał zakładowy250 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Strzelińska 2 /Bud 7-8, 52-151 Iwiny

Strona internetowa

http://orion.wroc.pl/

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Specjalizujemy się w produkcji etykiet samoprzylepnych w technologii fleksograficznej. Każdego miesiąca wykonujemy nawet 150 mln oznakowań wykorzystując 600 tys.m2 surowców. Naszymi klientami jest kilkaset firm z Polski, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Czech i Słowacji.

W naszej bardzo szerokiej ofercie znajdziecie Państwo między innymi: etykiety papierowe, etykiety foliowe, etykiety kartonowe i bilety, tabliczki znamionowe i plomby, aplikatory, czytniki, kolektory, drukarki, taśmy TT, druk zmienny, taśmy pakowe PP, opakowania kartonowe, papierowe taśmy pakowe.

Wciąż inwestujemy w nasz potencjał, szkolimy zespół, obserwujemy rynek i odpowiadamy na jego potrzeby. Chcemy by ORION nie tylko wyznaczał trendy na polskim rynku fleksograficznym, ale był również gwarantem najwyższej jakości i bezpieczeństwa produkowanych etykiet.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ORION ZNAKOWANIE TOWARÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. NOWA 23, 55-080 NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA

NIP

8971632600
Copy

REGON

932175258
Copy

KRS

0000054725
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2017-02-17

Adres rejestrowy

UL. NOWA 23, 55-080 NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA

Data rejestracji w KRS

2001-10-19

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-10-19

Sygnatura akt

RDF/546353/23/123

Strona WWW

http://orion.wroc.pl/

Kody Pkd

17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
SPOSÓB REPREZENTACJI
1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJATKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2.W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY,A CZYNNOŚĆ PRAWNA SPÓŁKI OBEJMUJE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM,KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 250.000,00 ZŁ(DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)LUB GDY CZYNNOŚĆ TA MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE PO STRONIE SPÓŁKI ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA POWYŻEJ 250.000,00 ZŁ(DWIEŚSCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH),DLA WAŻNOŚCI TEJ CZYNNOŚCI PRAWNEJ NIEZBĘDNA JEST REPREZENTACJA SPÓŁI PRZEZ DWÓCH CZŁNKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB TEŻ PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 3.ZARZĄD UPRAWNIONY JEST DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO 500.000,00 ZŁ(PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH),POWYŻEJ KTÓREJ WYMAGANA JEST ZGODA ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW WYRAŻONA W FORMIE UCHWAŁY.
ZARZĄD SPÓŁKI
Bartłomiej Jerzy Dengusiak
Członek Zarządu, 47 lat
Marek Tadeusz Dziewanowski
Prezes Zarządu, 44 lata
UDZIAŁOWCY
Marek Tadeusz Dziewanowski

16,81% 38 udziałów o łącznej wartości 38.000,00 zł(trzydzieści osiem tysięcy złotych)

83,19% 188 udziałów o łącznej wysokości 188.000,00 zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych)

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
33,8
38,3
42,8
11,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
4,9
4,8
19,1
297,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
8,5
10,5
15,4
46,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
13,4
15,3
34,5
125,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
4,1
4,8
1,5
-69
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,2
-17,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
3,6
3,5
6,1
73,8
EBITDA Opis wskaźnika
4
3,8
5,8
51
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
12,2
14
14,4
2,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
3,7
3,5
5,5
56,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
2,9
2,8
4,9
73,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
34,3
26,9
31,9
5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
8,6
7,4
11,5
4,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
63,2
68,6
44,6
-24
Marża EBITDA Opis wskaźnika
11,8
10
13,5
3,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
10,7
9,1
14,2
5,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
53
46
50
4
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,5
2,9
2,4
-0,5
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,9
-1,3
2,2
3,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz doc
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży