Orion Znakowanie Towarów sp. z o.o.
Strzelińska 2 /Bud 7-8, 52-151 Iwiny
TAX ID8971632600
Rate company:
Orion Znakowanie Towarów sp. z o.o.
TAX ID8971632600
KRS0000054725
Share capital250,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Strzelińska 2 /Bud 7-8, 52-151 Iwiny

Website

http://orion.wroc.pl/

About us

This text has been translated automatically

We specialize in the production of self-adhesive labels in flexographic technology. Every month, we make up to 150 million markings using 600,000 m2 of raw materials. Our clients include several hundred companies from Poland, Germany, Austria, Switzerland, the Czech Republic and Slovakia.

In our very wide offer you will find, among others: paper labels, foil labels, cardboard labels and tickets, name plates and seals, applicators, readers, collectors, printers, TT tapes, variable printing, PP packaging tapes, cardboard packaging, wrapping paper tapes .

We are still investing in our potential, we train the team, we observe the market and we respond to its needs. We want ORION not only to set trends on the Polish flexographic market, but also to guarantee the highest quality and safety of the labels produced.

Register Data

Full name

ORION ZNAKOWANIE TOWARÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. NOWA 23, 55-080 NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA

NIP

8971632600
Copy

REGON

932175258
Copy

KRS

0000054725
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2017-02-17

Register Address

UL. NOWA 23, 55-080 NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA

Date of registration in KRS

2001-10-19

Date of commencement of economic activity

2001-10-19

Act signature

RDF/546353/23/123

Website

http://orion.wroc.pl/

Pkd codes

17.29.Z - Manufacture of other articles of paper and paperboard

18.12.Z - Other printing

46.66.Z - Wholesale of other office machinery and equipment

46.69.Z - Wholesale of other machinery and equipment

82.92.Z - Packaging activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
representation type
1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJATKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2.W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY,A CZYNNOŚĆ PRAWNA SPÓŁKI OBEJMUJE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM,KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 250.000,00 ZŁ(DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)LUB GDY CZYNNOŚĆ TA MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE PO STRONIE SPÓŁKI ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA POWYŻEJ 250.000,00 ZŁ(DWIEŚSCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH),DLA WAŻNOŚCI TEJ CZYNNOŚCI PRAWNEJ NIEZBĘDNA JEST REPREZENTACJA SPÓŁI PRZEZ DWÓCH CZŁNKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB TEŻ PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 3.ZARZĄD UPRAWNIONY JEST DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO 500.000,00 ZŁ(PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH),POWYŻEJ KTÓREJ WYMAGANA JEST ZGODA ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW WYRAŻONA W FORMIE UCHWAŁY.
THE COMPANY'S MANAGEMENT
Bartłomiej Jerzy Dengusiak
Member Of The Board, 47 years old
Marek Tadeusz Dziewanowski
Chairman Of The Board, 44 years old
shareholders
Marek Tadeusz Dziewanowski

16.81% 38 udziałów o łącznej wartości 38.000,00 zł(trzydzieści osiem tysięcy złotych)

83.19% 188 udziałów o łącznej wysokości 188.000,00 zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych)

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2020 2021 2022
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
33,8
38,3
42,8
11,6
Liabilities and provisions Indicator description
4,9
4,8
19,1
297,6
Equity Indicator description
8,5
10,5
15,4
46,7
Total assets Indicator description
13,4
15,3
34,5
125,6
Cash and cash equivalents Indicator description
4,1
4,8
1,5
-69
Depreciation Indicator description
0,3
0,3
0,2
-17,6
Gross profit / loss Indicator description
3,6
3,5
6,1
73,8
EBITDA Indicator description
4
3,8
5,8
51
Current assets Indicator description
12,2
14
14,4
2,6
Operating profit (EBIT) Indicator description
3,7
3,5
5,5
56,6
Net profit / loss Indicator description
2,9
2,8
4,9
73,6
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
34,3
26,9
31,9
5
Return on sales (ROS) Indicator description
8,6
7,4
11,5
4,1
Equity ratio Indicator description
63,2
68,6
44,6
-24
EBITDA margin Indicator description
11,8
10
13,5
3,5
Gross profit margin Indicator description
10,7
9,1
14,2
5,1
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
53
46
50
4
Current ratio Indicator description
2,5
2,9
2,4
-0,5
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,9
-1,3
2,2
3,5
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Auditor's opinion / report on the audit of the annual financial statements
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download doc
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector