NTS Infrastruktura sp. z o.o.
Al. Kijowska 24 /85, 30-079 Kraków
NIP6922478925
TEL+48166232251
Oceń firmę:
NTS Infrastruktura sp. z o.o.
NIP6922478925
KRS0000351469
Kapitał zakładowy505 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Al. Kijowska 24 /85, 30-079 Kraków

Numer telefonu

+48166232251

Strona internetowa

http://stabilizacje.net

O Firmie

NTS Infrastruktura Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą usługi w zakresie nowoczesnych technologii stabilizacji gruntu, robót ziemnych, drogowych, przygotowawczych i wykończeniowych.

Nasza kadra ma ponad 20 - letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów budowalnych. Wiedza i kompetencje w połaczeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami gwarantują wysoką jakość oraz terminowość wykonania podejmowanych zadań.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

NTS INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. DOLNYCH MŁYNÓW 3 / 1, 31-124 KRAKÓW

NIP

6922478925
Copy

REGON

021212786
Copy

KRS

0000351469
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2018-01-25

Adres rejestrowy

UL. DOLNYCH MŁYNÓW 3 / 1, 31-124 KRAKÓW

Data rejestracji w KRS

2010-03-16

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2010-03-16

Sygnatura akt

KR.XI NS-REJ.KRS/30553/22/342

Strona WWW

http://stabilizacje.net

Kody Pkd

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Karol Kolouszek
Prezes Zarządu, 52 lata
UDZIAŁOWCY

100% 505 udziałów o łącznej wartości 505.000 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
2,9
2
0,1
-97
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
2,4
2
2,1
3,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-1,2
-1,2
-1,2
-3,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,2
0,9
0,9
4,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
26
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-1,2
0
-0
-186,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,2
0,9
0,9
4,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-1,1
0
-0
-171
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-1,2
0
-0
-186,9
%
%
%
p.p.
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-40,7
2,2
-62,6
-64,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-96,5
-132,8
-131,1
1,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-40,7
2,2
-62,6
-64,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
235
312
11 051
10 739
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,4
0,3
0,3
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży