MSG
Gen. Jankego 164, 40-617 Katowice
NIP9542636213
TEL+48507120254
Oceń firmę:
MSG
NIP9542636213
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Gen. Jankego 164, 40-617 Katowice

Numer telefonu

+48507120254

Strona internetowa

http://www.msgeodezja.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Firma MSG Michał Sędziwy zajmuje się kompleksowo obsługą nieruchomości. Współpracujemy z dwoma kancelariami adwokackimi specjalizującymi się w tematyce nieruchomości. Wiodącą dziedziną naszej działalności jest geodezja.

Świadczymy usługi geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości, tj. wykonujemy wznowienia granic nieruchomości w celu wyniesienia w teren zasięgu prawa własności do nieruchomości. Dokonujemy podziałów nieruchomości na potrzeby zmiany zagospodarowania terenu oraz podziałów wynikających z przepisów prawa między innymi regulacji przebiegu granic nieruchomości, których części zostały zajęte pod drogi , wody płynące lub pod inwestycje celu publicznego.

Kolejny zakres usług geodezyjnych świadczonych przez MSG, to usługi związane z procesem inwestycyjnym. Należy tu wymienić geodezyjną dokumentację do celów projektowych oraz obsługę procesu budowlanego zakończoną inwentaryzacją powykonawczą. Wykonujemy dokumentację geodezyjną niezbędną do odbioru budowy.

Wykonujemy również pomiary z zakresu geodezji inżynieryjnej obiektów drogowych, szlaków kolejowych, obiekty infrastruktury technicznej jak sieci elektroenergetyczne, sieci kanalizacyjne.

Zajmujemy się doradztwem związanym z rynkiem nieruchomości. Pomagamy przy procedurach administracyjnych, związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości lub z procesem inwestycyjnym. W sytuacjach trudnych współpracujemy z kancelariami adwokackimi. Doradzamy w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomościami zarówno komercyjnymi jak i mieszkalnymi.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą oraz sprzętem najnowszej generacji. Przy realizacji wszystkich powierzonych nam zadań stawiamy przede wszystkim na jakość wykonanych prac oraz na wykonanie ich w jak najkrótszym terminie

Rodzaj działalności

pośrednik, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

MSG Michał Sędziwy

Copy

Adres do doręczeń

ul. gen. Zygmunta Waltera Jankego 164/5, 40-617 Katowice

NIP

9542636213
Copy

REGON

243127962
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2013-11-27

Adres rejestrowy

ul. gen. Zygmunta Waltera Jankego 164/5, 40-617 Katowice

Przedsiębiorca

Michał Sędziwy

Małżeńska wspólność majątkowa

Tak

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2012-12-17

Status

Aktywny

Kody Pkd

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

69.10.Z - Działalność prawnicza

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z - Działalność fotograficzna

74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży