"MALARNIA PERFECT" Sp. z o.o.
UL. ENERGETYKÓW 7B, 72-010 POLICE
NIP8513239638
TEL+48602494939
Oceń firmę:
"MALARNIA PERFECT" Sp. z o.o.
NIP8513239638
KRS0000239726
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. ENERGETYKÓW 7B, 72-010 POLICE

Numer telefonu

+48602494939

Strona internetowa

www.malarnia-perfect.pl

Media społecznościowe

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Ten tekst został przetłumaczony automatycznie

Działalność Malarni Perfect koncentruje się na usługowym malowaniu wyrobów metalowych farbami proszkowymi, która według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) sklasyfikowana jest jako: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale. Firma powstała w 2005 roku i przyjęła formę prawną: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. NIP 8513239638;  REGON 008079780; KRS 0000239726, Siedziba i miejsce wykonywania usług: ul. Energetyków 7b, 72-010 Police, województwo zachodniopomorskie. 15 km od centrum Szczecina.

Oferta

Ten tekst został przetłumaczony automatycznie

W Malarni Perfect malujemy proszkowo detale wykonane ze stali czarnej, stali nierdzewnej oraz ocynkowanej a także ze stopów aluminium i innych metali nieżelaznych w bardzo szerokim zakresie. Malujemy detale począwszy od drobnych przedmiotów użytkowych, poprzez części maszyn i pojazdów jak na przykład felgi i elementy zawieszenia, konstrukcje stalowe, elementy wyposażenia wnętrz, przedmioty małej architektury przestrzeni biurowych oraz osadzone w przestrzeni miejskiej np. kosze, poręcze, barierki, metalowe elementy ogrodzeń, urządzenia placów zabaw itp. Malujemy także osłony listwy i profile aluminiowe wykorzystywane przy produkcji mebli oraz w stolarce okiennej, malujemy szafki energetyczne meble ogrodowe, blachy, pręty, rury i inne kształtowniki metalowe. Posiadamy dwie linie technologiczne – tradycyjną oraz w zautomatyzowaną. Obie linie wzajemnie się uzupełniają poszerzając zakres naszych możliwości. Malujemy detale do 7 m długości, a w cyklu automatycznym do 3,5 m. Powierzchnie do malowania przygotowujemy za pomocą obróbki strumieniowo ściernej i/lub za pomocą myjni chemicznej zintegrowanej z linią automatyczną.

Rodzaj działalności

producent

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"MALARNIA PERFECT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ENERGETYKÓW 7B, 72-010 POLICE

NIP

8513239638
Copy

REGON

008079780
Copy

KRS

0000239726
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2022-06-28

Adres rejestrowy

UL. ENERGETYKÓW 7B, 72-010 POLICE

Data rejestracji w KRS

2005-08-22

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2005-08-22

Sygnatura akt

RDF/459175/22/208

Strona WWW

www.malarnia-perfect.pl

Kody Pkd

25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych

28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

49.41.Z - Transport drogowy towarów

28.11.B

28.52.Z

45.25.C

45.43.B

45.44.A


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA PRZY CZYNNOŚCIACH POLEGAJĄCYCH NA ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWEM I ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 30.000 (TRZYDZIESTU TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ KWOTY 30.000 (TRZYDZIESTU TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZARZĄD O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
ZARZĄD SPÓŁKI
Przemysław Zbigniew Nowakowski
Członek Zarządu, 49 lat
UDZIAŁOWCY
Joanna Magdalena Kruczyńska

65% 65 udziałów o łącznej wartości 32.500,00 zł.

Przemysław Zbigniew Nowakowski

35% 35 udziałów o łącznej wartości 17.500,00 zł.

PROKURA
Joanna Magdalena Kruczyńska
samoistna, 48 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,1
0,4
1
128,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
0,1
1
1
-1,1
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
0,1
0,1
8,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0
0,3
0,7
166
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,2
58,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,1
0,4
1
128,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
0,1
0,1
7,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
26,7
54,4
36,9
-17,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
19,7
8
8,7
0,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
21,7
8,8
9,6
0,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
86,1
35
24,3
-10,7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży