"MALARNIA PERFECT" Sp. z o.o.
UL. ENERGETYKÓW 7B, 72-010 POLICE
TAX ID8513239638
Phone+48602494939
Rate company:
"MALARNIA PERFECT" Sp. z o.o.
TAX ID8513239638
KRS0000239726
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ENERGETYKÓW 7B, 72-010 POLICE

Phone number

+48602494939

Website

www.malarnia-perfect.pl

Social media

Activity type

manufacturer

Register Data

Full name

"MALARNIA PERFECT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ENERGETYKÓW 7B, 72-010 POLICE

NIP

8513239638
Copy

REGON

008079780
Copy

KRS

0000239726
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2022-06-28

Register Address

UL. ENERGETYKÓW 7B, 72-010 POLICE

Date of registration in KRS

2005-08-22

Date of commencement of economic activity

2005-08-22

Act signature

RDF/459175/22/208

Website

www.malarnia-perfect.pl

Pkd codes

25.61.Z - Treatment and coating of metals

25.11.Z - Manufacture of metal structures and parts of structures

25.62.Z - Mechanical working of metal elements

28.12.Z - Manufacture of fluid power equipment

49.41.Z - Freight transport by road

28.11.B

28.52.Z

45.25.C

45.43.B

45.44.A


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA PRZY CZYNNOŚCIACH POLEGAJĄCYCH NA ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWEM I ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 30.000 (TRZYDZIESTU TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ KWOTY 30.000 (TRZYDZIESTU TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZARZĄD O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
THE COMPANY'S MANAGEMENT
Przemysław Zbigniew Nowakowski
Member Of The Board, 49 years old
shareholders
Joanna Magdalena Kruczyńska

65% 65 udziałów o łącznej wartości 32.500,00 zł.

Przemysław Zbigniew Nowakowski

35% 35 udziałów o łącznej wartości 17.500,00 zł.

proxies
Joanna Magdalena Kruczyńska
spontaneous, 48 years old

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Total assets Indicator description
0,1
0,4
1
128,2
Total operating revenue Indicator description
0,1
1
1
-1,1
Gross profit / loss Indicator description
0
0,1
0,1
8,1
Liabilities and provisions Indicator description
0
0,3
0,7
166
Equity Indicator description
0,1
0,1
0,2
58,5
Current assets Indicator description
0,1
0,4
1
128,2
Net profit / loss Indicator description
0
0,1
0,1
7,5
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
26,7
54,4
36,9
-17,5
Return on sales (ROS) Indicator description
19,7
8
8,7
0,7
Gross profit margin Indicator description
21,7
8,8
9,6
0,8
Equity ratio Indicator description
86,1
35
24,3
-10,7
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector