"MALARNIA PERFECT" Sp. z o.o.
UL. ENERGETYKÓW 7B, 72-010 POLICE
TAX ID8513239638
Phone+48602494939
Rate company:
"MALARNIA PERFECT" Sp. z o.o.
TAX ID8513239638
KRS0000239726
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ENERGETYKÓW 7B, 72-010 POLICE

Phone number

+48602494939

Website

www.malarnia-perfect.pl

Social media

Activity type

manufacturer

Register Data

Full name

"MALARNIA PERFECT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ENERGETYKÓW 7B, 72-010 POLICE

NIP

8513239638
Copy

REGON

008079780
Copy

KRS

0000239726
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2022-06-28

Register Address

UL. ENERGETYKÓW 7B, 72-010 POLICE

Date of registration in KRS

2005-08-22

Date of commencement of economic activity

2005-08-22

Act signature

RDF/570906/23/774

Website

www.malarnia-perfect.pl

Pkd codes

25.61.Z - Treatment and coating of metals

25.11.Z - Manufacture of metal structures and parts of structures

25.62.Z - Mechanical working of metal elements

28.12.Z - Manufacture of fluid power equipment

49.41.Z - Freight transport by road

28.11.B

28.52.Z

45.25.C

45.43.B

45.44.A


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA PRZY CZYNNOŚCIACH POLEGAJĄCYCH NA ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWEM I ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 30.000 (TRZYDZIESTU TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ KWOTY 30.000 (TRZYDZIESTU TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZARZĄD O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
THE COMPANY'S MANAGEMENT
Przemysław Zbigniew Nowakowski
Member Of The Board, 50 years old
shareholders
Joanna Magdalena Kruczyńska

65% 65 udziałów o łącznej wartości 32.500,00 zł.

Przemysław Zbigniew Nowakowski

35% 35 udziałów o łącznej wartości 17.500,00 zł.

proxies
Joanna Magdalena Kruczyńska
spontaneous, 49 years old

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2020 2021 2022
M PLN
M PLN
M PLN
%
Assets Indicator description
0,4
1
1,7
71,4
Gross profit (loss) Indicator description
0,1
0,1
-0,1
-171,5
Net profit (loss) Indicator description
0,1
0,1
-0,1
-178,5
Liabilities and provisions for liabilities Indicator description
0,3
0,7
1,5
103,6
Income tax Indicator description
0
0
0
-100
Working assets Indicator description
0,4
1
1,7
71,4
Equity capital Indicator description
0,1
0,2
0,2
-29
Basic operational activity income Indicator description
1
1
0,5
-45
%
%
%
p.p.
Profitability of capital Indicator description
54,4
36,9
-40,8
-77,7
Equity capital to total assets Indicator description
35
24,3
10,1
-14,2
Gross profit margin Indicator description
8,8
9,6
-12,5
-22,1
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

Opinions regarding services, products, and company activities are not verified. This means that ING Services for Business S.A., as the provider of the Aleo platform, does not ensure that the published opinions come from consumers who have used the product or availed of the company's services. However, we do strive to ensure that opinions do not violate universally applicable laws.

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector