"LIBERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO 8, 22-400 ZAMOŚĆ
NIP9223050198
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Logistyka, spedycja, transport Transport i spedycja drogowa Mieszany Profil firmy "LIBERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"LIBERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP9223050198
KRS0000533003
Kapitał zakładowy20 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO 8, 22-400 ZAMOŚĆ

O Firmie

Nowoczesna flota aut i odpowiednio wyposażony park maszynowy to w wielu branżach narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Doświadczenie firmy "LIBERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w branży motoryzacyjnej pozwala jej klientom codziennie być o krok przed konkurencją i skutecznie walczyć o pozycję na rynku.


"LIBERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ doskonale zdaje sobie sprawę z potrzeb i wymogów zawodowych kierowców oraz pozostałych osób, którym do wykonywania zawodu potrzebny jest niezawodny pojazd. W tej kategorii dostępne są samochody sprawdzonych producentów, których specyfika jest dopasowana do wymagań klientów.


Samochody osobowe dostępne w ofercie "LIBERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to maszyny wyselekcjonowane pod kątem zaspokojenia potrzeb zarówno specjalistów, jak też osób prywatnych. Pojazdy w tej kategorii to najczęściej standardowe modele, które sprawdzą się w większości zastosowań (również we flotach).


Firma "LIBERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest obecna w rejestrze KRS od 25.11.2014. Adres przedsiębiorstwa to: ZAMOŚĆ, UL. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO 8.

Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"LIBERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO 8, 22-400 ZAMOŚĆ

NIP

9223050198
Copy

REGON

360186193
Copy

KRS

0000533003
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO 8, 22-400 ZAMOŚĆ

Data rejestracji w KRS

2014-11-25

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2014-11-25

Sygnatura akt

RDF/483428/23/50

Kody Pkd

49.41.Z - Transport drogowy towarów

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), NIEZBĘDNA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Tadeusz Kornet
Prezes Zarządu, 67 lat
UDZIAŁOWCY
Oliwia Helena Kornet

50% 50 udziałów o łącznej wartości 10.000,00 zł

Patrycja Katarzyna Kornet

50% 50 udziałów o łacznej wartości 10.000,00 pln.

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

1. Charakterystyka jednostki LIBERTY Sp. z o. o. w Zamościu, ul. Namysłowskiego 8:

 Spółka jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą osobowość prawną.

 Liberty Sp. z o. o. została zawiązana aktem notarialnym z 27 października 2014r. ( Rep. A

 nr 4664/2014). Postanowieniem z dnia 25.11.2014 r. LIBERTY Sp. z o. o. została wpisana

 do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy w

 Lublinie pod numerem 0000533003.


2. Sprzedaż:

 Źródłem przychodu jest świadczenie usług.

 Spółka w roku 2019 osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 774 116,70 pin


3. Personel:

 Na dzień 31.12.2019 spółka zatrudniała 22 pracowników, z czego 3 kobiety i 19 mężczyzn.


4. Finansowanie Spółki:

 W momencie powstania kapitał zakładowy Spółki wynosił 20 000,00 pin., wysokość

 kapitału w roku 2019 nie uległa zmianie. W roku 2019 Spółka osiągnęła zysk netto

 55 909,29 pin.


5. Przewidywane kierunki rozwoju:

 W roku 2019 Spółka w miarę możliwości będzie powiększała tabor samochodowy oraz

 będzie szukała nowych kierunków rozwoju.


Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
774,1
636
918,5
44,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
91,2
107
163,1
52,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
265,7
149,7
177,3
18,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
356,9
256,7
340,4
32,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
58,5
66,8
84,1
26
Amortyzacja Opis wskaźnika
51,9
56,7
61
7,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
61,5
-116
27,6
123,8
EBITDA Opis wskaźnika
115,5
-59,6
86,5
245,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
248,4
186,7
314,5
68,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
63,6
-116,2
25,5
122
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
55,9
-116
27,6
123,8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
21
-77,5
15,5
93
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
7,2
-18,2
3
21,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
74,4
58,3
52,1
-6,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
14,9
-9,4
9,4
18,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
8
-18,2
3
21,2
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
43
51
62
11
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,7
2,1
2
-0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,5
1,1
-1
-2,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży