ALEO.com Firmy Logistyka, spedycja, transport Transport i spedycja drogowa Mieszany Profil firmy "LIBERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"LIBERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP9223050198
KRS0000533003
Kapitał zakładowy20 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO 8, 22-400 ZAMOŚĆ

O Firmie

Nowoczesna flota aut i odpowiednio wyposażony park maszynowy to w wielu branżach narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Doświadczenie firmy "LIBERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w branży motoryzacyjnej pozwala jej klientom codziennie być o krok przed konkurencją i skutecznie walczyć o pozycję na rynku.


"LIBERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ doskonale zdaje sobie sprawę z potrzeb i wymogów zawodowych kierowców oraz pozostałych osób, którym do wykonywania zawodu potrzebny jest niezawodny pojazd. W tej kategorii dostępne są samochody sprawdzonych producentów, których specyfika jest dopasowana do wymagań klientów.


Samochody osobowe dostępne w ofercie "LIBERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to maszyny wyselekcjonowane pod kątem zaspokojenia potrzeb zarówno specjalistów, jak też osób prywatnych. Pojazdy w tej kategorii to najczęściej standardowe modele, które sprawdzą się w większości zastosowań (również we flotach).


Firma "LIBERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest obecna w rejestrze KRS od 25.11.2014. Adres przedsiębiorstwa to: ZAMOŚĆ, UL. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO 8.

Czy to Twoja firma? Zaktualizuj informacje, aby zdobyć nowych klientów, otrzymywać powiadomienia o nowych opiniach i więcej!

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"LIBERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO 8, 22-400 ZAMOŚĆ

NIP

9223050198
Copy

REGON

360186193
Copy

KRS

0000533003
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO 8, 22-400 ZAMOŚĆ

Data rejestracji w KRS

2014-11-25

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2014-11-25

Sygnatura akt

LU.VI NS-REJ.KRS/8360/22/805

Kody Pkd

49.41.Z - Transport drogowy towarów

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), NIEZBĘDNA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Tadeusz Kornet
Prezes Zarządu, 66 lat
UDZIAŁOWCY
Patrycja Katarzyna Kornet

50% 50 udziałów o łacznej wartości 10.000,00 pln.

Oliwia Helena Kornet

50% 50 udziałów o łącznej wartości 10.000,00 zł

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

1. Charakterystyka jednostki LIBERTY Sp. z o. o. w Zamościu, ul. Namysłowskiego 8:

 Spółka jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą osobowość prawną.

 Liberty Sp. z o. o. została zawiązana aktem notarialnym z 27 października 2014r. ( Rep. A

 nr 4664/2014). Postanowieniem z dnia 25.11.2014 r. LIBERTY Sp. z o. o. została wpisana

 do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy w

 Lublinie pod numerem 0000533003.


2. Sprzedaż:

 Źródłem przychodu jest świadczenie usług.

 Spółka w roku 2019 osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 774 116,70 pin


3. Personel:

 Na dzień 31.12.2019 spółka zatrudniała 22 pracowników, z czego 3 kobiety i 19 mężczyzn.


4. Finansowanie Spółki:

 W momencie powstania kapitał zakładowy Spółki wynosił 20 000,00 pin., wysokość

 kapitału w roku 2019 nie uległa zmianie. W roku 2019 Spółka osiągnęła zysk netto

 55 909,29 pin.


5. Przewidywane kierunki rozwoju:

 W roku 2019 Spółka w miarę możliwości będzie powiększała tabor samochodowy oraz

 będzie szukała nowych kierunków rozwoju.


Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
785,5
774,1
636
-17,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
89,4
91,2
107
17,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
209,8
265,7
149,7
-43,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
299,2
356,9
256,7
-28,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
46,1
58,5
66,8
14
Amortyzacja Opis wskaźnika
27,8
51,9
56,7
9,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
48,8
61,5
-116
-288,4
EBITDA Opis wskaźnika
77,7
115,5
-59,6
-151,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
49,9
63,6
-116,2
-282,7
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
41,5
55,9
-116
-307,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
257,5
248,4
186,7
-24,8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
19,8
21
-77,5
-98,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
5,3
7,2
-18,2
-25,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
70,1
74,4
58,3
-16,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
9,9
14,9
-9,4
-24,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
6,2
8
-18,2
-26,2
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
42
43
51
8
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,9
2,7
1,7
-1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,6
-0,5
1,1
1,6
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży