"LIBERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO 8, 22-400 ZAMOŚĆ
TAX ID9223050198
Rate company:
ALEO.com Companies Logistics and freight forwarding Transport and road haulage Mixed Profile of company "LIBERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"LIBERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID9223050198
KRS0000533003
Share capital20,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO 8, 22-400 ZAMOŚĆ
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

"LIBERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO 8, 22-400 ZAMOŚĆ

NIP

9223050198
Copy

REGON

360186193
Copy

KRS

0000533003
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO 8, 22-400 ZAMOŚĆ

Date of registration in KRS

2014-11-25

Date of commencement of economic activity

2014-11-25

Act signature

RDF/483428/23/50

Pkd codes

49.41.Z - Freight transport by road

45.11.Z - Sale of cars and light motor vehicles

45.19.Z - Sale of other motor vehicles, excluding motorcycles

45.20.Z - Maintenance and repair of motor vehicles, excluding motorcycles

46.19.Z - Agents involved in the sale of a variety of goods

52.24.C - Cargo handling in other reloading points

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

71.20.B - Other technical testing and analysis

81.29.Z - Other cleaning activities

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), NIEZBĘDNA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Tadeusz Kornet
Chairman Of The Board, 67 years old
shareholders
Oliwia Helena Kornet

50% 50 udziałów o łącznej wartości 10.000,00 zł

Patrycja Katarzyna Kornet

50% 50 udziałów o łacznej wartości 10.000,00 pln.

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

1. Charakterystyka jednostki LIBERTY Sp. z o. o. w Zamościu, ul. Namysłowskiego 8:

 Spółka jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą osobowość prawną.

 Liberty Sp. z o. o. została zawiązana aktem notarialnym z 27 października 2014r. ( Rep. A

 nr 4664/2014). Postanowieniem z dnia 25.11.2014 r. LIBERTY Sp. z o. o. została wpisana

 do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy w

 Lublinie pod numerem 0000533003.


2. Sprzedaż:

 Źródłem przychodu jest świadczenie usług.

 Spółka w roku 2019 osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 774 116,70 pin


3. Personel:

 Na dzień 31.12.2019 spółka zatrudniała 22 pracowników, z czego 3 kobiety i 19 mężczyzn.


4. Finansowanie Spółki:

 W momencie powstania kapitał zakładowy Spółki wynosił 20 000,00 pin., wysokość

 kapitału w roku 2019 nie uległa zmianie. W roku 2019 Spółka osiągnęła zysk netto

 55 909,29 pin.


5. Przewidywane kierunki rozwoju:

 W roku 2019 Spółka w miarę możliwości będzie powiększała tabor samochodowy oraz

 będzie szukała nowych kierunków rozwoju.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
K PLN
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
774,1
636
918,5
44,4
Liabilities and provisions Indicator description
91,2
107
163,1
52,5
Equity Indicator description
265,7
149,7
177,3
18,4
Total assets Indicator description
356,9
256,7
340,4
32,6
Cash and cash equivalents Indicator description
58,5
66,8
84,1
26
Depreciation Indicator description
51,9
56,7
61
7,6
Gross profit / loss Indicator description
61,5
-116
27,6
123,8
EBITDA Indicator description
115,5
-59,6
86,5
245,3
Current assets Indicator description
248,4
186,7
314,5
68,4
Operating profit (EBIT) Indicator description
63,6
-116,2
25,5
122
Net profit / loss Indicator description
55,9
-116
27,6
123,8
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
21
-77,5
15,5
93
Return on sales (ROS) Indicator description
7,2
-18,2
3
21,2
Equity ratio Indicator description
74,4
58,3
52,1
-6,2
EBITDA margin Indicator description
14,9
-9,4
9,4
18,8
Gross profit margin Indicator description
8
-18,2
3
21,2
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
43
51
62
11
Current ratio Indicator description
2,7
2,1
2
-0,1
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,5
1,1
-1
-2,1
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector