ALEO.com Companies Logistics and freight forwarding Transport and road haulage Mixed Profile of company "LIBERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"LIBERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID9223050198
KRS0000533003
Share capital20,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO 8, 22-400 ZAMOŚĆ
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

"LIBERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO 8, 22-400 ZAMOŚĆ

NIP

9223050198
Copy

REGON

360186193
Copy

KRS

0000533003
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO 8, 22-400 ZAMOŚĆ

Date of registration in KRS

2014-11-25

Date of commencement of economic activity

2014-11-25

Act signature

LU.VI NS-REJ.KRS/8360/22/805

Pkd codes

49.41.Z - Freight transport by road

45.11.Z - Sale of cars and light motor vehicles

45.19.Z - Sale of other motor vehicles, excluding motorcycles

45.20.Z - Maintenance and repair of motor vehicles, excluding motorcycles

46.19.Z - Agents involved in the sale of a variety of goods

52.24.C - Cargo handling in other reloading points

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

71.20.B - Other technical testing and analysis

81.29.Z - Other cleaning activities

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), NIEZBĘDNA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Tadeusz Kornet
Chairman Of The Board, 66 years old
shareholders
Patrycja Katarzyna Kornet

50% 50 udziałów o łacznej wartości 10.000,00 pln.

Oliwia Helena Kornet

50% 50 udziałów o łącznej wartości 10.000,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

1. Charakterystyka jednostki LIBERTY Sp. z o. o. w Zamościu, ul. Namysłowskiego 8:

 Spółka jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą osobowość prawną.

 Liberty Sp. z o. o. została zawiązana aktem notarialnym z 27 października 2014r. ( Rep. A

 nr 4664/2014). Postanowieniem z dnia 25.11.2014 r. LIBERTY Sp. z o. o. została wpisana

 do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy w

 Lublinie pod numerem 0000533003.


2. Sprzedaż:

 Źródłem przychodu jest świadczenie usług.

 Spółka w roku 2019 osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 774 116,70 pin


3. Personel:

 Na dzień 31.12.2019 spółka zatrudniała 22 pracowników, z czego 3 kobiety i 19 mężczyzn.


4. Finansowanie Spółki:

 W momencie powstania kapitał zakładowy Spółki wynosił 20 000,00 pin., wysokość

 kapitału w roku 2019 nie uległa zmianie. W roku 2019 Spółka osiągnęła zysk netto

 55 909,29 pin.


5. Przewidywane kierunki rozwoju:

 W roku 2019 Spółka w miarę możliwości będzie powiększała tabor samochodowy oraz

 będzie szukała nowych kierunków rozwoju.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
K PLN
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
785,5
774,1
636
-17,8
Liabilities and provisions Indicator description
89,4
91,2
107
17,3
Equity Indicator description
209,8
265,7
149,7
-43,7
Total assets Indicator description
299,2
356,9
256,7
-28,1
Cash and cash equivalents Indicator description
46,1
58,5
66,8
14
Depreciation Indicator description
27,8
51,9
56,7
9,2
Gross profit / loss Indicator description
48,8
61,5
-116
-288,4
EBITDA Indicator description
77,7
115,5
-59,6
-151,6
Operating profit (EBIT) Indicator description
49,9
63,6
-116,2
-282,7
Net profit / loss Indicator description
41,5
55,9
-116
-307,4
Current assets Indicator description
257,5
248,4
186,7
-24,8
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
19,8
21
-77,5
-98,5
Return on sales (ROS) Indicator description
5,3
7,2
-18,2
-25,4
Equity ratio Indicator description
70,1
74,4
58,3
-16,1
EBITDA margin Indicator description
9,9
14,9
-9,4
-24,3
Gross profit margin Indicator description
6,2
8
-18,2
-26,2
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
42
43
51
8
Current ratio Indicator description
2,9
2,7
1,7
-1
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,6
-0,5
1,1
1,6
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector