KUSINA JERZY KRK
ul. Samuela Huldczyńskiego 11/4, 42-400 Zawiercie
NIP6491335172
Oceń firmę:
KUSINA JERZY KRK
NIP6491335172
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Samuela Huldczyńskiego 11/4, 42-400 Zawiercie

O Firmie

KRK JERZY KUSINA

Grupa ekspertów realizujących projekty w szerokim spektrum finansów

 

2019-             Właściciel

Realizuję projekty optymalizacji operacyjnej i kosztowej. Wdrażam systemy controlingowe

i Bussines Intelligence. Wspieram firmy w procesie budżetowania i monitorowania wyników oraz kalkulacjach kosztów.

                      

EXPENSE REDUCTION ANALYSTS

               Ponad 850 ekspertów działa w 30 krajach. Od roku 1992 ERA zrealizowała 15 tys. projektów uzyskując średnio redukcję kosztów o 19,7%. www.expensereduction.pl

 

2009-2019     Partner

Realizuję projekty optymalizacji kosztów ogólnych w kategoriach kosztów finasowych, logistycznych, części zamiennych, opakowań, materiałów biurowych, ochrony, sprzątania, druku, odpadów i innych. Przygotowuję analizy bazowe, zalecenia, wdrażam i monitoruję wyniki redukcji kosztów. W moich projektach uzyskałem średnio redukcję kosztów o 34%.

        

DOXA CAPITAL w Warszawie

Firma doradcza w zakresie projektów inwestycyjnych, transakcji M&A, funkcjonowania, zarządzania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

2008-2010     Senior Partner

Wykonuję projekty dla funduszy inwestycyjnych oceniając planowane przedsięwzięcia, wspierając ich działalność inwestycyjną oraz pomagając restrukturyzować posiadane przez nich firmy. Wspieram przedsięwzięcia firm produkcyjnych w zakresie fuzji i przejęć przeprowadzając business due dilligence w podmiotach przejmowanych.

WIROMET S.A. w Mikołowie

Producent pomp wysokociśnieniowych i przesuwników dla przemysłu górniczego, hutniczego i energetyki oraz łopatek do turbin parowych – szczegółowe informacje www.wiromet.com.pl

 

2005-2008     Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy

Opracowałem i zrealizowałem program restrukturyzacji działalności organizacyjnej, operacyjnej oraz finansowej prywatnej spółki produkcyjnej. Skutecznie wdrożyłem system planowania produkcji i narzędzia controllingowe. Byłem odpowiedzialny za pion finansowy, dział IT, zakupy i logistykę.

  

GRUPA LENTEX S.A. w Lublińcu

Spółka notowana na GPW. Producent włóknin, wykładzin elastycznych i tkanin technicznych. Obroty 190 mln zł (2004) – szczegółowe dane finansowe www.lentex.com.pl

 

2000-2005     Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy

Kierowałem operacyjnie pracą pionu finansowego i IT. Współpracowałem z bankami w poszukiwaniu i wdrażaniu najbardziej efektywnych dla przedsiębiorstwa produktów finansowych (cash pooling, zero balancing, system collect, channel finance). Wdrożyłem system ERP w przedsiębiorstwie. Współpracowałem przy wdrażaniu systemów ISO i QMS (Lentex uzyskał certyfikaty w 2002 roku).

 

Inicjowałem i wdrożyłem controllingowe narzędzia Bussines Intelligence (sprzedaż, należności, zapasy). Przygotowywałem i wdrażałem strategiczne oraz roczne plany działalności. Byłem odpowiedzialny za budżet, monitorowanie wyników i płynność finansową. Wdrożyłem w spółce międzynarodowe standardy rachunkowości. Utrzymywałem stałe kontakty z akcjonariuszami spółki i analitykami rynku kapitałowego. Realizacja planów finansowych w latach 2000-2004 zapewnia coroczną wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. W konkursie Fundacji Rozwoju Rachunkowości na najlepsze roczne sprawozdanie finansowe Lentex zdobywa 3 miejsce w roku 2002 oraz wyróżnienie w roku 2001.


 

Regionalne Fundusze Inwestycyjne Sp. z o.o. w Katowicach Komercyjny fundusz venture capital utworzony ze środków EU (Phare Program)

 

1996-2000     Członek Zarządu - Dyrektor Inwestycyjny

Zarządzałem operacyjnie pracą biur funduszu w Katowicach i Wałbrzychu. Analizowałem projekty inwestycji kapitałowych w szerokim zakresie branż. Odpowiedzialny za inwestycje funduszu, najbardziej znaczące to Logotec ­- firma softwarowa i Helios - sieć kinowa.

 

1998-2002     LOGOTEC Engineering S.A. w Mysłowicach

Członek Rady Nadzorczej

Międzynarodowa grupa firm produkująca oprogramowanie do zarządzania dokumentami, obiegiem informacji oraz dla serwisów WAP i rozwiązań mobilnych.

  

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach, Centrala

 

1995-1996     Naczelnik Wydziału Planowania Finansowego - Departament Controllingu

Prowadziłem proces planowania i budżetowania w banku. Wiązało się to

z przygotowaniem i wdrożeniem nowych procedur (budżetowania, wewnętrznej ceny transferowej, analizy kosztów). Uczestniczyłem w opracowaniu nowego bankowego planu kont. Uczestniczyłem w przygotowaniu planu komercyjnego na rok 1996. Przygotowałem plan finansowy banku na rok 1996. Opracowałem średnioterminowy model i plan finansowy banku BSK 2000.

  

1993-1995     Specjalista Restrukturyzacji Kredytów - Departament Kredytów Zwiększonego Ryzyka

Odpowiadałem za restrukturyzację kredytów różnych branż (np. hutnictwo, maszynowa, szklarska, handlowa). Sporządziłem i wprowadzanie nowe procedury bankowe (instrukcja monitorowania, zapobiegania i wczesnego wykrywania trudnych kredytów).

 

1994-1995     Przewodniczący Bankowego Postępowania Ugodowego

                       ZUT "Zgoda" S.A w Świętochłowicach

                       Polmo SHL w Kielcach.

 

Huta Zawiercie

 

1985–1993     Kierownik-Wydział Energetyczny

Odpowiadałem za całość wyposażenia energetycznego (kotły, piece, stacje pomp, itp.) łącznie z sieciami energetycznymi. Wiązało się to z instalowaniem nowego wyposażenia i utrzymaniem bieżącej sprawności systemu.Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

KUSINA JERZY KRK

Copy

Adres do doręczeń

ul. Samuela Huldczyńskiego 11/4, 42-400 Zawiercie

NIP

6491335172
Copy

REGON

241363530
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2020-10-08

Adres rejestrowy

ul. Samuela Huldczyńskiego 11/4, 42-400 Zawiercie

Przedsiębiorca

JERZY KUSINA

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2009-11-03

Status

Zawieszony

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży