KANCELARIA PRAWNA I MEDIACYJNA Mariusz Sowiński
ul. Samuela Bogumiła Lindego 1/7, 59-220 Legnica
NIP6911247145
TEL+48888622103
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Usługi dla firm Usługi finansowe i doradcze Doradztwo prawne Profil firmy KANCELARIA PRAWNA I MEDIACYJNA Mariusz Sowiński
KANCELARIA PRAWNA I MEDIACYJNA Mariusz Sowiński
NIP6911247145
5,0 na podstawie 2 opinii.

Adres

ul. Samuela Bogumiła Lindego 1/7, 59-220 Legnica

Numer telefonu

+48888622103

Strona internetowa

http://www.zus-doradca.pl

O Firmie

Jestem prawnikiem, doradcą prawnym, mediatorem. W latach 2000 – 2015 pracowałem jako inspektor kontroli ZUS w Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy. Prowadziłem kontrole o największym stopniu skomplikowania. W latach 2012 – 2015 byłem zastępcą naczelnika Wydziału Kontroli Płatników Składek. Występowałem jako pełnomocnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przed Sądem Okręgowym w Legnicy, a także przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu (z sukcesami). Pracując w Wydziale Kontroli prowadziłem szkolenia wewnętrzne dla pracowników ZUS, a także dla płatników składek. Nabyte w trakcie 15 lat pracy doświadczenie, a także zapotrzebowanie na specjalistyczne wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz na wsparcie przedsiębiorców podczas kontroli prowadzonych przez ZUS, skłoniły mnie do podjęcia aktywności (w formie o umowę o prace, umowę zlecenie bądź umowę o dzieło) w tym zakresie, podejmując pracę jako doradca prawny ds. ZUS.

Jestem absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończyłem Podyplomowe Studia Menedżerskie oraz Studia w zakresie Mediacji w Biznesie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Jestem też absolwentem Akademii Trenerów Biznesu w Katowicach.

Od 2006 roku jestem mediatorem stałym przy Sądzie Okręgowym w Legnicy. Jestem członkiem Dolnośląskiego Ośrodka Mediacji we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych w Krakowie. Od 2014 roku jestem członkiem Stowarzyszenia Doradców Prawnych w Warszawie.

Jako prawnik i wieloletni inspektor kontroli ZUS – zastępca naczelnika wydziału, mam świadomość tego, że sprawy związane ze stosowaniem prawa, relacje z kontrahentami, pracownikami albo też sprawy ZUSowskie – a szczególnie kontrole – czy postępowania sądowe, nastręczają wielu trudności i istotnie zakłócają funkcjonowanie przedsiębiorcy. Wiem, jak istotne jest prawidłowe prowadzenie dokumentacji, właściwe formułowanie umów handlowych czy cywilnoprawnych, aby uniknąć niepożądanych konsekwencji, jakie mogą za sobą pociągnąć popełnione w nich błędy.

Konieczne jest posiadanie obszernej wiedzy, doświadczenia i umiejętność przewidywania konsekwencji, żeby wyeliminować lub ograniczyć negatywne skutki ewentualnych niedociągnięć. Szczególnie odczuwalne może być to w relacjach z tzw. administracją urzędniczą. Jeśli kontrolowany przedsiębiorca w odpowiednim czasie nie podejmie stosownych działań, często koszty kontroli mogą spowodować zachwianie płynności finansowej lub doprowadzić nawet do likwidacji firmy.

Doświadczenie i wiedza jaką dysponuję, pomoże przedsiębiorcy uniknąć wielu błędów, stresujących sytuacji czy też przejść przez kontrolę możliwie szybko i pomyślnie, bez ponoszenia możliwych do uniknięcia kosztów.

Wyrażam nadzieję, że przedstawiona oferta obsługi prawnej i wsparcia merytorycznego w obszarze ubezpieczeń społecznych odpowiada Państwa wyobrażeniom i oczekiwaniom odnośnie współpracy w powyższym zakresie. Jestem przekonany, że oferowana przeze mnie pomoc pozwoli Państwu skupić swoją uwagę i aktywność na działaniach związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem, bez konieczności borykania się z zagmatwanymi przepisami prawa i biurokracją urzędniczą, o co osobiście zadbam, jeśli zdecydujecie się Państwo na skorzystanie z moich usług.

Jestem otwarty na modyfikację niniejszej oferty i jeśli po jej analizie nasunęłyby się Państwu sugestie co do formy współpracy, z przyjemnością ich wysłucham i osobiście odpowiem na wszelkie wątpliwości i pytania. Pozostaję do Państwa dyspozycji.

Mariusz Sowiński
Doradca prawny

Oferta

Opierając się na mojej wiedzy i doświadczeniu wynikającym z dotychczasowej aktywności zawodowej, podejmowanej w ramach zatrudnienia w latach 2000 – 2015 w Wydziale Kontroli Płatników Składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy, gdzie przez ostatnie 4 lata zajmowałem stanowisko zastępcy naczelnika wydziału, a także w ramach prowadzonej od 2013 roku obsługi prawnej firm i jako mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Legnicy (od 2006 roku), przedstawiam Państwu ofertę wsparcia prawnego obejmującego:

- udzielanie kompleksowego wsparcia merytorycznego Zleceniodawcy w związku z postępowaniami wyjaśniającymi i kontrolami prowadzonymi przez ZUS;

- reprezentowanie Zleceniodawcy w trakcie postępowań wyjaśniających i kontroli prowadzonych przez ZUS oraz przed sądami powszechnymi;

- sporządzanie zastrzeżeń do protokołów kontroli i odwołań od decyzji ZUS; sporządzanie pism wymagających argumentacji prawnej;

- bieżące doradztwo i poradnictwo prawne w zakresie ubezpieczeń społecznych;

- konsultowanie przygotowanej dokumentacji Zleceniodawcy wobec spraw prowadzonych przez ZUS;

- przygotowanie lub konsultowanie przygotowanego stanowiska Zleceniodawcy wobec spraw prowadzonych przez ZUS;

- doradztwo w sprawach zawierania umów zleceń i umów o dzieło w kontekście ubezpieczeń społecznych;

- doradztwo w zakresie rozwiązań optymalizujących dla przedsiębiorców (optymalizacja kosztów związanych z ubezpieczeniami społecznymi);

- audyt dokumentacji przedsiębiorstwa w zakresie zagadnień mających wpływ na ubezpieczenia społeczne; odmowy wypłaty zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego (np. z uwagi na krótki okres zatrudnienia, zmianę wymiaru czasu pracy itp.);

- odmowy prawa do emerytury lub renty

oraz obsługę innych zagadnień i spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz spraw kadrowych.

Audyt wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek, co do zasady obejmuje:

 • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych;

 • prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS;

 • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;

 • prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;

 • wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Audyt może obejmować wskazany przez Państwa zakres, może też dotyczyć wybranego okresu.

Jeśli wyrazicie Państwo taką wolę, w odniesieniu do poszczególnych zagadnień możliwe jest przygotowanie opinii prawnej.

Korzyści, jakie zapewnia sobie przedsiębiorca w związku z obsługą prawną firmy:

 • respekt urzędników – wg relacji Zleceniodawców, urzędnik zmienia swoje podejście do przedsiębiorcy kiedy widzi, że jest on reprezentowany przez prawnika, a w relacji z ZUSem – byłego inspektora kontroli i naczelnika wydziału;
 • unikanie błędów – obsługa prawna przedsiębiorcy i jego reprezentowanie – szczególnie w trakcie kontroli – pozwala na uniknięcie często popełnianych błędów na początkowym etapie kontroli i przy składaniu pierwszych wyjaśnień;
 • mniej stresu – świadomość, że mamy po „swojej stronie” prawnika – byłego inspektora kontroli i zastępcę naczelnika wydziału kontroli – pozwala przedsiębiorcy nie angażować się emocjonalnie w prowadzone sprawy;
 • skupienie na prowadzonych interesach – w trakcie kontroli właściwie przedsiębiorca może zapomnieć o niej i skupić się na prowadzeniu biznesu, a rozmowami z inspektorem zajmie się prawnik;
 • wyłapywanie błędów formalnych – jeżeli kontroler popełni błąd formalny, zostanie to natychmiast wyłapane i wykorzystane na korzyść płatnika.

Za świadczoną w ramach zawartej umowy obsługę prawną proponuję dwa systemy wynagrodzenia:

System ryczałtowy:

 • w ramach tego systemu wynagrodzenie ustalane jest w zależności od średniomiesięcznego zapotrzebowania na obsługę prawną.

System zadaniowy:

 • wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo, w zależności od stopnia skomplikowania danej sprawy, wymaganego zaangażowania doradcy oraz szacunkowego czasu potrzebnego na realizację danego zadania.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

KANCELARIA PRAWNA I MEDIACYJNA Mariusz Sowiński

Copy

Adres do doręczeń

ul. Samuela Bogumiła Lindego 1/7, 59-220 Legnica

NIP

6911247145
Copy

REGON

381005172
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2019-04-24

Adres rejestrowy

ul. 3 Maja 22/2c, 40-096 Katowice

Adres dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności

Samuela Bogumiła Lindego 1/7, 59-220 Legnica

Przedsiębiorca

Mariusz Sowiński

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2018-08-16

Status

Aktywny

Kody Pkd

69.10.Z - Działalność prawnicza


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

5/ 5.0
Na podstawie 2 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
4040404040 2024-05-17 18:06:03
ervfnwesefi ry8bt4r5gergy84ere rferljfu9errfghergiohrgt ergvhe89rfemakrnfisrferf erg;kh0ergmkihthbmlkdthhybr;gboihertrtgkierg 'erfgerfgearjfarjeaf;. i0n354i 3ko54t34t5345-t35ti34frterfgu9erfgrtgergt4ertg 4jrtgrttgth
Barbara Wołowicz 2021-02-12 13:52:44
Pan Mariusz Sowiński jest dokładnym, sumiennym, konkretnym doradcą. Godnym polecenia fachowcem. Jego zaangażowanie, posiadane doświadczenie oraz empatia pomogły mi skutecznie przejść przez bardzo stresujący dla mnie czas. Szczerze polecam Pana Mariusza

Firmy z tej samej branży