IQon Consulting Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
NIP6772369458
TEL+48126310755
Oceń firmę:
IQon Consulting Sp. z o.o.
NIP6772369458
Kapitał zakładowy30 050,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków

Numer telefonu

+48126310755

Strona internetowa

www.iqon.pl

O Firmie

Jesteśmy międzynarodową firmą doradczą działającą na polskim rynku od 2006 roku. Głównym profilem naszej działalności jest pozyskiwanie dotacji unijnych. Spośród innych firm consultingowych wyróżnia nas to, że przy analizie potencjalnych źródeł zewnętrznego finansowania inwestycji nie ograniczamy się jedynie do katalogu środków oferowanych Polsce w ramach Funduszy Strukturalnych. Badamy również możliwość uzyskania dofinansowania z grantów programów wspólnotowych bezpośrednio z Komisji Europejskiej oraz innych zagranicznych źródeł finansowania.

Nasze działania obejmują:

 • Rozpoznanie możliwości dofinansowania przedsięwzięć i wybór najlepszego źródła finansowania w ramach bezpłatnych konsultacji:
 • identyfikacja możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich
 • dobór programu oraz działań dopasowanych do konkretnego pomysłu Klienta

2. Sporządzenie dokumentacji związanej z procesem aplikacyjnym:

 • wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami
 • biznes planu lub studium wykonalności
 • dokumentów dla banku, jeśli bank uczestniczy w procesie wnioskowania

3. Pomoc przy realizacji oraz rozliczeniu projektu:

 • wsparcie przy procedurach przetargowych
 • kontrolowanie przebiegu realizacji projektu
 • przygotowanie do audytu w trakcie realizacji projektu
 • sporządzenie sprawozdań z realizacji projektu
 • przygotowanie wniosków o płatność
 • ewaluacja na zakończenie realizacji projektu

Dziękujemy za czas poświecony na zapoznanie się z naszym profilem i zapraszamy do współpracy z IQon Sp. z o.o.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

IQON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. STEFANA OTWINOWSKIEGO 4, 31-432 KRAKÓW

NIP

6772369458
Copy

REGON

122597957
Copy

KRS

0000424141
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-04-07

Adres rejestrowy

UL. STEFANA OTWINOWSKIEGO 4, 31-432 KRAKÓW

Data rejestracji w KRS

2012-06-18

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-06-18

Sygnatura akt

RDF/495008/23/450

Strona WWW

www.iqon.pl

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, W SPRAWACH, GDZIE WARTOŚĆ PRAWA LUB ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI NIE PRZEKRACZA 75.000,00 ZŁ, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, NATOMIAST WE WSZYSTKICH INNYCH SPRAWACH OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
ZARZĄD
Krystian Tomasz Leśniak
Wiceprezes, 39 lat
Henryk Władysław Jadach
Prezes, 45 lat
UDZIAŁOWCY
Krystian Tomasz Leśniak

50% 286 udziałów o łącznej wartości 14.300,00 zł

Henryk Władysław Jadach

50% 286 udziałów o łącznej wartości 14.300,00 zł

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

ZA ROK 2019

od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

IQon Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 20 A

31-553 Kraków

NIP 6772369458

REGON 122597957

Część A – Charakterystyka jednostki

Nazwa firmy:

IQon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba firmy:

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków

Zarejestrowana w:

Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem:

0000424141

Czas trwania działalności jest:

nieograniczony

Kapitał zakładowy jednostki:

29 000,00 zł

Skład zarządu jednostki:

Henryk Jadach – Prezes Zarządu

Krystian Leśniak - Członek Zarządu

Podstawowy zakres działalności:

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (70.22.Z)

Spółka w 2019 r. osiągnęła zysk netto w wysokości 88 536,31 PLN.

W 2019 r. miały miejsce następujące zdarzenia, które wpłynęły na sytuację firmy, na jej

kondycję finansową:

 Sytuacja finansowa uległa poprawie, gdyż Spółka osiągnęła zysk.

Aby umożliwić spółce realizację celów, zarząd postuluje:

 Obserwowanie bieżącej sytuacji gospodarczej w kraju.


Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,5
0,7
1,1
61,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
1,3
1,2
1,8
54,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,5
301,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,3
26,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,3
0,5
0,8
79,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,5
297,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,5
0,7
0,7
2,7
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
25,5
26,6
59
32,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
6,7
10,1
25,9
15,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
7,9
10,7
27,8
17,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
69,5
66,3
73,6
7,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży