IQon Consulting Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
TAX ID6772369458
Phone+48126310755
Rate company:
IQon Consulting Sp. z o.o.
TAX ID6772369458
Share capital30,050.00 zł
No opinion. Add your first review

address

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków

Phone number

+48126310755

Website

www.iqon.pl

About us

This text has been translated automatically

We are an international consulting company operating on the Polish market since 2006. The main profile of our activity is the acquisition of EU subsidies. Among the other consulting companies, we are distinguished by the fact that when analyzing potential sources of external investment financing, we are not limited to the catalog of resources offered to Poland under the Structural Funds. We are also exploring the possibility of obtaining co-financing from grants of Community programs directly from the European Commission and other foreign sources of financing.

Our activities include:

 • Recognition of the possibility of co-financing projects and selection of the best source of financing as part of free consultations:
 • identification of support opportunities from European Funds
 • selection of the program and activities tailored to the specific idea of ​​the client

2. Preparation of documentation related to the application process:

 • application for co-financing with all necessary attachments
 • business plan or feasibility study
 • documents for the bank if the bank participates in the application process

3. Assistance in the implementation and settlement of the project:

 • support in tender procedures
 • controlling the course of the project implementation
 • preparation for the audit during the project implementation
 • preparation of reports on project implementation
 • preparation of payment applications
 • evaluation at the end of the project

Thank you for your time to read our profile and invite you to cooperate with IQon Sp. z o. o

Activity type

service provider

Register Data

Full name

IQON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. STEFANA OTWINOWSKIEGO 4, 31-432 KRAKÓW

NIP

6772369458
Copy

REGON

122597957
Copy

KRS

0000424141
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2014-04-07

Register Address

UL. STEFANA OTWINOWSKIEGO 4, 31-432 KRAKÓW

Date of registration in KRS

2012-06-18

Date of commencement of economic activity

2012-06-18

Act signature

RDF/495008/23/450

Website

www.iqon.pl

Pkd codes

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

62.01.Z - Computer programming activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

63.12.Z - Web portals

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified

64.19.Z - Other monetary intermediation

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

73.20.Z - Market research and public opinion polling

82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, W SPRAWACH, GDZIE WARTOŚĆ PRAWA LUB ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI NIE PRZEKRACZA 75.000,00 ZŁ, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, NATOMIAST WE WSZYSTKICH INNYCH SPRAWACH OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
MANAGEMENT
Krystian Tomasz Leśniak
Vice President, 39 years old
Henryk Władysław Jadach
President, 45 years old
shareholders
Krystian Tomasz Leśniak

50% 286 udziałów o łącznej wartości 14.300,00 zł

Henryk Władysław Jadach

50% 286 udziałów o łącznej wartości 14.300,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

ZA ROK 2019

od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

IQon Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 20 A

31-553 Kraków

NIP 6772369458

REGON 122597957

Część A – Charakterystyka jednostki

Nazwa firmy:

IQon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba firmy:

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków

Zarejestrowana w:

Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem:

0000424141

Czas trwania działalności jest:

nieograniczony

Kapitał zakładowy jednostki:

29 000,00 zł

Skład zarządu jednostki:

Henryk Jadach – Prezes Zarządu

Krystian Leśniak - Członek Zarządu

Podstawowy zakres działalności:

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (70.22.Z)

Spółka w 2019 r. osiągnęła zysk netto w wysokości 88 536,31 PLN.

W 2019 r. miały miejsce następujące zdarzenia, które wpłynęły na sytuację firmy, na jej

kondycję finansową:

 Sytuacja finansowa uległa poprawie, gdyż Spółka osiągnęła zysk.

Aby umożliwić spółce realizację celów, zarząd postuluje:

 Obserwowanie bieżącej sytuacji gospodarczej w kraju.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Total assets Indicator description
0,5
0,7
1,1
61,4
Total operating revenue Indicator description
1,3
1,2
1,8
54,9
Gross profit / loss Indicator description
0,1
0,1
0,5
301,3
Liabilities and provisions Indicator description
0,2
0,2
0,3
26,5
Equity Indicator description
0,3
0,5
0,8
79,2
Current assets Indicator description
0,5
0,7
0,7
2,7
Net profit / loss Indicator description
0,1
0,1
0,5
297,7
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
25,5
26,6
59
32,4
Return on sales (ROS) Indicator description
6,7
10,1
25,9
15,8
Gross profit margin Indicator description
7,9
10,7
27,8
17,1
Equity ratio Indicator description
69,5
66,3
73,6
7,3
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Activity report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector