IDEA CONTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. SPÓŁDZIELCZA 6, 62-800 KALISZ
NIP6181865415
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Profil firmy IDEA CONTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
IDEA CONTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP6181865415
KRS0000140391
Kapitał zakładowy1 322 500,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. SPÓŁDZIELCZA 6, 62-800 KALISZ

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

IDEA CONTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SPÓŁDZIELCZA 6, 62-800 KALISZ

NIP

6181865415
Copy

REGON

250900098
Copy

KRS

0000140391
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. SPÓŁDZIELCZA 6, 62-800 KALISZ

Data rejestracji w KRS

2002-12-03

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-12-03

Sygnatura akt

RDF/424037/22/932

Kody Pkd

22.13.Z

51 - Transport lotniczy

72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

22.15.Z

45.21.A

51.3

51.47.Z

63.30

64.20.C

72.60.Z

73.10.A

74.14

74.84

74.84.B

93.05.Z


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Arkadiusz Woźniak
Prezes Zarządu, 62 lata
UDZIAŁOWCY
Arkadiusz Woźniak

12.563 udziałów o łącznej wysokości 1.256.300 zł

RADA NADZORCZA
Marian Przybylski
76 lat
Anna Woźniak
58 lat
Piotr Piorun
62 lata

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2018 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

1. Sprawy Organizacyjne

1.1.   Spółka zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy

KRS w rejestrze KRS 0000140391

1.2.   Przedmiotem działalności Spółki jest wydawanie gazet

Bilans otwarcia zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 121,

poz. 591) na dzień 31.12.2018 roku wykazywał po stronie aktywów 1 178 731,37 zł i pasywów

kwotę 1 178 731,37 zł zł


2. Sytuacja gospodarcza i finansowo — płatnicza Spółki

2.1.   W okresie sprawozdawczym od 1-01-2018 do 31.12.2018 roku przychody ogółem

wynosili    26 397,37 zł

a koszty działalności 904974,07 zł

co razem ze stratami finansowymi daje wynik netto na działalności gospodarczej -26 397,37 zl.2.2.   Działalność spółki i jej wynik oraz sytuację majątkową i finansową charakteryzują

następujące węzłowe wskaźniki ekonomiczne:

Rok 2018- suma bilansowa 1 178 731,37 zł

- wynik finansowy netto: - 26 397,37zł.

- zatem rentowność kapitału własnego.        0%.

- a rentowność netto sprzedaży       0,%.


Wskaźniki kapitałowe:

- ilość udziałów w kapitale Spółki 13 225

 Na podstawie powyższych wskaźników można stwierdzić, że firmę charakteryzują niepewność

co do dalszej działalności. Jednocześnie wobec strat na działalności oraz zmieniaszajace się

przychody w stosunku do lat ubiegłych zaleca się dalsze obniżenie kosztów i pozyskiwanie now-

ych źródeł przychodów.


2. Spółka za okres sprawozdawczy nie korzystała z pożyczki.

Na dzień bilansowy spółka nie jest obciążona żadną pożyczką.


3.    Aktywa trwale.

3.1.   Bilansowa wartość majątku trwałego w okresie sprawozdawczym wynosi na dzień

31.12.2018

roku 411 075,82 zł

4.    Aktywa obrotowe.

4.1.   Wartość majątku obrotowego na dzień 31.12.2017 roku wynosi 460 788,30 zł i obejmu-

je: Zapasy — towary 26237,19zł

Należności krótkoterminowe

224 584,23zł

Inwestycje krótkoterminowe 202 348,62zł

6. Kondycja Spółki choć słaba, nie zagraża kontynuowaniu działalności w kolejnym roku.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,7
0,6
0,5
-6,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0
0
0
-0,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,9
0,8
0,7
-13,1
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,9
0,9
0,7
-12,5
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
0
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
-44,7
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,3
-0
-0,1
-118,5
EBITDA Opis wskaźnika
-0,2
-0,1
-0,1
-110,8
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,3
-0,1
-0,1
-110,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,4
0,3
0,2
-28,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,3
-0
-0,1
-118,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-30,6
-6
-15,1
-9,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-39,3
-8,6
-20,2
-11,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
94,9
95,8
95,2
-0,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-34,3
-8,9
-20,2
-11,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-39,3
-8,6
-20,2
-11,6
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
26
23
25
2
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
7,8
8,8
6,3
-2,5
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0,6
2,3
0,6
-1,7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!