IDEA CONTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. SPÓŁDZIELCZA 6, 62-800 KALISZ
TAX ID6181865415
Rate company:
ALEO.com CompaniesProfile of company IDEA CONTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
IDEA CONTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6181865415
KRS0000140391
Share capital1,322,500.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. SPÓŁDZIELCZA 6, 62-800 KALISZ

Categories

Main category
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

IDEA CONTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. SPÓŁDZIELCZA 6, 62-800 KALISZ

NIP

6181865415
Copy

REGON

250900098
Copy

KRS

0000140391
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. SPÓŁDZIELCZA 6, 62-800 KALISZ

Date of registration in KRS

2002-12-03

Date of commencement of economic activity

2002-12-03

Act signature

RDF/424037/22/932

Pkd codes

22.13.Z

51 - Transport lotniczy

72.20.Z - Research and experimental development on social sciences and humanities

22.15.Z

45.21.A

51.3

51.47.Z

63.30

64.20.C

72.60.Z

73.10.A

74.14

74.84

74.84.B

93.05.Z


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityboard of directors
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Arkadiusz Woźniak
Chairman Of The Board, 62 years old
shareholders
Arkadiusz Woźniak

12.563 udziałów o łącznej wysokości 1.256.300 zł

BOARD OF DIRECTORS
Marian Przybylski
76 years old
Anna Woźniak
58 years old
Piotr Piorun
62 years old

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website

1. Sprawy Organizacyjne

1.1.   Spółka zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy

KRS w rejestrze KRS 0000140391

1.2.   Przedmiotem działalności Spółki jest wydawanie gazet

Bilans otwarcia zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 121,

poz. 591) na dzień 31.12.2018 roku wykazywał po stronie aktywów 1 178 731,37 zł i pasywów

kwotę 1 178 731,37 zł zł


2. Sytuacja gospodarcza i finansowo — płatnicza Spółki

2.1.   W okresie sprawozdawczym od 1-01-2018 do 31.12.2018 roku przychody ogółem

wynosili    26 397,37 zł

a koszty działalności 904974,07 zł

co razem ze stratami finansowymi daje wynik netto na działalności gospodarczej -26 397,37 zl.2.2.   Działalność spółki i jej wynik oraz sytuację majątkową i finansową charakteryzują

następujące węzłowe wskaźniki ekonomiczne:

Rok 2018- suma bilansowa 1 178 731,37 zł

- wynik finansowy netto: - 26 397,37zł.

- zatem rentowność kapitału własnego.        0%.

- a rentowność netto sprzedaży       0,%.


Wskaźniki kapitałowe:

- ilość udziałów w kapitale Spółki 13 225

 Na podstawie powyższych wskaźników można stwierdzić, że firmę charakteryzują niepewność

co do dalszej działalności. Jednocześnie wobec strat na działalności oraz zmieniaszajace się

przychody w stosunku do lat ubiegłych zaleca się dalsze obniżenie kosztów i pozyskiwanie now-

ych źródeł przychodów.


2. Spółka za okres sprawozdawczy nie korzystała z pożyczki.

Na dzień bilansowy spółka nie jest obciążona żadną pożyczką.


3.    Aktywa trwale.

3.1.   Bilansowa wartość majątku trwałego w okresie sprawozdawczym wynosi na dzień

31.12.2018

roku 411 075,82 zł

4.    Aktywa obrotowe.

4.1.   Wartość majątku obrotowego na dzień 31.12.2017 roku wynosi 460 788,30 zł i obejmu-

je: Zapasy — towary 26237,19zł

Należności krótkoterminowe

224 584,23zł

Inwestycje krótkoterminowe 202 348,62zł

6. Kondycja Spółki choć słaba, nie zagraża kontynuowaniu działalności w kolejnym roku.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
0,9
0,7
0,6
-16
Liabilities and provisions Indicator description
0,1
0
0
-22,4
Equity Indicator description
1,1
0,9
0,8
-5,7
Total assets Indicator description
1,2
0,9
0,9
-6,5
Cash and cash equivalents Indicator description
0,2
0,1
0,1
-12,1
Depreciation Indicator description
0,1
0
0
-100
Gross profit / loss Indicator description
-0
-0,3
-0
81,5
EBITDA Indicator description
0
-0,2
-0,1
78,1
Operating profit (EBIT) Indicator description
-0
-0,3
-0,1
81
Current assets Indicator description
0,5
0,4
0,3
-16,1
Net profit / loss Indicator description
-0
-0,3
-0
81,5
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-2,3
-30,6
-6
24,6
Return on sales (ROS) Indicator description
-3,1
-39,3
-8,6
30,7
Equity ratio Indicator description
95,7
94,9
95,8
0,9
EBITDA margin Indicator description
3,1
-34,3
-8,9
25,4
Gross profit margin Indicator description
-3,1
-39,3
-8,6
30,7
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
21
26
23
-3
Current ratio Indicator description
9,1
7,8
8,8
1
Net debt to EBITDA Indicator description
-7,5
0,6
2,3
1,7
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.