GEO-BUD KRZYSZTOF MAZUR
Ekologiczna 29, 72-006 Mierzyn
NIP5971668370
TEL+48 697 111 514
Oceń firmę:
GEO-BUD KRZYSZTOF MAZUR
NIP5971668370
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ekologiczna 29, 72-006 Mierzyn

Numer telefonu

+48 697 111 514

O Firmie

Firma GEO-BUD Mazur Krzysztof została zarejestrowana w czerwcu 2010r. i z każdym rokiem rozwija się coraz prężniej, zyskując duże grono odbiorców. Przez cały okres działalności firmy nabieramy doświadczenia w zakresie badań geologicznych, aby świadczyć najwyższej jakości usługi dla sektora budowlanego na terenie całej Polski.

Naszym podstawowym celem jest dostarczanie klientom usług wykonywanych na możliwie najwyższym poziomie jakościowym. Priorytetem jest zadowolenie moich Zleceniodawców. Staram się tworzyć atmosferę współpracy w rozwiązywaniu potrzeb klienta, dlatego też większość badań wykonuję na miejscu realizacji danej inwestycji.

W odniesieniu do usług mojej firmy związanych z ustalaniem przydatności gruntów dla potrzeb budownictwa wykonuję:

  • Badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

Aparat Proctor’a służy do oznaczania wilgotności optymalnej i maksymalnego ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego wg

PN-88/B-04481

  • Badanie zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną lekką (do 10m)

Technologia sondowania dynamicznego polega na wbijaniu sondy wraz z żerdziami zakończonymi końcówką stożkową w podłoże z powierzchni terenu. Wbijanie odbywa się ręcznie i polega na podnoszeniu bijaka na stałą wysokość i opuszczaniu go na podbabnik. Sonda jest zgodna z następującą normą PN-B-04452 maj 2002

  • Badanie płytą VSS

Aparat VSS przeznaczony jest do badania nośności i zagęszczenia nawierzchni podatnych i podłoża drogowego. Badanie odkształceń poszczególnych warstw nawierzchni podatnych i podłoża drogowego w wymaganym zakresie obciążeń wykonuje się zgodnie z opisem zawartym w BN-64/8931-02

  • Badanie lekką płytą dynamiczną

Płyta przeznaczona jest do wykonywania próby dopuszczalnego nacisku płyty, do wyznaczenia dynamicznego modułu odkształcenia podłoża gruntowego i skalnego w budownictwie drogowym oraz do badania wskaźnika jak i stopnia zagęszczenia gruntu. Ten nowoczesny miernik posiada wyposażenie gwarantujące szybkie, wygodne i precyzyjne wyznaczenie danych pomiarowych w budownictwie szlaków i linii komunikacyjnych. Badania wykonuje są w oparciu o TP BF-StB część B 8.3dla gruntu i skał w budownictwie drogowym.

  • Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

GEO - BUD KRZYSZTOF MAZUR

Copy

Adres do doręczeń

ul. Ekologiczna 29, 72-006 Mierzyn

NIP

5971668370
Copy

REGON

320844842
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2019-02-25

Adres rejestrowy

ul. Ekologiczna 29, 72-006 Mierzyn

Przedsiębiorca

KRZYSZTOF MAZUR

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie dotyczy

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2010-06-01

Status

Aktywny

Kody Pkd

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży