GARDENBUD Sp. z o.o.
Bandurskiego 66/4, 31-515 Kraków
NIP7010246114
TEL+48326277365
Oceń firmę:
GARDENBUD Sp. z o.o.
NIP7010246114
KRS0000364244
Kapitał zakładowy15 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Bandurskiego 66/4, 31-515 Kraków

Numer telefonu

+48326277365

Strona internetowa

http://www.gardenbud.pl

O Firmie

GARDENBUD Spółka z o.o. zajmuje się:

-kompleksowym zagospodarowaniem terenu

-projektowaniem i budową terenów zielonych

-budową dróg, chodników

-utrzymywaniem terenów zielonych

-

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

GARDENBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. STANISŁAWA KUNICKIEGO 5 / 201, 30-134 KRAKÓW

NIP

7010246114
Copy

REGON

142462390
Copy

KRS

0000364244
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-01-30

Adres rejestrowy

UL. STANISŁAWA KUNICKIEGO 5 / 201, 30-134 KRAKÓW

Data rejestracji w KRS

2010-09-01

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2010-09-01

Sygnatura akt

RDF/551686/23/632

Strona WWW

http://www.gardenbud.pl

Kody Pkd

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZARZĄD
Urszula Ewa Piotrowska
Prezes Zarządu, 62 lata
UDZIAŁOWCY
Kornelia Godyń

20% 60 udziałów o łącznej wartości 3.000,00 zł

Karolina Stanisława Godyń Kusz

80% 240 udziałów o łącznej wartości 12.000,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
8,8
3,3
4
23,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
2,7
6,2
6,5
5,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
2,8
1
1,5
40,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
5,5
7,2
8
10,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,2
0,6
205,5
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-32,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
1,4
-2,1
0,4
119,9
EBITDA Opis wskaźnika
1,5
-2
0,4
122,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
5,2
6,1
6,9
13,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,5
-2
0,4
120,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
1,4
-2,1
0,4
119,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
51,8
-205,1
29
234,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
16,6
-64,9
10,4
75,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
50,8
14,3
18,2
3,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
17,4
-60,9
11,1
72
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
16,6
-64,9
10,4
75,3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
113
691
592
-99
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,9
1
1,1
0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0,2
-0,2
0,2
0,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży