ECOSWISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. CHORZOWSKA 150 / 5 PIĘTRO, 40-101 KATOWICE
NIP9542798909
Oceń firmę:
ECOSWISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP9542798909
KRS0000757590
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. CHORZOWSKA 150 / 5 PIĘTRO, 40-101 KATOWICE
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ECOSWISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. CHORZOWSKA 150 / 5 PIĘTRO, 40-101 KATOWICE

NIP

9542798909
Copy

REGON

381800923
Copy

KRS

0000757590
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. CHORZOWSKA 150 / 5 PIĘTRO, 40-101 KATOWICE

Data rejestracji w KRS

2018-11-14

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2018-11-14

Sygnatura akt

KA.VIII NS-REJ.KRS/28584/23/270

Kody Pkd

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Michał Mariusz Kołodziejczyk
Prezes Zarządu, 27 lat
UDZIAŁOWCY
Michał Mariusz Kołodziejczyk

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2.500,00 zł

Paweł Krzysztof Firczyk

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2.500,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
tys zł
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
38,6
34,6
27,8
-19,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
490,9
125,2
91,4
-27
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
34,7
12,3
-0,2
-101,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
8,8
3,6
3,3
-9,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
29,8
30,9
24,5
-20,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
38,6
26,4
27,8
5,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
32,1
11,1
-0,2
-101,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
107,7
36
-0,8
-36,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
6,5
8,9
-0,2
-9,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
7,1
9,8
-0,2
-10
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
77,1
89,5
88,2
-1,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży