Dresler Studio Architektura i Urbanistyka sp. z o.o. z siedzibą w K...
Ul. Stokrotek 6, 31-463 Kraków
NIP6751525516
TEL48124221494
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Budownictwo, usługi i materiały budowlane Usługi budowlano-remontowe Usługi projektowe Profil firmy Dresler Studio Architektura i Urbanistyka sp. z o.o. z siedzibą w K...
Dresler Studio Architektura i Urbanistyka sp. z o.o. z siedzibą w K...
NIP6751525516
KRS0000581211
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Stokrotek 6, 31-463 Kraków

Numer telefonu

48124221494

Strona internetowa

http://www.dreslerstudio.pl

Oddziały

Patrycja Dresler

ul. Św. Jana 3/5 lok 4A, 31-017 Krakow
+48600511422

Biuro 2

Ul. Św Jana 3/5 lok 4a, 31-017 Kraków

O Firmie

Biuro projektów działa od 2002 roku w branży projektowej. W 2017 przekształciliśmy firmę w spółkę prawa handlowego.

Zapewniamy kompleksową usługę planowanych inwestycji budowlanych różnej skali i funkcji.

Nasza działalność obejmuje pełen zakres prac projektowych:

opracowanie koncepcji,

projekty budowlane i wykonawcze z uzgodnieniami

nadzory autorskie

doradztwo w zakresie projektowania nowych obiektów, rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów.

Projektujemy :

  • budynki użyteczności publicznej (szkoły, teatry, biura, hotele)
  • inne budynki usługowe
  • hale przemysłowe
  • budynki zabytkowe
  • remonty i przebudowy budynków wysokich objętych bardziej rygorystycznymi przepisami ppoż


Nasi dotychczasowi klienci to m.in.: Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Zamek w Łańcucie, PGNiG, Tauron Dystrybucja S.A., Enea Elektrownia Połaniec, Gmina Miasto Tarnów, Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie Miasto Ostrowiec Św., Miasto Kraśnik, Kancelaria Sejmu RP, Politechnika Krakowska, Instytut Lotnictwa, Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Rejonowy w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie, Gmina Miasto Rzeszów, Politechnika Łódzka, Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa w Łodzi, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie, Tauron Dystrybucja S.A.. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. STOKROTEK 6, 31-463 KRAKÓW

NIP

6751525516
Copy

REGON

362765185
Copy

KRS

0000581211
Copy

Forma prawna

spółka komandytowa

Data rejestracji na ALEO.com

2019-08-27

Adres rejestrowy

UL. STOKROTEK 6, 31-463 KRAKÓW

Data rejestracji w KRS

2015-10-16

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2015-10-16

Sygnatura akt

RDF/322829/21/121

Strona WWW

http://Www.dreslerstudio.pl

Kody Pkd

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z - Działalność fotograficzna

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW - TAK MAJĄTKOWYCH, JAK I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW, A TAKŻE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I UMARZANIA NALEŻNOŚCI UPOWAŻNIONY JEST ZARÓWNO KOMPLEMENTARIUSZ, JAK I PROKURENT, O ILE ZOSTANIE USTANOWIONY - SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTOWANY JEST PRZEZ ZARZĄD W NASTĘPUJACY SPOSÓB: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Spółka działa od 4.10.2015 roku pod nazwą „DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie spółka komandytowa" z siedzibą przy ulicy Stokrotek 6.


W skład Zarządu Spółki wchodzą:


- Dresler Grzegorz — Prezes Zarządu;


Spółka prowadzi działalność usługową w zakresie:

      • DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

      • REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

      • DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

      • POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

      • DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

      • POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ

        NIESKLASYFIKOWANA

      • DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA

      • POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIA SKLEPOWA, STRAGANAMI I

        TARGOWISKAMI

      • BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

      • POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Przychody ze sprzedaży i inne przychody wynoszą                         847551,22 zł

 Koszty uzyskania przychodów                                   661459,63 zł


 Zysk brutto                                           189426,07 złGłównym przedmiotem działalności jest działalność w zakresie architektury.

Spółki były oparte na założeniach przyjętych wspólnie przez Zarząd Spółki i opierały się na ustalonym

wcześniej budżecie jednostki. Cześć zleceń została przeniesiona na rok 2019 w związku z czym zysk

brutto był niższy niż w latach ubiegłych.


Działania spółki miały na celu pozyskanie przyszłych odbiorców na oferowane przez Spółkę usługi.

Spółka starała się przede wszystkim pozyskiwać klientów instytucjonalnych (duże zlecenia, na

skomplikowane merytorycznie projekty) oraz dążyła do tego, by nazwa firmy i jej usługi były

rozpoznawane w branży, w której Spółka obecnie działa.


W 2020 roku spółka planuje zwiększenie sprzedaży, poprzez ukierunkowane działania marketingowe

oraz wykonywanie zleceń dla stałych odbiorców którzy kojarzą naszą markę z wysoką jakością usług.


Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,7
0,9
0,7
-22,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
0,5
0,8
0,7
-19,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,1
-52
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,5
0,6
0,5
-15,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,2
0,3
0,2
-37,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,7
0,9
0,7
-21,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,1
-52
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
69,1
72,6
56
-16,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
28,5
22,3
13,3
-9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
28,5
22,3
13,3
-9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
29,9
29,8
23,9
-5,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (4)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży