DESCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. BAGNO 2 / 71, 00-112 WARSZAWA
NIP5272813949
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Medycyna, farmacja i kosmetyki Leki i produkty lecznicze Profil firmy DESCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DESCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP5272813949
KRS0000687650
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. BAGNO 2 / 71, 00-112 WARSZAWA

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Nowoczesna flota aut i odpowiednio wyposażony park maszynowy to w wielu branżach narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Doświadczenie firmy DESCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w branży motoryzacyjnej pozwala jej klientom codziennie być o krok przed konkurencją i skutecznie walczyć o pozycję na rynku.


DESCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ doskonale zdaje sobie sprawę z potrzeb i wymogów zawodowych kierowców oraz pozostałych osób, którym do wykonywania zawodu potrzebny jest niezawodny pojazd. W tej kategorii dostępne są samochody sprawdzonych producentów, których specyfika jest dopasowana do wymagań klientów.


Samochody osobowe dostępne w ofercie DESCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to maszyny wyselekcjonowane pod kątem zaspokojenia potrzeb zarówno specjalistów, jak też osób prywatnych. Pojazdy w tej kategorii to najczęściej standardowe modele, które sprawdzą się w większości zastosowań (również we flotach).


Czy to Twoja firma? Zaktualizuj informacje, aby zdobyć nowych klientów, otrzymywać powiadomienia o nowych opiniach i więcej!

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

DESCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. BAGNO 2 / 71, 00-112 WARSZAWA

NIP

5272813949
Copy

REGON

367887585
Copy

KRS

0000687650
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. BAGNO 2 / 71, 00-112 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2017-07-24

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2017-07-24

Sygnatura akt

WA.XII NS-REJ.KRS/30195/22/24

Kody Pkd

46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

64.99 - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

77 - Wynajem i dzierżawa

96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Sławomir Piotr Ziegert
Członek Zarządu, 57 lat
Piotr Krzysztof Grabowski
Prezes Zarządu, 45 lat
UDZIAŁOWCY
Sławomir Piotr Ziegert

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2.500,00 zł.

Piotr Krzysztof Grabowski

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2.500,00 zł.

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2018 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

1. Informacja o sytuacji finansowej i stanie majątkowym Spółki


Sytuacja finansowa Spółki została przedstawiona w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy

kończący się dnia 31.12.2017 r.:

 • Suma bilansowa na dzień 31.12.2017 r. wynosi 111 306,30 PLN;

 • Strata brutto za rok 2017 wyniosła 40 026,57 PLN;

 Ujemny wynik finansowy Spółki w 2017 roku spowodowany jest poniesieniem kosztów

 bieżących Spółki, kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Spółkę,

 rozpoznaniem kosztów finansowych w wyniku aktualizacji wyceny aktywów Spółki.


 Spółka nie posiada znaczących przeterminowanych zobowiązań wobec kontrahentów krajowych

 i zagranicznych, jak również wobec Skarbu Państwa, a płynność finansowa Spółki jest

 zachowana.


 Brak zdarzeń istotnie wpływających na działalność Spółki w okresie zakończonym dnia

 31.12.2017 roku, a także po jego zakończeniu do dnia zatwierdzenia sprawozdania.


 Wszystkie informacje dotyczące zdarzeń mających istotny wpływ na działalność Spółki w okresie

 zakończonym dnia 31.12.2017 roku zostały zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki.


2. Czynniki ryzyka i opis zagrożeń


 Ocena ryzyka nie wskazała na istnienie żadnych okoliczności, które miałyby wpływ na zagrożenie

 działalności Spółki.


 Spółka kontroluje ryzyko na poziomie operacyjnym i nie stosuje specyficznych instrumentów

 zabezpieczania ryzyka.


3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju


 Spółka nie prowadzi działalności badawczo-rozwojowej.


4. Przewidywany rozwój Spółki


 Na dzień przygotowania niniejszego sprawozdania Spółka planuje dalszy rozwój w zakresie

 przedmiotu działalności Spółki.


5. Nabycie udziałów własnych


 W okresie sprawozdawczym Spółka nie nabyła udziałów własnych.


6. Posiadane przez Spółkę oddziały


   Spółka nie posiada oddziałów.


7. Zatrudnienie w Spółce


   Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2017 roku, Spółka nie zatrudniała

   pracowników.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
tys zł
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
111,3
25,2
35,6
41,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
255,2
15,1
23,6
56,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
54,4
-91,8
-15,3
83,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
66,3
72
97,7
35,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
45
-46,8
-62
-32,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
111,3
25,2
35,6
41,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
40
-91,8
-15,3
83,4
%
%
%
p.p.
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
15,7
-608,4
-64,7
543,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
21,3
-608,4
-64,7
543,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
40,5
-185,3
-174,1
11,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży