ALEO.com Firmy Logistyka, spedycja, transport Transport i spedycja wodna Profil firmy DALTON SP Z O O
DALTON SP Z O O
NIP5851228823
KRS0000113623
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Al.Solidarności 1c, 81-336 Gdynia

Strona internetowa

http://www.dalton.pl/

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Logistyka, spedycja, transport Transport i spedycja wodna

O Firmie

Spedycja morska, której integralnym elementem jest transport morski - to nasza specjalność. Jesteśmy niezależną, prężnie rozwijającą się firmą logistyczną z kapitałem polskim i siedzibą w Gdyni.

Zapewniamy Państwu kompleksową obsługę spedycyjną dostosowując ją do indywidualnych potrzeb Klientów.

Nasza oferta obejmuje:

- odprawy celne i reprezentację fiskalną w portach europejskich,
- frachty morskie po bardzo konkurencyjnych i stale uaktualnianych cenach,
- aranżacje kontroli towarów, dokonywanych przez służby fitosanitarne, weterynaryjne, itp.
- magazynowanie i przeładunki towarów,
- dowozy do/z portów - kontenery oraz drobnica morska LCL
- ubezpieczenia transportowe od wszelkich ryzyk.

Doskonała współpraca z armatorami oraz sieć własnych agentów na świecie pozwala nam oferować optymalne rozwiązania transportowe po wyjątkowo atrakcyjnych cenach.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

DALTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ALEJA SOLIDARNOŚCI 1 C, 81-336 GDYNIA

NIP

5851228823
Copy

REGON

191239431
Copy

KRS

0000113623
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-31

Adres rejestrowy

UL. ALEJA SOLIDARNOŚCI 1 C, 81-336 GDYNIA

Data rejestracji w KRS

2002-05-21

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-05-21

Sygnatura akt

RDF/305489/21/725

Strona WWW

http://www.dalton.pl/

Kody Pkd

52.29.A - Działalność morskich agencji transportowych

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
ZARZĄD
Ewa Beata Zięba
Członek Zarządu, 49 lat
Adrian Serafin Zięba
Prezes Zarządu, 46 lat
UDZIAŁOWCY
Adrian Serafin Zięba

70% 70 udziałów o łącznej wartości 35.000,00 zł

Ewa Beata Zięba

30% 30 udziałów o łącznej wartości 15.000,00 zł

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

 W czerwcu 2019 roku nastąpiła zmiana wspólników spółki przez zbycie udziałów

poprzednich właścicieli i zakup przez aktualnych. Konsekwencję zakupu udziałów przez

obecnych wspólników była również zmiana Zarządu Spółki.

 W okresie od stycznia 2019 roku do czerwca 2019 roku poprzedni zarząd

kontynuował działalność spedycyjną i logistyczną.

 W okresie od lipca 2019 roku do grudnia 2019 roku spółka zasadniczo

kontynuowała działalność spedycyjną i logistyczną, organizując przemieszczanie

ładunków, przede wszystkim, o charakterze handlowym w imporcie i eksporcie na

rachunek klientów krajowych i zagranicznych. Obsługiwano ładunki w kontenerach,

drobnicowe w kontenerach zbiorowych oraz ładunki ciężkie i ponadgabarytowe. Spółka

największy nacisk kładła na obsługę kompleksową, organizując pełny łańcuch

transportowy na lądzie i morzu.

 Ponadto Spółka, kontynuowała świadczenie usług magazynowych i przeładun-

kowych na terenie Gdyni towarów importowych oraz ich dystrybucji do miejsc

docelowych w Kraju.

 Najważniejszymi zagranicznymi partnerami spedycyjnymi Spółki w dalszym ciągu

pozostawały firmy niemieckie, hiszpańskie, szwajcarskie oraz kilka firm agencyjnych

w Chinach, z którymi była kontynuowana pomyślna współpraca w zakresie organizacji

frachtów morskich oraz transportów kolejowych i drogowych przesyłek kontenerowych.

 Kontynuowano również współpracę z innymi agentami zagranicznymi, przede

wszystkim poprzez wzajemny zakup i sprzedaż frachtów morskich.

 W drugim półroczu poczyniono też wiele inwestycji, które w dłuższym okresie

mają usprawnić pracę pracowników logistycznych (np. zakup autorskiego, nowego

oprogramowania) oraz inwestycji, które mają zwiększyć widoczność spółki w sieci

Internet. Zarząd starał się również wpłynąć na lepszy wizerunek i rozpoznawalność spółki

wśród strategicznych eksporterów i importerów Polski północnej. Działania te w 2019

roku doprowadziły do straty bilansowej, jednak w dłuższej perspektywie — lata 2020 -

2022 mają istotnie wpłynąć na obroty spółki, przekładając się na osiągane przez spółkę

zyski. Ponadto w drugim półroczu, po zmianie zarządu, dokonano odpisu aktualizującego

nieściągalnej należności na kwotę 68 tys. złotych. Należność ta dotyczyła sprzedaży ze

stycznia 2019 roku i na dzień bilansowy zarząd miał wiedzę, że należność jest

nieściągalna. Wykonano także odpis aktualizujący na należność z 2017 roku — w kwocie

19 tys. złotych. Aktualizacje te miały bezpośrednie przełożenie na ujemny wynik firmy za

2019 rok.

 Szczegółowe dane finansowe zawarte są w sprawozdaniu finansowym Spółki.

Ogólne zatrudnienie w Spółce wynosiło średnio 6 osób.

Gdynia, 29 czerwca 2020 r.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
5,9
4,6
4,7
2,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,3
0,4
0,8
102,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,7
0,2
-0,2
-186
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,1
0,6
0,6
11
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,7
0,3
-61,1
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-∞
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,1
-0,3
-0,3
1,1
EBITDA Opis wskaźnika
0
-0,3
-0,3
4,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,1
0,6
0,6
9,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
-0,3
-0,3
1,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0
-0,3
-0,3
3,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
6,4
-188,1
216,3
404,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,8
-7,5
-7,3
0,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
67,5
31,8
-24,6
-56,4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
0,7
-7,5
-7
0,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
1,1
-7,5
-7,3
0,2
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
21
31
62
31
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
3,1
1,5
0,8
-0,7
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-16,4
0,8
17,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz xades
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży