DALTON SP Z O O
Al.Solidarności 1c, 81-336 Gdynia
TAX ID5851228823
Rate company:
DALTON SP Z O O
TAX ID5851228823
KRS0000113623
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Al.Solidarności 1c, 81-336 Gdynia

Website

http://www.dalton.pl/

About us

This text has been translated automatically

Sea freight, whose maritime transport is an integral element - this is our specialty. We are an independent, dynamically developing logistics company with Polish capital and a seat in Gdynia.

We provide you with comprehensive forwarding services tailoring it to the individual needs of customers.

Our offer includes:

- customs clearance and fiscal representation in European ports,
- sea freight at very competitive and constantly updated prices,
- arrangements for the control of goods carried out by phytosanitary, veterinary services, etc.
- warehousing and reloading of goods,
- deliveries to / from ports - containers and general cargo LCL
- transport insurance against all risks.

Excellent cooperation with shipowners and a network of our own agents in the world allows us to offer optimal transport solutions at extremely attractive prices.

Activity type

service provider

Register Data

Full name

DALTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ALEJA SOLIDARNOŚCI 1 C, 81-336 GDYNIA

NIP

5851228823
Copy

REGON

191239431
Copy

KRS

0000113623
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2013-10-31

Register Address

UL. ALEJA SOLIDARNOŚCI 1 C, 81-336 GDYNIA

Date of registration in KRS

2002-05-21

Date of commencement of economic activity

2002-05-21

Act signature

RDF/412486/22/712

Website

http://www.dalton.pl/

Pkd codes

52.29.A - Sea transportation agencies activities

52 - Warehousing and support activities for transportation

70 - Activities of head offices; management consultancy activities

74 - Other professional, scientific and technical activities

82 - Office administrative, office support and other business support activities


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
MANAGEMENT
Ewa Beata Zięba
Member Of The Board, 50 years old
Adrian Serafin Zięba
Chairman Of The Board, 47 years old
shareholders
Adrian Serafin Zięba

70% 70 udziałów o łącznej wartości 35.000,00 zł

Ewa Beata Zięba

30% 30 udziałów o łącznej wartości 15.000,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

 W czerwcu 2019 roku nastąpiła zmiana wspólników spółki przez zbycie udziałów

poprzednich właścicieli i zakup przez aktualnych. Konsekwencję zakupu udziałów przez

obecnych wspólników była również zmiana Zarządu Spółki.

 W okresie od stycznia 2019 roku do czerwca 2019 roku poprzedni zarząd

kontynuował działalność spedycyjną i logistyczną.

 W okresie od lipca 2019 roku do grudnia 2019 roku spółka zasadniczo

kontynuowała działalność spedycyjną i logistyczną, organizując przemieszczanie

ładunków, przede wszystkim, o charakterze handlowym w imporcie i eksporcie na

rachunek klientów krajowych i zagranicznych. Obsługiwano ładunki w kontenerach,

drobnicowe w kontenerach zbiorowych oraz ładunki ciężkie i ponadgabarytowe. Spółka

największy nacisk kładła na obsługę kompleksową, organizując pełny łańcuch

transportowy na lądzie i morzu.

 Ponadto Spółka, kontynuowała świadczenie usług magazynowych i przeładun-

kowych na terenie Gdyni towarów importowych oraz ich dystrybucji do miejsc

docelowych w Kraju.

 Najważniejszymi zagranicznymi partnerami spedycyjnymi Spółki w dalszym ciągu

pozostawały firmy niemieckie, hiszpańskie, szwajcarskie oraz kilka firm agencyjnych

w Chinach, z którymi była kontynuowana pomyślna współpraca w zakresie organizacji

frachtów morskich oraz transportów kolejowych i drogowych przesyłek kontenerowych.

 Kontynuowano również współpracę z innymi agentami zagranicznymi, przede

wszystkim poprzez wzajemny zakup i sprzedaż frachtów morskich.

 W drugim półroczu poczyniono też wiele inwestycji, które w dłuższym okresie

mają usprawnić pracę pracowników logistycznych (np. zakup autorskiego, nowego

oprogramowania) oraz inwestycji, które mają zwiększyć widoczność spółki w sieci

Internet. Zarząd starał się również wpłynąć na lepszy wizerunek i rozpoznawalność spółki

wśród strategicznych eksporterów i importerów Polski północnej. Działania te w 2019

roku doprowadziły do straty bilansowej, jednak w dłuższej perspektywie — lata 2020 -

2022 mają istotnie wpłynąć na obroty spółki, przekładając się na osiągane przez spółkę

zyski. Ponadto w drugim półroczu, po zmianie zarządu, dokonano odpisu aktualizującego

nieściągalnej należności na kwotę 68 tys. złotych. Należność ta dotyczyła sprzedaży ze

stycznia 2019 roku i na dzień bilansowy zarząd miał wiedzę, że należność jest

nieściągalna. Wykonano także odpis aktualizujący na należność z 2017 roku — w kwocie

19 tys. złotych. Aktualizacje te miały bezpośrednie przełożenie na ujemny wynik firmy za

2019 rok.

 Szczegółowe dane finansowe zawarte są w sprawozdaniu finansowym Spółki.

Ogólne zatrudnienie w Spółce wynosiło średnio 6 osób.

Gdynia, 29 czerwca 2020 r.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
5,9
4,6
4,7
2,7
Liabilities and provisions Indicator description
0,3
0,4
0,8
102,7
Equity Indicator description
0,7
0,2
-0,2
-186
Total assets Indicator description
1,1
0,6
0,6
11
Depreciation Indicator description
0
0
0
-∞
Cash and cash equivalents Indicator description
0,7
0,3
-61,1
Gross profit / loss Indicator description
0,1
-0,3
-0,3
1,1
EBITDA Indicator description
0
-0,3
-0,3
4,6
Operating profit (EBIT) Indicator description
0
-0,3
-0,3
3,3
Net profit / loss Indicator description
0
-0,3
-0,3
1,1
Current assets Indicator description
1,1
0,6
0,6
9,5
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
6,4
-188,1
216,3
404,4
Return on sales (ROS) Indicator description
0,8
-7,5
-7,3
0,2
Equity ratio Indicator description
67,5
31,8
-24,6
-56,4
EBITDA margin Indicator description
0,7
-7,5
-7
0,5
Gross profit margin Indicator description
1,1
-7,5
-7,3
0,2
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
21
31
62
31
Current ratio Indicator description
3,1
1,5
0,8
-0,7
Net debt to EBITDA Indicator description
-16,4
0,8
17,2
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Auditor's opinion / report on the audit of the annual financial statements
Download xades
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector