CONTRANS TI
Ul.Polanowicka 66, 51-180 Wrocław
NIP8950010282
TEL+48713252621
Oceń firmę:
CONTRANS TI
NIP8950010282
KRS0000125600
Kapitał zakładowy200 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Polanowicka 66, 51-180 Wrocław

Numer telefonu

+48713252621

Strona internetowa

http://www.contrans.pl

O Firmie

Firma jako autoryzowany dystrybutor oferuje dostawy elementów elektronicznych renomowanych producentów:

 • FERROXCUBE - rdzenie ferrytowe, akcesoria i produkty EMI, rdzenie proszkowe,
 • VACUUMSCHMELZE - elementy indukcyjne i rdzenie z materiałów nanokrystalicznych,
 • WEISSER - karkasy i obudowy do transformatorów,

 • ADELS-Contact - złącza do transformatorów, systemowe złącza oświetleniowe, złącza porcelanowe i steatytowe, złącza PCB,

 • ILME - złącza do automatyki, energetyki, kolejnictwa i przemysłu spożywczego,

 • ERNI - złącza systemowe i sygnałowe do automatyki i przemysłu, obudowy na szynę,

 • ALLOCACOC bv - Power Cube - wielofunkcyjny system doprowadzenia zasilania, innowacyjne listwy zasilające i akcesoria,

 • UCHIYA - bimetalowe wyłączniki termiczne,

 • THINKING Electronic - warystory, termistory, czujniki temperatury, zabezpieczenia ESD,

 • HITACHI - kondensatory elektrolityczne wysokonapięciowe,
  FROLYT - kondensatory elektrolityczne THT, SMD, Pseudo-SMD,

 • ACP - potencjometry montażowe węglowe lub cermetowe, pokrętła,

 • TEXAS INSTRUMENTS - procesory sygnałowe i aplikacyjne, mikrokontrolery pomiarowe, przetworniki A/C i C/A, układy interfejsowe, układy transmisji radiowej, układy liniowe i cyfrowe.

Oferta

Marka Contrans TI utworzona została w 1992 roku z zadaniem promowania i dystrybucji mikrokontrole­rów i procesorów Texas Instruments. Podjęte wspólnie z amerykańskim producentem działania szybko zaowo­cowały szeregiem sympozjów tematycznych, a wkrót­ce dużym zainteresowaniem klientów. Oferta firmy Contrans TI otwarła szeroko bramy do nowoczesnych technologii, trudno dostępnych w początkach nowej ery przedsiębiorczości. Firma jednocześnie kontynu­owała swoją dotychczasową działalność – dystrybucję komponentów elektronicznych, w tym mikroproce­sorów uznanych europejskich producentów, i sprzę­tu komputerowego. Współpraca z wielkim amerykańskim koncernem bardzo pozytywnie wpłynęła na organizację. Partner wymagał od firmy zdecydowanych kroków i dynamicznego rozwoju ale i nie szczędził wsparcia. Otrzy­maliśmy szeroki dostęp do dokumentacji i bogatej oferty szkoleń dla klientów. Szybko nabywaliśmy doświadczenia niezbędnego w pro­mowaniu tak złożonych produktów jak półprzewodniki.

W kolejnych latach Contrans TI nawiązał również współpracę z in­nymi producentami elementów i materiałów elektronicznych, jak Supertex, Ferroxcube, Weisser, Adels Contact, Erni, Ilme, MPS, ACP.

Oferta dystrybucyjna Contrans TI ewoluowała, by skupić się w du­żej mierze wokół komponentów przeznaczonych do układów prze­twarzania energii, w tym półprzewodników Texas Instruments, przez rdzenie ferrytowe Ferroxcube, karkasy firmy We­isser i materiały magnetyczne Vacuumchmelze po akcesoria, jak za­bezpieczenia termiczne Uchiya. Również w przyszłości dziedzina ta będzie z pewnością filarem oferty firmy.

Przez ćwierć wieku firma konsekwentnie realizuje misję zawartą w motto: "być konkurencyjnymi poprzez odpowiednią jakość świad­czonych usług przy wykorzystywaniu najnowszych technologii". Zdobyliśmy ogromne doświadczenie, dzięki któremu dostarczamy klientom produkty i usługi najwyższej jakości.

Ja­kość oferowanych przez nas usług zapewnia wdrożony już w 2003 roku system zapewniania jakości, potwierdzony certyfikatem PN­-EN ISO 9001:2009.

Rodzaj działalności

dystrybutor

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

CONTRANS TI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KWIATOWA 7B, 55-114 SZEWCE

NIP

8950010282
Copy

REGON

930595654
Copy

KRS

0000125600
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-30

Adres rejestrowy

UL. KWIATOWA 7B, 55-114 SZEWCE

Data rejestracji w KRS

2002-08-07

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-08-07

Sygnatura akt

WR.VI NS-REJ.KRS/21462/23/228

Strona WWW

http://www.contrans.pl

Kody Pkd

46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

27.51.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES LUB PROKURENT W ZAKRESIE UDZIELONEJ PROKURY.
ZARZĄD
Stefan Aleksander Kaźmirczak
Prezes, 71 lat
UDZIAŁOWCY
Stefan Aleksander Kaźmirczak

16,81% 396 udziałów o łącznej wartości 31.680,00 (trzydzieści jeden tysięcy szećset osiemdziesiąt) złotych

Zbigniew Jan Dworak

17,57% 414 udziałów o łącznej wartości 33.120,00 (trzydzieści trzy tysiące sto dwadzieścia)złotych

Jacek Karol Sobek

65,62% 1546 udziałów o łącznej wartości 123.680,00 (sto dwadzieścia trzy tysiące szećset osiemdziesiąt)złotych

PROKURA
Radosław Aleksander Kaźmirczak
samoistna, 41 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
15,1
13,4
22,5
68,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
3,3
3,3
5,3
58,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
3,9
3,9
4,9
25,1
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
7,2
7,3
10,2
40,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,3
126,6
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-4,1
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,4
0,1
1,2
1088,6
EBITDA Opis wskaźnika
0,5
0,3
1,2
333,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,4
0
1
2665,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,5
0,3
1,2
340,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
7,2
7,2
10
37,7
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
9
0,9
19,7
18,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
2,3
0,3
4,3
4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
54,1
54
48,2
-5,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
3,2
2,1
5,5
3,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
2,9
0,8
5,3
4,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
79
91
85
-6
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,2
2,2
1,9
-0,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży