CONTRANS TI
Ul.Polanowicka 66, 51-180 Wrocław
TAX ID8950010282
Phone+48713252621
Rate company:
CONTRANS TI
TAX ID8950010282
KRS0000125600
Share capital200,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Ul.Polanowicka 66, 51-180 Wrocław

Phone number

+48713252621

Website

http://www.contrans.pl

About us

This text has been translated automatically

As an authorized distributor, the company offers electronic components delivered by renowned manufacturers:

 • FERROXCUBE - ferrite cores, accessories and EMI products, powder cores,
 • VACUUMSCHMELZE - induction components and cores made of nanocrystalline materials,
 • WEISSER - casings and casings for transformers,

 • ADELS-Contact - connectors for transformers, system lighting connectors, porcelain and soapstone connectors, PCB connectors,

 • ILME - connectors for automation, energy, railway and food industry,

 • ERNI - system and signal connectors for automation and industry, bus housing,

 • ALLOCACOC bv - Power Cube - multifunctional power supply system, innovative power strips and accessories,

 • UCHIYA - bimetal thermal switches,

 • THINKING Electronic - varistors, thermistors, temperature sensors, ESD protection,

 • HITACHI - high voltage electrolytic capacitors,
  FROLYT - electrolytic capacitors THT, SMD, Pseudo-SMD,

 • ACP - carbon or cermet potentiometers, knobs,

 • TEXAS INSTRUMENTS - signal and application processors, measurement microcontrollers, A / C and C / A converters, interface circuits, radio transmission systems, linear and digital systems.

Offer

This text has been translated automatically

The Contrans TI brand was created in 1992 with the task of promoting and distributing Texas Instruments microcontrollers and processors. Taken together with the American producer, the activities quickly resulted in a number of thematic symposia, and soon a large interest of customers. Contrans TI's offer has opened wide gates for modern technologies, hard to reach at the beginning of a new era of entrepreneurship. At the same time, the company continued its activity - the distribution of electronic components, including microprocessors of recognized European producers, and computer hardware. Cooperation with a great American corporation has positively influenced the organization. The partner required firm decisions and dynamic development, but he did not spare any support. We have received extensive access to documentation and a rich offer of training for clients. We quickly acquired the experience necessary to promote such complex products as semiconductors.

In the following years, Contrans TI also established cooperation with other producers of electronic components and materials, such as Supertex, Ferroxcube, Weisser, Adels Contact, Erni, Ilme, MPS, ACP.

The Contrans TI distribution offer has evolved to focus largely around components for power conversion systems, including Texas Instruments semiconductors, Ferroxcube ferrite cores, Weisser wire coils and Vacuumchmelze wire materials for accessories such as Uchiya thermal protections. Also in the future, this field will certainly be a pillar of the company's offer.

For a quarter of a century, the company has been consistently implementing the mission included in the motto: "to be competitive through the right quality of services provided by using the latest technologies". We have gained vast experience thanks to which we provide our clients with products and services of the highest quality.

The quality of our services is ensured by the quality assurance system already implemented in 2003, confirmed by the PN-EN ISO 9001: 2009 certificate.

Activity type

distributor

Register Data

Full name

CONTRANS TI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KWIATOWA 7B, 55-114 SZEWCE

NIP

8950010282
Copy

REGON

930595654
Copy

KRS

0000125600
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2013-10-30

Register Address

UL. KWIATOWA 7B, 55-114 SZEWCE

Date of registration in KRS

2002-08-07

Date of commencement of economic activity

2002-08-07

Act signature

WR.VI NS-REJ.KRS/21462/23/228

Website

http://www.contrans.pl

Pkd codes

46.52.Z - Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts thereof

26.40.Z - Manufacture of consumer electronics

26.51.Z - Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation

27.51.Z - Manufacture of electric domestic appliances

46.69.Z - Wholesale of other machinery and equipment

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

62.01.Z - Computer programming activities

62.02.Z - Computer consultancy activities

71.20.B - Other technical testing and analysis

72.19.Z - Other research and experimental development on natural sciences and engineering


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES LUB PROKURENT W ZAKRESIE UDZIELONEJ PROKURY.
MANAGEMENT
Stefan Aleksander Kaźmirczak
President, 71 years old
shareholders
Stefan Aleksander Kaźmirczak

16.81% 396 udziałów o łącznej wartości 31.680,00 (trzydzieści jeden tysięcy szećset osiemdziesiąt) złotych

Zbigniew Jan Dworak

17.57% 414 udziałów o łącznej wartości 33.120,00 (trzydzieści trzy tysiące sto dwadzieścia)złotych

Jacek Karol Sobek

65.62% 1546 udziałów o łącznej wartości 123.680,00 (sto dwadzieścia trzy tysiące szećset osiemdziesiąt)złotych

proxies
Radosław Aleksander Kaźmirczak
spontaneous, 41 years old

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

W 2019 roku Spółka osiągnęła podany poniżej w tabeli przychód ze sprzedaży:


Wyszczególnienie  Struktura przychodów ze  Struktura przychodów ze  Dynamika

          sprzedaży za rok bieżący  sprzedaży

[Tabela]


W 2019 roku przychód ze sprzedaży towarów był na podobnym poziomie jak w 2018 roku —

nieznaczny spadek o 1,07%.


Wartość przychodu ze sprzedaży produktów tj. wyrobów opracowanych i wyprodukowanych

na zamówienie klientów w 2019 roku była wyższa niż w 2018 roku — wzrost o 50,40%.


Spółka na koniec 2019 roku uzyskała zysk bilansowy netto w wysokości 351 546,95 zł. przy

czym ze sprzedaży spółka uzyskała zysk w wysokości 501 583,55 zł.


W 2019 roku na wskutek wahań kursów walut, spółka zanotowała stratę z tytułu większych

ujemnych różnic kursowych niż dodatnie różnice kursowe o wiele mniejszą niż w poprzednim

roku i wyniosła ona jedynie 4 335 zł.


Poziom zapasów na koniec roku 2019 zmalał do wielkości 5 232 034 zł z poziomu 6 452 686 zł

odnotowanego na koniec 2018 roku czyli zmalał o ponad 1 220 tys. zł., tj. o ok. 29 % przy

podobnym poziomie sprzedaży jak w 2018 r..


Poziom należności z tytułu dostaw i usług w 2019 roku zwiększył się o ok. 186 tys. zł w

porównaniu do 2018 roku. W 2019 roku poziom zadłużenia z tytułu dostaw towarów i usług

zmniejszył się o ponad 470 tys. w porównaniu do 2018 roku.


W trakcie 2019 roku spółka korzystała z pożyczki, z kredytu bankowego w rachunku bieżącym

oraz umowy factoringowej w znacznie mniejszym stopniu niż w 2018 roku. Zaciągnięta

pożyczka u udziałowca została spłacona w 2019 roku.


Firma w 2019 roku wzięła udział jako wystawca w 4 imprezach targowych w kraju —

ŚWIATŁO i TEC w Warszawie i Krakowie oraz ENERGETAB w Bielsku Białej oraz za

granicą w targach AMPER w Brnie.


W 2019 roku zatrudnienie zwiększyło się do 13 osób.


Z dniem 1 stycznia 2019 roku, Spółka po podpisaniu stosownych umów, powierzyła firmie

zewnętrznej prowadzenie usługi pełnej obsługi księgowej i bieżącego doradztwa finansowego i

podatkowego oraz usługi w zakresie obsługi płacowej i kadrowej.


W celu poprawienia sprzedaży poprzez sklep internetowy spółka zawarła w sierpniu 2019 roku 

umowę na opracowanie nowej wersji sklepu internetowego, eliminującej wady dotychczasowej

wersji.


W czerwcu 2019 roku po audicie przeprowadzonym przez ISOCERT we Wrocławiu Spółka

uzyskała pozytywną ocenę potwierdzającą spełnienie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2009 w

zakresie sprzedaży hurtowej elementów elektronicznych oraz projektowania i produkcji

podzespołów elektronicznych w ramach uzyskanego certyfikatu systemu jakości.


W związku z uzyskaniem w 2019 roku zysku w wysokości 351 546,95 zł Zarząd wnioskuje

do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie uchwały o przeznaczeniu tej kwoty na kapitał

zapasowy.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
15,1
13,4
22,5
68,7
Liabilities and provisions Indicator description
3,3
3,3
5,3
58,2
Equity Indicator description
3,9
3,9
4,9
25,1
Total assets Indicator description
7,2
7,3
10,2
40,3
Cash and cash equivalents Indicator description
0,1
0,1
0,3
126,6
Depreciation Indicator description
0
0
0
-4,1
Gross profit / loss Indicator description
0,4
0,1
1,2
1088,6
EBITDA Indicator description
0,5
0,3
1,2
333,3
Current assets Indicator description
7,2
7,2
10
37,7
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,5
0,3
1,2
340,4
Net profit / loss Indicator description
0,4
0
1
2665,5
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
9
0,9
19,7
18,8
Return on sales (ROS) Indicator description
2,3
0,3
4,3
4
Equity ratio Indicator description
54,1
54
48,2
-5,8
EBITDA margin Indicator description
3,2
2,1
5,5
3,4
Gross profit margin Indicator description
2,9
0,8
5,3
4,5
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
79
91
85
-6
Current ratio Indicator description
2,2
2,2
1,9
-0,3
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Activity report
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector