CATERMED SPÓŁKA AKCYJNA
TRAKOTOROWA 126, 91-204 ŁÓDŹ
NIP6772164383
TEL+48126261308
Oceń firmę:
CATERMED SPÓŁKA AKCYJNA
NIP6772164383
KRS0000410887
Kapitał zakładowy555 500,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

TRAKOTOROWA 126, 91-204 ŁÓDŹ

Numer telefonu

+48126261308

Strona internetowa

http://www.catermed.com.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Firma CATERMED Sp. z o. o. rozpoczęła działalność w marcu 2001 roku - oferując profesjonalne usługi w zakresie żywienia. Catermed działa na obszarze Polski Południowej (woj. małopolskie, śląskie, opolskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie) i prowadzi następującą działalność:

  • Produkcja całodziennych posiłków dla pacjentów i personelu jednostek służby zdrowia i placówek oświatowych.
  • Kompleksowa obsługa żywienia - prowadzenie restauracji, bufetów oraz stołówek pracowniczych w Zespołach Ochrony Zdrowia.
  • Catering koncesyjny - organizowanie przyjęć okolicznościowych, bankietów, konferencji, zamówień dla firm i osób prywatnych.

Podstawowa działalność firmy, czyli świadczenie usług żywieniowych dla pacjentów związana jest z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry żywieniowej. Sporządzanie posiłków wymaga zaplanowania szczegółowych jadłospisów według diet stosowanych w danym szpitalu zgodnie z zasadami dietetyki. Aby sprostać wymaganiom swoich klientów i profesjonalnie wykonywać usługi pracownicy firmy CATERMED:

  • Planują szczegółowe jadłospisy zgodnie z normami Instytutu Żywności i Żywienia
  • Czuwają nad prawidłowym wykonaniem produkcji
  • Nadzorują całość wykonywanej pracy przez kierowników oddziałów
  • Ciągle urozmaicają menu dostosowując je do potrzeb klienta
  • Zapewniają profesjonalną obsługę uroczystości

Dodatkowym bardzo istotnym warunkiem w prowadzeniu firmy jest wdrożenie systemu HACCP (ustawa z dnia 11.05.2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia Dz. U. Nr 63 poz.634z późniejszymi zmianami). Przepisy w zakresie wprowadzenia zasad systemu HACCP oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością sprawują organy Inspekcji Sanitarnej.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

CATERMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. TRAKTOROWA 126 / 201, 91-204 ŁÓDŹ

NIP

6772164383
Copy

REGON

357938830
Copy

KRS

0000914373
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2015-06-10

Adres rejestrowy

UL. TRAKTOROWA 126 / 201, 91-204 ŁÓDŹ

Data rejestracji w KRS

2021-07-30

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2021-07-30

Sygnatura akt

LD.XX NS-REJ.KRS/31831/22/272

Strona WWW

http://www.catermed.com.pl

Kody Pkd

56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

49.41.Z - Transport drogowy towarów

55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

87.10.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Łukasz Jacek Maraszek
Prezes Zarządu, 43 lata
UDZIAŁOWCY

100% 11 110 udziałów o łącznej wartości 555 500,00 złotych

RADA NADZORCZA
Radosław Igor Maraszek
51 lat
Paweł Jan Gronowski
60 lat
Tomasz Adam Dobrski
52 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
93,8
104,6
113,4
8,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
29,8
51,4
69,2
34,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
11,9
11,4
3,9
-65,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
41,8
62,8
73,1
16,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,2
0,5
6
1138,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
2,3
0,1
-10,5
-8676,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
22,1
34,7
44,1
27,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
2
-0,4
-7,5
-1728,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
3,4
1,3
-7,7
-710,9
%
%
%
p.p.
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
2,2
-0,4
-6,6
-6,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
28,6
18,1
5,3
-12,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
2,5
0,1
-9,3
-9,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
101
129
145
16
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,9
0,9
0,9
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży