BSS Private Fund sp. z o.o.
Ul. Warszawska 21 /49, 25-512 Kielce
NIP6572912136
TEL+48 533 336 171
Oceń firmę:
BSS Private Fund sp. z o.o.
NIP6572912136
KRS0000488374
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Warszawska 21 /49, 25-512 Kielce

Numer telefonu

+48 533 336 171

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Zespół prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa zapewnia najwyższy standard świadczonych usług. Wśród naszych klientów są zarówno zagraniczne jak i polskie podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne. Nasza praca sprawia, że interesy klientów zyskują nową jakość. Kontrahenci otrzymują najlepszą obsługę prawną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Pomagamy realizować najbardziej wymagające zadania dzięki solidnej wiedzy i najnowszym rozwiązaniom.
Bogate doświadczenie, wiedza i zaangażowanie sprawiają, iż Kancelaria odnosi sukcesy w ochronie interesów klientów. Podchodzimy z szacunkiem i kulturą do każdej sprawy, co przekłada się na znakomitą atmosferę wzajemnej współpracy.
Naszym atutem jest połączenie wieloletniego doświadczenia i kreatywności opartych na rzetelnej wiedzy. Zespół Kancelarii złożony jest z specjalistów, którzy doradzali w przedsięwzięciach polskich i zagranicznych inwestorów z obszarów biznesu, a także sprawach klientów indywidualnych.
Realizując projekty dotyczące klientów współpracujemy z grupą wysokiej klasy specjalistów, co pozwala na zmniejszenie ryzyka i maksymalne zintensyfikowanie pracy. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną od pomysłu, aż do pełnego wykonania. Nasza reputacja i marka to wartość na którą składają się zaufanie i satysfakcja klientów oraz efektywna praca prawników

Oferta

Obsługa prawna oraz usługi prawne dla przedsiębiorców, usługi prawne dla klientów indywidualnych, przekształcenia oraz rejestracja spółek, obsługa prawna firm, windykacja, prawo spadkowe, rozwody, alimenty, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo karne, prawo pracy.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

BSS PRIVATE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WARSZAWSKA 21 / 49, 25-512 KIELCE

NIP

6572912136
Copy

REGON

260733994
Copy

KRS

0000488374
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2018-04-05

Adres rejestrowy

UL. WARSZAWSKA 21 / 49, 25-512 KIELCE

Data rejestracji w KRS

2013-11-29

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2013-11-29

Sygnatura akt

RDF/477388/23/142

Kody Pkd

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

63.12.Z - Działalność portali internetowych

63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych

64.91.Z - Leasing finansowy

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ZARZĄD
Teresa Irena Stachowicz
Prezes Zarządu, 64 lata
UDZIAŁOWCY
Marek Bartocha

50% 5 udziałów o łącznej wartości 2 500,00 zł

Wojciech Tomasz Stachowicz Szczepanik

50% 5 udziałów o łącznej wartości 2 500,00 zł

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2018 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BSS Private Fund

Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą przy ul. Warszawskiej

21/49, 25-512 Kielce NIP: 6572912136; KRS: 0000488374;

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy

Kraj owego Rej estru Sądowego, w dniu 29-11-2013r.

 Podstawowy przedmiot działalności według PKD 69.10.Z to

doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów

prawnych.

 Rok obrotowy trwał od 01-01-2018 do 31-12-2018 i jest kolejnym

rokiem działalności Spółki.


I. Ważniejsze wydarzenia, inwestycje i zatrudnienie w Spółce.


W roku obrotowym od Ol -01-2018 r. do 31.12.2018 r. Spółka zatrudniała 

osoby na umowę zlecenie.


II. Przewidywany rozwój Spółki.


Zarząd planuje utrzymanie pozycji BSS Private Fund Spółka z ograniczoną

odpowiedzialności na rynku.


III. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa w Spółce.


Spółka w roku obrotowym osiągnęła przychody netto ze sprzedaży usług.

Rok obrotowy zamknął się zyskiem netto 51.786,46 zł (pięćdziesiąt jeden

tys. Siedemset osiemdziesiąt sześć zł 46/100 gr). Spółka nie posiada

przeterminowanych zobowiązań wobec kontrahentów krajowych i

zagranicznych, jak również wobec Skarbu Państwa, a płynność finansowa

jest zachowana.


IV. Nabycie udziałów (akcji) własnych.


Udziały Spółki są podzielne na dwóch wspólników:


 • Wojciech Stachowicz Szczepanik - 5 udziałów co stanowi 50% udziałów, o

  łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł;

 • Marek Bartocha - S udziałów co stanowi 50% udziałów, o łącznej wartości

  nominalnej 2.500,00 zł;


V. Oddziały (zakłady) posiadane przez jednostkę.

Spółka nie posiada oddziałów na terenie Polski.


VI. Instrumenty finansowe.

Nie dotyczy


Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
112,9
83,8
103,6
23,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
86,7
74,1
78,5
5,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
137,8
137,9
136,8
-0,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
224,4
212
215,4
1,6
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,3
0
Środki pieniężne Opis wskaźnika
49,5
40
29,7
-25,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
19
0,1
-1
-2132,7
EBITDA Opis wskaźnika
19,3
0,3
-0,7
-319,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
223,2
211,1
214,7
1,7
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
17
0,1
-1
-2132,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
19
0,1
-1
-1892,8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
12,3
0
-0,7
-0,7
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
15
0,1
-1
-1,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
61,4
65
63,5
-1,5
Marża EBITDA Opis wskaźnika
17,1
0,4
-0,7
-1,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
16,9
0,1
-1
-1,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
280
323
277
-46
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,6
2,8
2,7
-0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1,9
-118,6
40,1
158,7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz docx

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz doc
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży