BSS Private Fund sp. z o.o.
Ul. Warszawska 21 /49, 25-512 Kielce
TAX ID6572912136
Phone+48 533 336 171
Rate company:
BSS Private Fund sp. z o.o.
TAX ID6572912136
KRS0000488374
Share capital5,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Ul. Warszawska 21 /49, 25-512 Kielce

Phone number

+48 533 336 171

About us

This text has been translated automatically

A team of lawyers specializing in various areas of law ensures the highest standard of services. Our clients include both foreign and Polish business entities as well as natural persons. Our work makes customers' interests a new quality. The contractors receive the best legal services, tailored to individual needs. We help to carry out the most demanding tasks thanks to solid knowledge and the latest solutions.
Extensive experience, knowledge and commitment make the Law Firm successful in protecting clients' interests. We approach culture with respect and culture, which translates into a great atmosphere of mutual cooperation.
Our advantage is the combination of many years of experience and creativity based on reliable knowledge. The Office team consists of specialists who advised Polish and foreign investors in business areas as well as individual clients.
While implementing projects related to clients, we cooperate with a group of high-class specialists, which allows us to reduce risk and maximize work. We provide comprehensive legal service from the idea to the full implementation. Our reputation and brand are a value which consists of the trust and satisfaction of clients and the effective work of lawyers

Offer

This text has been translated automatically

Legal services and legal services for entrepreneurs, legal services for individual clients, transformations and registration of companies, legal services for companies, debt collection, inheritance law, divorce, alimony, civil law, commercial law, criminal law, labor law.

Register Data

Full name

BSS PRIVATE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. WARSZAWSKA 21 / 49, 25-512 KIELCE

NIP

6572912136
Copy

REGON

260733994
Copy

KRS

0000488374
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2018-04-05

Register Address

UL. WARSZAWSKA 21 / 49, 25-512 KIELCE

Date of registration in KRS

2013-11-29

Date of commencement of economic activity

2013-11-29

Act signature

RDF/382085/22/704

Pkd codes

64.19.Z - Other monetary intermediation

63.12.Z - Web portals

63.91.Z - News agency activities

64.91.Z - Financial leasing

64.92.Z - Other credit granting

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.31.Z - Real estate agencies

69.20.Z - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy

70.21.Z - Public relations and communication activities

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MANAGEMENT
Teresa Irena Stachowicz
Chairman Of The Board, 63 years old
shareholders
Marek Bartocha

50% 5 udziałów o łącznej wartości 2 500,00 zł

Wojciech Tomasz Stachowicz Szczepanik

50% 5 udziałów o łącznej wartości 2 500,00 zł

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BSS Private Fund

Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą przy ul. Warszawskiej

21/49, 25-512 Kielce NIP: 6572912136; KRS: 0000488374;

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy

Kraj owego Rej estru Sądowego, w dniu 29-11-2013r.

 Podstawowy przedmiot działalności według PKD 69.10.Z to

doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów

prawnych.

 Rok obrotowy trwał od 01-01-2018 do 31-12-2018 i jest kolejnym

rokiem działalności Spółki.


I. Ważniejsze wydarzenia, inwestycje i zatrudnienie w Spółce.


W roku obrotowym od Ol -01-2018 r. do 31.12.2018 r. Spółka zatrudniała 

osoby na umowę zlecenie.


II. Przewidywany rozwój Spółki.


Zarząd planuje utrzymanie pozycji BSS Private Fund Spółka z ograniczoną

odpowiedzialności na rynku.


III. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa w Spółce.


Spółka w roku obrotowym osiągnęła przychody netto ze sprzedaży usług.

Rok obrotowy zamknął się zyskiem netto 51.786,46 zł (pięćdziesiąt jeden

tys. Siedemset osiemdziesiąt sześć zł 46/100 gr). Spółka nie posiada

przeterminowanych zobowiązań wobec kontrahentów krajowych i

zagranicznych, jak również wobec Skarbu Państwa, a płynność finansowa

jest zachowana.


IV. Nabycie udziałów (akcji) własnych.


Udziały Spółki są podzielne na dwóch wspólników:


 • Wojciech Stachowicz Szczepanik - 5 udziałów co stanowi 50% udziałów, o

  łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł;

 • Marek Bartocha - S udziałów co stanowi 50% udziałów, o łącznej wartości

  nominalnej 2.500,00 zł;


V. Oddziały (zakłady) posiadane przez jednostkę.

Spółka nie posiada oddziałów na terenie Polski.


VI. Instrumenty finansowe.

Nie dotyczy


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
K PLN
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
134,2
172,2
166,5
-3,3
Liabilities and provisions Indicator description
32,2
40,6
52,1
28,3
Equity Indicator description
44,9
96,7
120,8
24,9
Total assets Indicator description
77,1
137,3
173
25,9
Cash and cash equivalents Indicator description
15,4
31,5
8,2
-74
Depreciation Indicator description
0,3
0,3
0,3
0
Gross profit / loss Indicator description
41,8
64,2
26,5
-58,7
EBITDA Indicator description
42
64,5
26,8
-58,4
Operating profit (EBIT) Indicator description
41,8
64,2
26,5
-58,7
Current assets Indicator description
75,1
135,6
171,5
26,5
Net profit / loss Indicator description
33
51,8
24,1
-53,4
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
73,4
53,5
20
-33,5
Return on sales (ROS) Indicator description
24,6
30,1
14,5
-15,6
Equity ratio Indicator description
58,3
70,4
69,9
-0,5
EBITDA margin Indicator description
31,3
37,4
16,1
-21,3
Gross profit margin Indicator description
31,1
37,3
15,9
-21,4
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
88
86
114
28
Current ratio Indicator description
3,3
3,3
0
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,5
-0,3
0,2
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector