BORM_projekt
ul. Broniewskiego 29 A, 43-300 Bielsko-Biała
NIP5470046456
TEL+48338123876
Oceń firmę:
BORM_projekt
NIP5470046456
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Broniewskiego 29 A, 43-300 Bielsko-Biała

Numer telefonu

+48338123876

Strona internetowa

http://borm.pl

O Firmie

BORM-Projekt Sp. z o.o. jest biurem projektów założonym w 1992r. przez 10 udziałowców (aktualnie 8 udziałowców), posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe w budownictwie. Firma jest członkiem Izby Projektowania Budowlanego w Warszawie, zarejestrowanym pod numerem 308. BORM-Projekt należy również do zrzeszenia: Klaster Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego, którego koordynatorem jest Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o. .

W naszej firmie zajmujemy się projektowaniem obiektów budownictwa powszechnego przemysłowego (budynki oraz wszystkie instalacje) wraz z zewnętrzną i wewnętrzną infrastrukturą techniczną. Prowadzimy nadzory autorski i inwestorskie w trakcie realizacji inwestycji.

ZAKRES USŁUG

 • Kompleksowe projektowanie obiektów: produkcyjnych, składowych, biurowych, użyteczności publicznej, itp. wraz z infrastrukturą techniczną.
 • Modernizacje i adaptacje istniejących obiektów.
 • Koordynacja i nadzór inwestorski.
 • Obsługa inwestycji - od projektu do odbioru.

BRANŻE

 • Architektura
 • Konstrukcje
 • Wentylacja i ogrzewanie
 • Elektryka
 • Wodno-kanalizacyjna
 • Inne branże w zależności od potrzeb.

Spółka posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla realizowanych przez siebie projektów.

NAGRODY

Nasza firma była 4 krotnie laureatem ogólnopolskiego konkursu BUDOWA ROKU organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa . Nagrodzone obiekty:

 • Galeria Handlowa NIWA w Oświęcimiu
 • Magazyn spedycyjny wraz z budynkiem biurowym dla PEKAES
 • Warzelnia piwa na terenie Browaru Żywieckiego
 • Hala produkcyjno-magazynowa rozlewni piwa do butelek

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Firma została usunięta z KRS 1 sty 2023 r.

Nazwa pełna

BORM-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA W LIKWIDACJI

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. BRONIEWSKIEGO 29 A, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

NIP

5470046456
Copy

REGON

070550714
Copy

KRS

0000192351
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-11-13

Adres rejestrowy

UL. BRONIEWSKIEGO 29 A, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

Data rejestracji w KRS

2004-02-02

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2004-02-02

Sygnatura akt

BB.VIII NS-REJ.KRS/10051/22/21

Strona WWW

http://borm.pl

Kody Pkd

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji

22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

79.11.A - Działalność agentów turystycznych

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki

45.21.A

51.53.B

63.30.B

63.30.C

70.31.Z

74.20.A

74.40.Z

74.81.Z

74.84.B


Niezarejestrowany
Inne numery rachunków bankowych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
901
756,7
683,7
-9,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
48,9
91,1
73,1
-19,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
253,3
206,9
304,5
47,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
302,2
298
377,6
26,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
6,2
15,5
6,4
-58,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
88,9
263,3
204,2
-22,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
64,6
-19,7
101,2
613,8
EBITDA Opis wskaźnika
69,9
-4,3
107,6
2604,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
63,7
-19,8
101,2
610,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
58,1
-19,7
97,6
595,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
300,4
298
341,5
14,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
23
-9,5
32,1
41,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
6,5
-2,6
14,3
16,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
83,8
69,4
80,6
11,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
7,8
-0,6
15,7
16,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
7,2
-2,6
14,8
17,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
20
44
39
-5
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
6,1
3,3
4,7
1,4
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1,3
46,2
-1,9
-48,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 30-05-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 30-05-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 30-05-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży