BIURO KSIĘGOWE TERESY KIEŁBOWSKIEJ
ul. Postępu 10/62, 02-676 Warszawa
NIP7971060793
TEL+48 605 631 262
Oceń firmę:
BIURO KSIĘGOWE TERESY KIEŁBOWSKIEJ
NIP7971060793
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Postępu 10/62, 02-676 Warszawa

Numer telefonu

+48 605 631 262

O Firmie

Biuro Księgowe Teresy Kiełbowskiej jest profesjonalnym biurem księgowym działającym na rynku od 2001 roku.

*

Wiele firm powierzyło nam prowadzenie swoich finansów. powierzyło nam prowadzenie swoich finansów. Różnorodność prowadzonych księgowości pozwoliła nam na obsługę Spółek Prawa Handlowego jak i również małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność .
Posiadamy ubezpieczenie OC i Certyfikat MINISTERSTWA FINANSÓW do Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych.

Firma ma 2 oddziały:
Warszawa przy ul. Postępu 10/62
Chynów przy ul. Wolskiej 3

Nasze Biuro podchodzi do każdego klienta indywidualnie.

Cechuje go rzetelność , fachowość, wszechstronność i bezpieczeństwo oparte na wieloletnim doświadczeniu.

*

Właściciel Firmy Teresa Kiełbowska posiada 27 letnie doświadczenie w sferze finansów i zarządzaniem finansami wielu firm. Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego w dużych firmach Warszawskich i od 2001 roku kolejny etap to założenie własnego Biura Księgowego , działającego z sukcesami w obrębie Warszawy i założeniem kolejnego oddziału od 2014 roku w Warszawie przy ulicy Postępu.

Każdy z nas ma swoją dziedzinę życia , dzięki której wyraża siebie i swoje emocje oraz spostrzeżenia do otaczającego nas świata .
Dla naszego zespołu księgowość, podatki, finanse i rachunkowość nie są tylko liczbami i zapisami na kontach, a pieniądze za świadczone usługi nie stanowią celu, za każdą liczbą kryje się człowiek, który ma swoje zmartwienia , radości i potrzeby i u nas znajdzie dla siebie bezpieczeństwo i swoich finansów.

Oferta

KSIĘGI HANDLOWE

 • Prowadzenie i przechowywanie przez biuro ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Podatnika w postaci księgi rachunkowej :dziennik, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont ksiąg głównej i pomocniczych.
 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się: odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług, ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencje wyposażenia.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe następującej dokumentacji podatkowej: ewidencji ryczałtu, ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej .
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

KADRY I PŁACE

 • Prowadzenie ewidencji pracowników.
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych.
 • Prowadzenie dla pracowników całości spraw wynikających ze stosunku pracy.
  Rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie.
 • Rejestracja zwolnień lekarskich;
 • Wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych kadrowych w komputerowym systemie kadry-płace.
 • Sporządzanie sprawozdań Z-03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane).
  Dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów).
 • Prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników.
 • Naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami.
 • Sporządzanie list płac.
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja.
  Naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzenie kart zasiłkowych.
 • Naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło.
 • Sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń.
 • Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, przekazywanie przelewów na konta ZUS oraz sporządzanie Raportów Rocznych.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

Biuro Księgowe Teresa Kiełbowska

Copy

Adres do doręczeń

ul. Postępu 10/62, 02-676 Warszawa

NIP

7971060793
Copy

REGON

672751059
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2019-03-30

Adres rejestrowy

ul. Postępu 10/62, 02-676 Warszawa

Adres dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności

POTĘPU 10/62, 02-676 Warszawa

Przedsiębiorca

Teresa Kiełbowska

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie dotyczy

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2001-09-10

Status

Aktywny

Kody Pkd

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży