BHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. MYŚLIWSKA 13, 43-384 JAWORZE
NIP5481012923
Oceń firmę:
BHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP5481012923
KRS0000260522
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. MYŚLIWSKA 13, 43-384 JAWORZE

O Firmie

BHP - ogół zasad obejmujących takie aspekty jak przygotowanie pracownikowi optymalnych warunków pracy, aby mógł wykonywać pracę produktywnie, bez narażania się na bezzasadne ryzyko wypadku lub choroby zawodowej i nadmierne obciążenie psycho – fizyczne. Natomiast ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji działań, które mają na celu ochronę życia, zdrowia i mienia oraz otoczenia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, ale także prowadzenie wszelkiego rodzaju działań ratowniczych.

Aby stworzyć sobie lub swoim zatrudnionym poczucie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, należy zaopatrzyć ich w odpowiednią odzież roboczą. Przy wyborze artykułów należy sugerować się nie tylko dobrą ceną, ale także zapewnieniem możliwie najlepszej swobody ruchów. Kolejną zaletą wybranych towarów musi być precyzja wykonania. Praca w chłodniejsze dni jest inna niż ta wykonywana w cieplejsze dni. Różnić powinien się także ubiór pracownika. Zimniejsze miesiące wiążą się z koniecznością przekazania wykonującym pracę ocieplanych kurtek i spodni, z kolei podczas tych letnich najlepiej sprawdzą się swobodne koszulki oraz spodnie do kolan.

Te produkty lub działania świadczy też przedsiębiorstwo BHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Operuje ono na rynku od 2006-07-14. Jego siedziba znajduje się w miejscowości JAWORZE, pod adresem UL. MYŚLIWSKA 13. Zapraszamy do obejrzenia jego profilu na ALEO.com.

Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

BHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. MYŚLIWSKA 13, 43-384 JAWORZE

NIP

5481012923
Copy

REGON

070564082
Copy

KRS

0000260522
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. MYŚLIWSKA 13, 43-384 JAWORZE

Data rejestracji w KRS

2006-07-14

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2006-07-14

Sygnatura akt

BB.VIII NS-REJ.KRS/6215/22/962

Kody Pkd

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

20 - Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

50 - Transport wodny

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

55 - Zakwaterowanie

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

92.34.Z

93.05.Z


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Laura Maria Gubała
Prezes Zarządu, 34 lata
Jacek Stanisław Śliwka
V-ce Prezes Zarządu, 58 lat
UDZIAŁOWCY
Jacek Stanisław Śliwka

100% 500 udziałów o łącznej wartości 50.000 zł.

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2017 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

BHS spółka z o.o. z siedzibą w Jaworzu przy ulicy Myśliwieckiej 13, wpisana do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego prze Sąd Rejonowy Bielsko-

Biała, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000260522,

Regon 070564082, NIP 548 10 12 923


Kapitał Spółki wynosi 50 000 PLN


Podstawowym przedmiotem działalności Spółki w 2017 r. była sprzedaż towarów i usług

budowlanych w szczególności montaż okien, solarów oraz różnego rodzaju prace budowlano-

montażowe.


Zatrudnienie w Spółce pozostało na koniec roku 2017- na poziomie 3 osób.


Na koniec 2017 r. zysk netto Spółki BHS wyniosła 56 406,53 zł. Bilans za ten okres zamyka

się sumą aktywów i pasywów w wysokości 417 498,33 zł.


W 2017 r_ nie zmienił się zakresu świadczonych usług budowlanych oraz produkowanych

okien.


W planach na rok 2018 podobnie jak w poprzednich latach czołowe miejsce zajmuje

zdobywanie nowych kontrahentów zainteresowanych usługami budowlanymi oraz handlem

towarami budowlanymi.


W 2017 r. spółka nie nabyła udziałów własnych. Ponadto na koniec 2017 r. spółka nie

posiadała oddziałów.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
397,1
274,3
266,8
-2,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
569,9
566
587,9
3,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-189,8
-119
-31,8
73,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
380,1
447
556,1
24,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
0
Środki pieniężne Opis wskaźnika
23,9
17,7
46,6
163,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
7,6
73,5
95,5
30
EBITDA Opis wskaźnika
10,4
75,3
93,9
24,8
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
10,4
75,3
93,9
24,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
7,6
70,9
87,2
23
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
380,1
447
556,1
24,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-4
-59,6
-274
-214,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
1,9
25,8
32,7
6,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-49,9
-26,6
-5,7
20,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
2,6
27,4
35,2
7,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
1,9
26,8
35,8
9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
524
753
804
51
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,7
0,8
0,9
0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-2,3
-0,2
-0,5
-0,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży