BHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. MYŚLIWSKA 13, 43-384 JAWORZE
TAX ID5481012923
Rate company:
BHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5481012923
KRS0000260522
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. MYŚLIWSKA 13, 43-384 JAWORZE
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

BHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. MYŚLIWSKA 13, 43-384 JAWORZE

NIP

5481012923
Copy

REGON

070564082
Copy

KRS

0000260522
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. MYŚLIWSKA 13, 43-384 JAWORZE

Date of registration in KRS

2006-07-14

Date of commencement of economic activity

2006-07-14

Act signature

BB.VIII NS-REJ.KRS/6215/22/962

Pkd codes

43.39.Z - Other building completion and finishing

20 - Manufacture of chemicals and chemical products

26 - Manufacture of computer, electronic and optical products

45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

50 - Transport wodny

52 - Warehousing and support activities for transportation

55 - Accommodation

70 - Activities of head offices; management consultancy activities

92.34.Z

93.05.Z


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Laura Maria Gubała
Chairman Of The Board, 34 years old
Jacek Stanisław Śliwka
V-vice President, 58 years old
shareholders
Jacek Stanisław Śliwka

100% 500 udziałów o łącznej wartości 50.000 zł.

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

BHS spółka z o.o. z siedzibą w Jaworzu przy ulicy Myśliwieckiej 13, wpisana do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego prze Sąd Rejonowy Bielsko-

Biała, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000260522,

Regon 070564082, NIP 548 10 12 923


Kapitał Spółki wynosi 50 000 PLN


Podstawowym przedmiotem działalności Spółki w 2017 r. była sprzedaż towarów i usług

budowlanych w szczególności montaż okien, solarów oraz różnego rodzaju prace budowlano-

montażowe.


Zatrudnienie w Spółce pozostało na koniec roku 2017- na poziomie 3 osób.


Na koniec 2017 r. zysk netto Spółki BHS wyniosła 56 406,53 zł. Bilans za ten okres zamyka

się sumą aktywów i pasywów w wysokości 417 498,33 zł.


W 2017 r_ nie zmienił się zakresu świadczonych usług budowlanych oraz produkowanych

okien.


W planach na rok 2018 podobnie jak w poprzednich latach czołowe miejsce zajmuje

zdobywanie nowych kontrahentów zainteresowanych usługami budowlanymi oraz handlem

towarami budowlanymi.


W 2017 r. spółka nie nabyła udziałów własnych. Ponadto na koniec 2017 r. spółka nie

posiadała oddziałów.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
K PLN
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
397,1
274,3
266,8
-2,7
Liabilities and provisions Indicator description
569,9
566
587,9
3,9
Equity Indicator description
-189,8
-119
-31,8
73,3
Total assets Indicator description
380,1
447
556,1
24,4
Cash and cash equivalents Indicator description
23,9
17,7
46,6
163,8
Depreciation Indicator description
0
0
0
0
Gross profit / loss Indicator description
7,6
73,5
95,5
30
EBITDA Indicator description
10,4
75,3
93,9
24,8
Net profit / loss Indicator description
7,6
70,9
87,2
23
Current assets Indicator description
380,1
447
556,1
24,4
Operating profit (EBIT) Indicator description
10,4
75,3
93,9
24,8
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-4
-59,6
-274
-214,4
Return on sales (ROS) Indicator description
1,9
25,8
32,7
6,9
Equity ratio Indicator description
-49,9
-26,6
-5,7
20,9
EBITDA margin Indicator description
2,6
27,4
35,2
7,8
Gross profit margin Indicator description
1,9
26,8
35,8
9
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
524
753
804
51
Current ratio Indicator description
0,7
0,8
0,9
0,1
Net debt to EBITDA Indicator description
-2,3
-0,2
-0,5
-0,3
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector