ALEO.com Firmy Nieruchomości i usługi powiązane Usługi najmu i zarządzania nieruchomości Profil firmy BETANIA RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BETANIA RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP7962956811
KRS0000403748
Kapitał zakładowy15 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. CHROBREGO 7/9 / 5, 26-600 RADOM
Czy to Twoja firma? Zaktualizuj informacje, aby zdobyć nowych klientów, otrzymywać powiadomienia o nowych opiniach i więcej!

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

BETANIA RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. CHROBREGO 7/9 / 5, 26-600 RADOM

NIP

7962956811
Copy

REGON

144691828
Copy

KRS

0000403748
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. CHROBREGO 7/9 / 5, 26-600 RADOM

Data rejestracji w KRS

2011-11-30

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-11-30

Sygnatura akt

RDF/376397/22/9

Kody Pkd

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Katarzyna Genowefa Myszka
Wiceprezes Zarządu, 45 lat
Damian Hubert Drabikowski
Prezes Zarządu, 43 lata
UDZIAŁOWCY

100% 300 udziałów o łącznej wysokości 15.000,00 zł

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

BETANIA RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

       z siedzibą w Radomiu

    ZA OKRES OD 01-01-2018r. do 31-12-2018r.BETANIA RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. CHROBREGO 7/9 LOK. 5 26-604 Radom, została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000403748 w dniu 30.11.2011 roku.

Podstawowym przedmiotem działalności jest wynajem nieruchomość.


I. Informacje o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność spółki


Od 1 stycznia 2014 r. podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wynajem

nieruchomość.


II. Przewidywany rozwój jednostki:


Przewiduje się kontynuację prowadzonej działalności.


III. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa:


Rok obrotowy zamknął się zyskiem netto w kwocie 23 855,41 zł. (dwadzieścia trzy

tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 41/100)


Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
tys zł
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
71,9
57,2
48,9
-14,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
45,6
29
21,4
-26,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
43
29
20,9
-27,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
3,9
3,2
0
-99,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
68
54
48,9
-9,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
70,4
55,7
47,4
-14,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
43
29
20,9
-27,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
63,3
53,7
42,8
-10,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
94,4
100
97,7
-2,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
94,4
100
97,7
-2,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
94,6
94,4
100
5,6
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (4)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży