ALEO.com Companies Real estate and related services Let services and property management Profile of company BETANIA RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BETANIA RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7962956811
KRS0000403748
Share capital15,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. CHROBREGO 7/9 / 5, 26-600 RADOM
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

BETANIA RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. CHROBREGO 7/9 / 5, 26-600 RADOM

NIP

7962956811
Copy

REGON

144691828
Copy

KRS

0000403748
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. CHROBREGO 7/9 / 5, 26-600 RADOM

Date of registration in KRS

2011-11-30

Date of commencement of economic activity

2011-11-30

Act signature

RDF/376397/22/9

Pkd codes

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

47.19.Z - Other retail sale in non-specialised stores

56.10.A - Restaurants and other eating places

56.21.Z - Event catering activities

56.29.Z - Other food service activities

68.10.Z - Buying and selling of own real estate


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Katarzyna Genowefa Myszka
Vice President, 45 years old
Damian Hubert Drabikowski
Chairman Of The Board, 43 years old

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

BETANIA RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

       z siedzibą w Radomiu

    ZA OKRES OD 01-01-2018r. do 31-12-2018r.BETANIA RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. CHROBREGO 7/9 LOK. 5 26-604 Radom, została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000403748 w dniu 30.11.2011 roku.

Podstawowym przedmiotem działalności jest wynajem nieruchomość.


I. Informacje o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność spółki


Od 1 stycznia 2014 r. podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wynajem

nieruchomość.


II. Przewidywany rozwój jednostki:


Przewiduje się kontynuację prowadzonej działalności.


III. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa:


Rok obrotowy zamknął się zyskiem netto w kwocie 23 855,41 zł. (dwadzieścia trzy

tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 41/100)


Financial ranking

ALEO.com analysis for last available year (2019)Calculation method
Category
Let services and property management
Position (Net profit / loss)
141
/ 472
Position (Revenue)
305
/ 472

Voivodeship
Masovian Voivodeship
Position (Net profit / loss)
755
/ 3304
Position (Revenue)
1790
/ 3304
Generated 3 days ago

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
71,9
57,2
48,9
-14,5
Total operating revenue Indicator description
45,6
29
21,4
-26,2
Gross profit / loss Indicator description
43
29
20,9
-27,9
Liabilities and provisions Indicator description
3,9
3,2
0
-99,3
Equity Indicator description
68
54
48,9
-9,4
Current assets Indicator description
70,4
55,7
47,4
-14,9
Net profit / loss Indicator description
43
29
20,9
-27,9
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
63,3
53,7
42,8
-10,9
Return on sales (ROS) Indicator description
94,4
100
97,7
-2,3
Gross profit margin Indicator description
94,4
100
97,7
-2,3
Equity ratio Indicator description
94,6
94,4
100
5,6
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (4)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector