ATC SYSTEM Andrzej Capała
Mickiewicza 9b, 24-100 Puławy
NIP7162283486
TEL+48506114526
Oceń firmę:
ATC SYSTEM Andrzej Capała
NIP7162283486
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Mickiewicza 9b, 24-100 Puławy

Numer telefonu

+48506114526

O Firmie

ATC SYSTEM jest firmą powstałą w r.2006

Specjalizujemy się w montażu systemów składowania jak i systemów transportu wewnętrznego z materiałów powierzonych przez klienta

Naszymi klientami są firmy ,a także inwestorzy indywidualni oraz instytucjonalni.

Przez okres ponad 8 lat zdobywaliśmy doświadczenie na rykach polskich jaki całej Europy realizując kilkadziesiąt zleceń rocznie. Tak wiec szeroka gama montowanych przez naszą Firmę regałów nie kryje żadnych tajemnic, jesteśmy w stanie podjąć się każdego zlecenia .

Zapewniamy profesjonalny montaż jak i demontaż regałów magazynowych , obsługę techniczną , serwisową regałów różnych typów.

Posiadamy zezwolenie na wykonywanie prac montażowych na terenie Niemiec i innych krajów Unii Europejskiej.

ATC SYSTEM tworzą doświadczeni pracownicy posiadający niezbędne uprawnienia oraz kwalifikacje z zakresu doboru, montażu i obsługi serwisowej oferowanych usług.

Dysponujemy szerokim zapleczem sprzętowym umożliwiającym montaż regałów jak również pełną flotę nowych samochodów co sprawia że firma jest w pełni mobilna .

W trosce o bezpieczeństwo podejmowanych zaleceń , firma posiada wykupioną polisę ubezpieczeniową na kwotę 3 mln euro , która chroni, niweluje ryzyko i zapewnia comfort prowadzonych prac.

Naszym klientom służymy pomocą udzielając wszelkich niezbędnych informacji technicznych.

Pragniemy być postrzegani jako SOLIDNY PARTNER . Cel ten staramy się osiągać poprzez budowanie więzi z klientem opartej na partnerskiej współpracy, wysokiej jakości usługach, a także atrakcyjnych warunkach handlowych

ATC SYSTEM prowadzi usługi w zakresie :

  • Montaż i demontaż regałów magazynowych :

- regały wysokiego składowania typu SILOS

- regałów półkowych

- regałów paletowych

- regałów typu Drive-In

- regałów wspornikowych

- regałów automatycznych

- regałów sklepowych

- regałów typy Push Back

  • Przeglądy okresowe

  • Montaż systemów transportu wewnętrznego

  • Naprawy regałów

  • Montaż i demontaż antresoli

  • Kompleksowe przeprowadzki magazynowe

  • Wynajem rusztowań

  • I inne wyżej nie wymienione

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ANDRZEJ CAPAŁA

Copy

Adres do doręczeń

Adama Mickiewicza 9B, 24-100 Puławy

NIP

7162283486
Copy

REGON

432517734
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2014-06-18

Adres rejestrowy

ul. Adama Mickiewicza 9B, 24-100 Puławy

Przedsiębiorca

ANDRZEJ CAPAŁA

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie dotyczy

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2008-07-01

Status

Aktywny

Kody Pkd

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

01.19.Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

01.21.Z - Uprawa winogron

01.29.Z - Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

01.30.Z - Rozmnażanie roślin

01.49.Z - Chów i hodowla pozostałych zwierząt

01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach

01.64.Z - Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

02.10.Z - Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

02.20.Z - Pozyskiwanie drewna

02.30.Z - Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna

02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem

03.11.Z - Rybołówstwo w wodach morskich

03.12.Z - Rybołówstwo w wodach śródlądowych

03.21.Z - Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich

03.22.Z - Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.16.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

77.35.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

79.11.A - Działalność agentów turystycznych

79.11.B - Działalność pośredników turystycznych

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki

79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

80.10.Z - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

80.30.Z - Działalność detektywistyczna

81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

95.22.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

95.23.Z - Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży