Anna Maria Dukat
Złota 62 lok. 35, 00-821 Warszawa
NIP7681272096
Oceń firmę:
Anna Maria Dukat
NIP7681272096
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Złota 62 lok. 35, 00-821 Warszawa

Strona internetowa

http://amdukat.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu przedsiębiorczości i jej finansowania. W dotychczasowej praktyce zajmowałam się sporządzaniem wniosków kredytowych, wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i sporządzaniem biznesplanów. Zajmowałam wyższe stanowiska wymagające zarządzania przedsiębiorstwem i grupą pracowników.

W ramach działalności zawodowej od 2004 roku prowadzę własną działalność gospodarczą zarejestrowaną w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie jako instytucja szkoleniowa.

Jestem absolwentką studiów doktoranckich Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne. Ukończyłam z pozytywnym wynikiem szkolenia antykorupcyjne.

Pełnię funkcję:

- eksperta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w wyborze projektów do dofinansowania z zakresu PO WER, PO IR, PO PW.

- eksperta gospodarczego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do oceny projektów B+R oraz PO IR.

- eksperta Regionalnego Programu Operacyjnego m.in. w województwie Mazowieckim, Zachodniopomorskim oraz Warmińsko-Mazurskim.

- kandydata na eksperta Ministerstwa Rozwoju w dziedzinie innowacji PO WER.

- eksperta Programów Rządowych i Strukturalnych (wnioski o dofinansowanie i sprawozdania).

Ukończyłam pozytywnie wszystkie szkolenia i egzaminy z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełnię funkcję biegłego sądowego przy wielu Sądach Okręgowych na terenie kraju z zakresu: finansowania w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Od 2013 roku pełnię funkcję eksperta Business Centre Club ds. niepełnosprawności.

Bywam częstym gościem na posiedzeniach Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i posiedzeniach Komisji sejmowych i senackich. Biorę udział w szeregu konferencji dotyczących spraw niepełnosprawności. Reprezentuję zarówno interesy pracodawców, jak i niepełnosprawnych pracowników.

Jestem finalistką konkursu o tytuł KOBIETA SUKCESU 2011 a także LIDER SUKCESU Szkoły Wyższej ALMAMER w Warszawie.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

Anna Maria Dukat

Copy

Adres do doręczeń

Warszawska 42/8, 05-120 Legionowo

NIP

7681272096
Copy

REGON

017473923
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2014-06-04

Adres rejestrowy

Warszawska 42/8, 05-120 Legionowo

Przedsiębiorca

Anna Dukat

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2004-12-01

Status

Aktywny

Kody Pkd

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży